Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringstryck inom jordbrukspolitiken under de närmaste åren Marjatta Jokela Jord- och skogsbruksministeriet Utbildning kring ansökan om stöd 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringstryck inom jordbrukspolitiken under de närmaste åren Marjatta Jokela Jord- och skogsbruksministeriet Utbildning kring ansökan om stöd 2007."— Presentationens avskrift:

1 Förändringstryck inom jordbrukspolitiken under de närmaste åren Marjatta Jokela Jord- och skogsbruksministeriet Utbildning kring ansökan om stöd 2007

2 2 Lähde: Maatalouspolitiikan vaihtoehdot -työryhmä Loppuraportti, Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:1 Jordbrukets omvärld Källa: Arbetsgruppen Alternativ jordbrukspolitik Slutrapport, Helsingfors 2007, Arbetsgruppspromemoria mmm 2007:1

3 3 EU:s jordbrukspolitik förändringstryck inom den gemensamma politiken WTO–förhandlingarna reformen av LFA

4 4 Förändringstryck inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik under de närmaste åren -att förenkla -göra en halvtidsöversyn (hälsokontroll) av EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformen av LFA trycket på jordbruksbudgeten

5 5

6 Förändringstryck inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) Enheten för landsbygd och stödpolitik 10.1.2007

7 7 I bakgrunden utvidgat EU EU15 → EU25 → EU27→ EU?? WTO övriga internationella avtal på lång sikt befolkningstillväxt förändringar i konsumtion och produktion av livsmedel klimatförändring tillgång till och pris på fossil energi

8 8 EU möter dessa utmaningar genom att förenkla och reformera jordbrukspolitiken –mellanutvärdering av åren 2008/2009 –reformer som gäller fondperioden som börjar 2014

9 9 Att förenkla CAP inleddes år 2006 ett förslag om sammanslagning av 21 förordningar om marknadsorganisation > en förordning flera enstaka smärre ändringsförslag i samband med mellanutvärderingen av CAP förväntas större förslag om förenkling i fråga om direktstöd

10 10 Mellanutvärdering av CAP (1/4) också benämningen hälsokontroll (Health Check) används utförs 2007-2009 utvärderingens innehåll ännu inte helt klart

11 11 Mellanutvärdering av CAP (2/4) Kommissionen lämnar berättelser och förslag om 1) tvärvillkor (år 2007) 2) verkningarna av de EU-stöd som medlemsländerna frivilligt har kopplat till produktionen (senast år 2008) 3) mjölkmarknad (senast år 2008) 4) verksamheten av alla finansieringsobjekt, CAP medräknat (s.k. budgetöversyn år 2009)

12 12 Mellanutvärdering av CAP (3/4) Därtill diskuteras sannolikt också förenkling av systemet med gårdsstöd slopande av skyldigheten till obligatorisk träda ökning av modulation och maximibeloppet av direktstöd för stora gårdar (s.k. stödtak)

13 13 Mellanutvärdering av CAP (4/4) Större reformer kanske först under finansieringsperioden som inleds år 2014? Kommissarien tagit upp bland annat slopande av interventionssystemen slopande av produktionskvoterna även alla övriga stöd frikopplas från produktionen

14 WTO-förhandlingarna

15 15 WTO-förhandlingarna jordbruksförhandlingar har förts sedan år 2001 som ett led i förhandlingsomgången i Doha kommissionen förhandlar på EU-ländernas vägnar förhandlingsfullmakterna, förslagen och det slutliga förhandlingsresultatet kräver ett godkännande av EU-rådet WTO-förhandlingarna har inte hållit den överenskomna tidsplanen

16 16 WTO-förhandlingarna officiellt har förhandlingarna varit avbrutna sedan sommaren 2006 sonderingar om att ta upp förhandlingarna igen pågår på en hög politisk nivå om förhandlingarna inte tas upp igen inom 2-3 månader, är det möjligt att förhandlingarna inleds först om några år bättre marknadstillträde, sänkta interna stöd och slopade exportsubventioner är de centralaste frågorna i förhandlingarna

17 Reformen av LFA

18 18 Bakgrund och tidsplan -revisionsrätten har kritiserat de socioekonomiska kriterierna som ingår i LFA-områdeskategorier; det borde enbart gälla naturbetingade nackdelar - medlemsländerna har varierande kriterier -> målet är harmoniserade grunder - kommissionen presenterar reformen år 2008 och reformen träder i kraft år 2010

19 19 LFA i korthet -LFA-status 2007-2013 -bergsområde (52 % av åkerarealen i Finland) -övriga områden med nackdelar (48%) (övriga områden indelades tidigare i övriga områden med naturbetingade nackdelar och i områden med särskilda naturbetingade nackdelar) -kompensationsbidrag kan uppgå till högst ca 250 €/ha -i Finland utbetalas LFA fullt ut; delfinansierat LFA utbetalas ca 194 €/ha, och därtill utbetalas nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget

20 20 Reformen av LFA innehåller eventuellt - ny översyn av kriterierna -stödnivåerna på kompensationsbidrag ska bygga på ekonomiska grunder - en jämförelse med områdena utanför LFA -ändringar i maximala stödnivåer

21 21 I anslutning till reformen av LFA -inledde kommissionen år 2005 en översyn av LFA -I Finland pågår MTT:s forskningsprojekt -fastställande av kriterierna för bestående naturbetingade nackdelar - > grunden för områdesindelning -en ekonomisk jämförelse mellan de olika områdena - > grunden för stödnivåerna


Ladda ner ppt "Förändringstryck inom jordbrukspolitiken under de närmaste åren Marjatta Jokela Jord- och skogsbruksministeriet Utbildning kring ansökan om stöd 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser