Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsprogram enligt LSO Vad ska det vara bra för?Vad säger lagen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsprogram enligt LSO Vad ska det vara bra för?Vad säger lagen?"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsprogram enligt LSO Vad ska det vara bra för?Vad säger lagen?

2 8 § En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. HP i LSO 3 kap 3§ och 8§ 3 § En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.

3 Kommunens uppgifter och målstyrning... genomföra räddningsinsats och förebygga bränder ”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs” Modernisering och minskad detaljreglering – mål och resultatstyrning — ökad möjlighet till lokal anpassning — nationella mål Handlingsprogram

4 Kommunens uppgifter och målstyrning Alla olyckor Föranleder räddningstjänstinsats Föranleder inte RTJ (fall, förgiftning, etc) Brand Övriga (trafik, drunkning...) RTJ: SKALL Fb: SKALL VERKA FÖR...GÄRNA...

5 Varför handlingsprogram? Handlingsprogram = ett...... för kommunens målstyrning… Ett sätt för lagstiftaren att styra kommunerna mot mål- och resultatstyrning

6 Varför handlingsprogram? Handlingsprogram = en...... -station LST Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

7 Varför handlingsprogram? Handlingsprogram = ett sätt att informera...... om olycksrisker, förmåga, ambitioner

8 Handlingsprogram enligt LSO RiskanalysMål för verksamhetenFörebyggande verksamheten; ordnad och planerasRedovisning av förmåga att genomföra räddningsinsatsEgenkontroll

9 Riskanalys ” I programmet skall anges... samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.” - E4 - Farligt gods - Fallolyckor - Drunkning - Anlagd brand - Outokumpu (fluorvätesyra) - Sjukhuset - E4 - Farligt gods - Fallolyckor - Drunkning - Anlagd brand - Outokumpu (fluorvätesyra) - Sjukhuset riskinventering, riskanalys och riskbedömning. Jämför! Vart sticker kommunen ut? Beskriv de lokala förhållandena.

10 Mål för verksamheten ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn taget till de lokala förhållandena likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor” (1 kap. 1§) Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningstjänsten kan påbörjar inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. (1 kap. 3§) ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn taget till de lokala förhållandena likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor” (1 kap. 1§) Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningstjänsten kan påbörjar inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. (1 kap. 3§) Lokala säkerhetsmål Riskanalysen Lokala prestationsmål Säkerhetsmål: Anger en önskad nivå eller ett önskat tillstånd på skyddet eller säkerheten som skall uppnås efter viss tid. De effekter som kommunen vill åstadkomma genom sina prestationer. Säkerhetsmål: Anger en önskad nivå eller ett önskat tillstånd på skyddet eller säkerheten som skall uppnås efter viss tid. De effekter som kommunen vill åstadkomma genom sina prestationer. Prestationsmål: Anger hur kommunen ska uppnå säkerhetsmålen. De prestationer kommunen ska utföra för att nå de effekter som anges i säkerhetsmålen. Prestationsmål: Anger hur kommunen ska uppnå säkerhetsmålen. De prestationer kommunen ska utföra för att nå de effekter som anges i säkerhetsmålen.

11 Hur förebyggande verksamheten är ordnad Förebyggande verksamheten – ordnad och planeras OrganisationResurserKompetens Planer för tillsynPlaner för rengöring och brandskyddskontrollLSO 3.2 (rådgivning och information) Hur förebyggande verksamheten planeras

12 Förmåga att genomföra räddningsinsats Snabbhet Insatsförmåga Uthållighet Personella och materiella resurser

13 Egenkontroll ”kommunen ska genom egenkontroll följa upp och utvärdera den egna verksamheten”

14


Ladda ner ppt "Handlingsprogram enligt LSO Vad ska det vara bra för?Vad säger lagen?"

Liknande presentationer


Google-annonser