Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsprogram enligt LSO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsprogram enligt LSO"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsprogram enligt LSO
Vad ska det vara bra för? Vad säger lagen?

2 HP i LSO 3 kap 3§ och 8§ 3 § En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 8 § En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig.

3 Kommunens uppgifter och målstyrning
... genomföra räddningsinsats och förebygga bränder ”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs” Modernisering och minskad detaljreglering – mål och resultatstyrning ökad möjlighet till lokal anpassning nationella mål Handlingsprogram

4 Kommunens uppgifter och målstyrning
Alla olyckor Föranleder räddningstjänstinsats Föranleder inte RTJ (fall, förgiftning, etc) Brand Övriga (trafik, drunkning...) RTJ: SKALL Fb: SKALL VERKA FÖR ... GÄRNA...

5 Varför handlingsprogram?
Handlingsprogram = ett... ... för kommunens målstyrning… Ett sätt för lagstiftaren att styra kommunerna mot mål- och resultatstyrning

6 Varför handlingsprogram?
Handlingsprogram = en... LST ... -station Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

7 Varför handlingsprogram?
Handlingsprogram = ett sätt att informera ... ... om olycksrisker, förmåga, ambitioner

8 Handlingsprogram enligt LSO
Riskanalys Mål för verksamheten Förebyggande verksamheten; ordnad och planeras Redovisning av förmåga att genomföra räddningsinsats Egenkontroll

9 Riskanalys ” I programmet skall anges ... samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.” riskinventering, riskanalys och riskbedömning. Jämför! Vart sticker kommunen ut? Beskriv de lokala förhållandena. E4 Farligt gods Fallolyckor Drunkning Anlagd brand Outokumpu (fluorvätesyra) Sjukhuset

10 Lokala prestationsmål
Mål för verksamheten ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn taget till de lokala förhållandena likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor” (1 kap. 1§) Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningstjänsten kan påbörjar inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. (1 kap. 3§) Säkerhetsmål: Anger en önskad nivå eller ett önskat tillstånd på skyddet eller säkerheten som skall uppnås efter viss tid. De effekter som kommunen vill åstadkomma genom sina prestationer. Riskanalysen Lokala säkerhetsmål Prestationsmål: Anger hur kommunen ska uppnå säkerhetsmålen. De prestationer kommunen ska utföra för att nå de effekter som anges i säkerhetsmålen. Lokala prestationsmål

11 Hur förebyggande verksamheten är ordnad
ordnad och planeras Hur förebyggande verksamheten är ordnad Organisation Resurser Kompetens Hur förebyggande verksamheten planeras Planer för tillsyn Planer för rengöring och brandskyddskontroll LSO 3.2 (rådgivning och information)

12 Förmåga att genomföra räddningsinsats
Snabbhet Insatsförmåga Uthållighet Personella och materiella resurser

13 Egenkontroll ”kommunen ska genom egenkontroll följa upp och utvärdera den egna verksamheten”

14


Ladda ner ppt "Handlingsprogram enligt LSO"

Liknande presentationer


Google-annonser