Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Först sa de att språket är nyckel till integration, och jag lärde mig språket, jag var ju barn när jag kom till Sverige. Sedan sa de att utbildning är.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Först sa de att språket är nyckel till integration, och jag lärde mig språket, jag var ju barn när jag kom till Sverige. Sedan sa de att utbildning är."— Presentationens avskrift:

1 Först sa de att språket är nyckel till integration, och jag lärde mig språket, jag var ju barn när jag kom till Sverige. Sedan sa de att utbildning är nyckel till integration, jag har utbildat mig. Sedan sa de att arbete är nyckel till integration, efter att jag sökt många jobb, fick jag ett. Sedan sa de att sociala koder är nyckel till integration, jag är ju uppvuxen här men försökte ändå att lära mig de sociala koderna på arbetsplatsen. Men jag har fortfarande inte blivit integrerat och kommit in i samhället. Jag trodde först att det var fel på mig, men när jag pratar med många andra i min situation ser jag att nyckel till integration är att vara född blond och blåögd av svenska föräldrar.”

2 Ett europeiskt dilemma Deklarationen av universalism, humanism och mänskliga rättigheter Deklarationen av universalism, humanism och mänskliga rättigheter Existensen av strukturell/institutionell diskriminering som dagligen drabbar miljoner människor. Existensen av strukturell/institutionell diskriminering som dagligen drabbar miljoner människor.

3 Strukturell/institutionell diskriminering Är baserad på vedertagna idéer, normer, handlingssätt mm och är inte primärt beroende av individers, institutioners eller organisationers intentioner Är baserad på vedertagna idéer, normer, handlingssätt mm och är inte primärt beroende av individers, institutioners eller organisationers intentioner Den uppfattas som normal och reproduceras genom alldagliga institutionella och individuella handlingar Den uppfattas som normal och reproduceras genom alldagliga institutionella och individuella handlingar Är beroende av en uppdelningsprocess mellan ”vi” och ”dem” Är beroende av en uppdelningsprocess mellan ”vi” och ”dem” Har en institutionaliserad maktdimension Har en institutionaliserad maktdimension

4 Dualistiskt ”vi” och ”dem” tänkande West / The Rest West / The Rest Occident / Orient Occident / Orient Modern / traditionell Modern / traditionell Kristendomen / Islam Kristendomen / Islam Universalism / partikularism Universalism / partikularism

5 Integrationstänkandets paradoxer Existensen av två essentiellt skilda grupper, ”svenskar” och ”invandrare” Existensen av två essentiellt skilda grupper, ”svenskar” och ”invandrare” Bygger på ett ”underskottstänkande” Bygger på ett ”underskottstänkande” Lägger grunden för en politik för ”de andra” Lägger grunden för en politik för ”de andra” Ignorerar förekomsten av andra maktrelationer som t.ex. klass, kön, sexualitet. Ignorerar förekomsten av andra maktrelationer som t.ex. klass, kön, sexualitet.

6 Den strukturella diskrimineringens sfärer Arbetsmarknaden Arbetsmarknaden Utbildningssystemet Utbildningssystemet Rättsväsendet Rättsväsendet Det politiska systemet Det politiska systemet Boende Boende Massmedia Massmedia Offentlig verksamhet Offentlig verksamhet

7 ARBETSMARKNAD Den vita och den svarta arbetsmarknaden Den vita och den svarta arbetsmarknaden Segregerade sektorer, branscher Segregerade sektorer, branscher Segregerade arbetsuppgifter, klientel grupp Segregerade arbetsuppgifter, klientel grupp Nätverksanställning Nätverksanställning Annonsering Annonsering Utvärdering och bedömning av meriter, arbetserfarenhet Utvärdering och bedömning av meriter, arbetserfarenhet Position i organisationen Position i organisationen

8 Förnekandet av strukturell diskriminering Den historiska förnekelsen Den historiska förnekelsen Den ’vetenskapliga’ förnekelsen Den ’vetenskapliga’ förnekelsen Den politiska förnekelsen Den politiska förnekelsen Den vardagliga förnekelsen Den vardagliga förnekelsen Normalisering av förnekelsen Normalisering av förnekelsen

9 Några förslag att motverka etnisk segregation Medborgarråd bestående av personer bosatta i marginaliserade och stigmatiserade områden måste upprättas. Medborgarrådets sammansättning bör eftersträva en jämlik fördelning mellan kvinnor och män samt mellan olika åldersgrupper. Medborgarråd bestående av personer bosatta i marginaliserade och stigmatiserade områden måste upprättas. Medborgarrådets sammansättning bör eftersträva en jämlik fördelning mellan kvinnor och män samt mellan olika åldersgrupper.

10 Polisen m å ste inf ö ra kontinuerligt samr å d med medborgarr å det ang å ende insatser i marginaliserade och stigmatiserade omr å den. Polisen m å ste inf ö ra kontinuerligt samr å d med medborgarr å det ang å ende insatser i marginaliserade och stigmatiserade omr å den. Alla utvecklingsprojekt och tillv ä xtinsatser m å ste ha som huvud ­ m å l att st ä vja diskrimineringen, motverka etniska or ä ttvisor och fr ä mja j ä mlikhet. Alla utvecklingsprojekt och tillv ä xtinsatser m å ste ha som huvud ­ m å l att st ä vja diskrimineringen, motverka etniska or ä ttvisor och fr ä mja j ä mlikhet. Alla projekt m å ste kontinuerligt utv ä rderas av frist å ende utv ä rderare. Alla projekt m å ste kontinuerligt utv ä rderas av frist å ende utv ä rderare.

11 Boende i marginaliserade och stigmatiserade omr å den med likv ä rdiga meriter som andra s ö kande skall ha f ö retr ä de till s ö kta arbeten. Detta skall regleras i lag och behandlas i AD. Alla lediga arbeten m å ste g ö ras l ä ttillg ä ngliga f ö r boende i marginaliserade och stigmatiserade omr å den. Boende i marginaliserade och stigmatiserade omr å den med likv ä rdiga meriter som andra s ö kande skall ha f ö retr ä de till s ö kta arbeten. Detta skall regleras i lag och behandlas i AD. Alla lediga arbeten m å ste g ö ras l ä ttillg ä ngliga f ö r boende i marginaliserade och stigmatiserade omr å den.

12 www.sou.gov.se/maktintdiskrim


Ladda ner ppt "Först sa de att språket är nyckel till integration, och jag lärde mig språket, jag var ju barn när jag kom till Sverige. Sedan sa de att utbildning är."

Liknande presentationer


Google-annonser