Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BoIT 2.0 Lokala projekt 2012 Patrik Forsström. Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Vertikal modell där varje tjänst är kopplade till en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BoIT 2.0 Lokala projekt 2012 Patrik Forsström. Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Vertikal modell där varje tjänst är kopplade till en."— Presentationens avskrift:

1 BoIT 2.0 Lokala projekt 2012 Patrik Forsström

2 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Vertikal modell där varje tjänst är kopplade till en egen infrastruktur NU VISION BoIT 2.0 En horisontell och öppen modell där principen är att infrastrukturen är öppen men investeras endast en gång medan tjänstealternativ är flera med hög konkurrens

3 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Internet TVTelefoni Fastighets- bredband Omsorgs- bredband Infrastruktur / Passivt fastighetsnät Hemmanod Tjänsteplattform Presentation Boendeinfo i Fastighet Tjänsteområden/ Affärsmodell Samhälle /Omsorg Open Platform Tjänste-plattform Informationsarkitektur/ Databaser Befintliga fastighetssystem Teknisk Förvaltning Kommersiell Förvaltning Aktivt bredbandsnät / Kommunikationsoperatör I praktiken innebär det den öppna BoIT modellen

4 Lokala BoIT-projekt Halmstad Växjö Varberg Västerås Göteborg Västerås Göteborg Växjö Varberg Halmstad

5 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 eBostadsprojektet i Halmstad Halmstads Fastighets AB, HFAB Syftet med projektet är att skapa ett helhetsgrepp över IT utvecklingen och investeringarna och skapa en horisontell affärsmodell genom att:  samordna och effektivisera befintlig teknik och investeringar baserat på nya standarder  energieffektivisera och sänka miljöbelastningen  öka säkerhet och trygghet genom nya uppkopplade larmtjänster  öka möjligheten till tryggt kvarboende för äldre och personer med särskilda behov  förbereda oss för framtida tjänster, Smarta Hemmet 2.0 BoIT 2.0

6 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Lägenhet Allmänna utrymmen Källarvåning RCO Amido Aptus Kund- register Mät- system CareWin Bosch Anhörig FBR Husar Larm- system Triple Play En- Reduce Hemmanod Larm- system KO Huvud nod PSTN (telefoni) Insamlare GSM M-Bus GSM RS485 I2C Ethernet / IP GSM Källarnod Net- admin STT Insamlare Energi optimering Flödes Mätning VV Triple Play Trygghetslarm Användning tvättstugor Elektroniska lås Hiss- larm Brandlarm Trygghetscentralen Räddningstjänsten Nuläge HFAB

7 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Lägenhet Allmänna utrymmen Källarvåning Energi optimering Flödes Mätning VV Elektroniska lås RCO Amido Aptus Kund- register Mät- system CareWin Bosch Anhörig FBR Husar Larm- system Triple Play En- Reduce Internet Trygghetscentralen Räddningstjänsten A Mätning / Smartgrid Belysnings- styrning Hemmanod STT Spisvakt Trygghetslarm Giraffen Bildtelefoni Natt-tillsyn Larm- system Insamlare Användning tvättstugor Elektroniska lås Hiss- larm Insamlare Källarnod Inbrotts- larm VattenvaktBrandlarm Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Huvud nod Net- admin BoIT Målbild HFAB

8 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Lägenhet Allmänna utrymmen Källarvåning Energi optimering Flödes Mätning VV Elektroniska lås RCO Amido Aptus Kund- register Mät- system CareWin Bosch FBR Husar Larm- system Triple Play En- Reduce Internet Trygghetscentralen Räddningstjänsten A Mätning / Smartgrid Belysnings- styrning Hemmanod STT Spisvakt Trygghetslarm Giraffen Bildtelefoni Natt-tillsyn Insamlare Användning tvättstugor Elektroniska lås Hiss- larm Insamlare Källarnod Inbrotts- larm VattenvaktBrandlarm Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Huvud nod Net- admin BoIT Larm- system Piloten i Halmstad

9 Lokala BoIT-projekt Halmstad Växjö Varberg Västerås Göteborg Västerås Göteborg Växjö Varberg Halmstad

10 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Gränssnitt Styrlogik Data- bas I/O Gränssnitt Servermjukvara Databas Drift & underhåll Webbapplikation för administration App och webbgränssnitt för kund ”Hemmanod” Server Givare och sensorerInmatningsenheterOutput, servon, reläer etc SMS/MMS

11 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Gränssnitt Styrlogik Data- bas I/O Gränssnitt Servermjukvara Databas Drift & underhåll Webbapplikation för administration App och webbgränssnitt för kund ”Hemmanod” Server Givare och sensorerInmatningsenheterOutput, servon, reläer etc SMS/MMS IMDKomfortLarm

12 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 ** * ROPA-enhet Förhindrar falsklarm Spisvakt för elcentral Monteras i elcentralen. Övervakar spisen och alla önskade eluttag* i köket mfl. Stänger av strömmen vid rökutveckling och vid tid 0-1-2-4 timmar. Rökdetektor och brandvarnare, sammankopplade med central backup Ljuspanel visar om något är påslaget eller öppet/olåst Dörrsensor För balkong- dörren Nyckelbricka Alternativt symbolpanel Timer (option) Stora röda siffror. Kan förinställas 10min – 9 tim Påminnelsestöd

13 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 © Copyright 2011 Sensagon Här kan anhörig eller personal tala om ifall de är tillgängliga för att ta emot ett larm från brukaren. Används för att styra larm till rätt person i rätt situation. Här ser du om du har kontakt med den centrala servern och brukarens system. Här finns verktyg för att göra olika inställningar i systemet Här finns tillgång till avancerade inställningar, historik och översikt över saker som betalningar, prenumeration på olika tjänster mm. Här finns den aktuella statusen hos brukaren. Genom att klicka på ett fält kan man se historik och även status för varje sensor som är kopplade till segmentet exempelvis vilket fönster som är öppet etc. Vid larm från exempelvis spisvakten kommer fältet att ändra färg och telefonen kan larma med ljud eller vibration. Anhörigkoppling

14 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Nattillsyn

15 Lokala BoIT-projekt Halmstad Växjö Varberg Västerås Göteborg Västerås Göteborg Växjö Varberg Halmstad

16 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0

17 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Order Leverans Leverans- bekräftelse

18 Lokala BoIT-projekt Halmstad Växjö Varberg Västerås Göteborg Västerås Göteborg Växjö Varberg Halmstad

19 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Välfärdsbredband i Västerås

20 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Fastighetsbredband Stadsnät Energi optimering Flödes- mätning VV El-mätning Smartgrid Belysnings- styrning Tvättstuge- bokning Elektroniska lås Hiss- larm A Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Välfärdsbredband Larmgruppen InternetIP-telefoniIP-TV SpisvaktTrygghets- larm Mobill bildtelefoni Bild- telefoni Natt- tillsyn Vi bor hemma för att Åke har fått så bra hjälp! Samverkansprojekt för att realisera Välfärdstjänster via stadsnätet och Mimers fastigheter Vallby 2.0 Smarthusteknik i miljonprogram

21 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Äldre och funktions hindrade Skola & Utbildning Kommunens uppdrag 45 % 25 % 30 % 2500 personer har hemtjänst 1750 personer bor i särskilt boende Total Ä o F kostnad 1,6 miljard Övrigt 7 313 elever i förskola 14 673 elever i grundskola 5 621 elever i gymnasieskola Total kostnad 2,8 miljarder Summa all verksamhet ca. 6 miljarder

22 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Demografisk utveckling i Västerås Prognos för antalet personer i Västerås i ålder 20-24 år resp över 80 år under perioden 2014-2029 + 50%

23 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Demografin påverkar redan Källa: Årsredovisning Västerås stad 2011 2009 2011 Antalet personer med beviljad hemtjänst har ökat med 13% Antalet beviljade timmar har ökat med 28% Kostnaden per timme har ökat med 7% Total årlig ökad timkostnad 80 MSEK

24 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Fallstudie beräknat på 300 e-hemtjänstanvändare av digital nattillsyn …vilket ger ca. 300 färre hembesök per dag …och ca. 30% av besöken sker med bil = ca. 100st Totalt kan ca 200 km bilresor per dag tas bort vilket förbrukar 15 ton CO 2 årligen. Kvoten besparing/kostnad är 4 till 10 gånger -100 -200

25 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Nattillsyn / Larmgruppen Internet Nattillsyn Välfärdsbredband

26 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 E-hemtjänster under upphandling Bildtelefoni via TV Mobil bildtelefoni Text- och bild- meddelanden Kameratillsyn

27 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Totalt ca 2500 st hemtjänstkunder Tillgång till Internet Tillgång till Internet Fördelning av antalet insatstimmar Källa: Väterås stad samt.SE Äldre Svenskar och Internet 2010 +80år ökar med 50% i antal till år 2029

28 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Lägenhet Allmänna utrymmen Källarvåning Energi optimering Flödes Mätning VV Elektroniska lås RCO Amido Aptus Kund- register Mät- system Husar Larm- system Triple Play Larmgruppen A Mätning / Smartgrid Belysnings- styrning Hemmanod MyJoice Spisvakt Trygghetslarm Giraffen Bildtelefoni Natt-tillsyn Insamlare Användning tvättstugor Elektroniska lås Hiss- larm Insamlare Källarnod Inbrotts- larm VattenvaktBrandlarm Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Huvud nod Net- admin Piloten i Västerås Nattillsyn Krypterad Internetförbindelse via kommunens Internetavtal vilket administreras av IT Service Internet ABB Välfärdsbredband

29 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Kunder Stadens omsorg Stadsnät Fastighets ägare Fastighets ägare Problem med dagens affärsmodell Internet leverantör Internet leverantör Tjänste- leverantör Installatör Avgift för tjänst Abonnemang Bredbandsavgift via hyran Hyra av kapacitet Internettjänsten är inte paketerad för dessa tjänsters krav. Leverantörens perspektiv är att marknaden är liten och kunden ekonomisk svag och tar mycket tid ✗ Staden blir konsumentrådgivare men har inget ansvar. Tycker det är krångligt och litar inte på tjänsten ! ! Brukaren har inget förtroende för externa installatörer Färre än 50% av 30- talisterna har bredband i dag. 18% av hemtjänst- kunderna i Västerås

30 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Brukare Stadens omsorg Stadsnät Fastighets ägare Fastighets ägare Ny affärsmodell med Välfärdsbredband Stadens IT Service Stadens IT Service Tjänste- leverantör Installation via omsorgspersonal Installation via omsorgspersonal Avgift för tjänst Bredbandsavgift via hyran Hyra av kapacitet., Välfärdsbredband Stadens IT service agerar integratör och tjänsteleverantör till stadens omsorg och tar tekniskt ansvar för hela leveransen Biståndsbeslutet genererar automatiskt ett Välfärdsbredband till kund vilket ropas av på stadens avtal med KO. KO levererar hemmanod. Staden handlar nu (2012/2013) upp fyra stycken e-hemtjänster Installation av utrustning sker främst med stöd av omsorgspersonal som brukaren har förtroende för Brukaren behöver inte beställa bredbands- abonnemang Brukaren behöver inte beställa bredbands- abonnemang Fastighetsägaren, Mimer, håller med öppen infrastruktur men har inte del i affärsmodellen

31 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Piloten i Västerås Välfärdsbredband 1.0 Hemmanod DRG Huvud nod KO / Stadsnät Kommunkontor Skola Bostad Det nya avtalet mellan KO och stadslednings-kontoret definierar bostaden som ett verksamhetsställe likvärdigt kommunal en skola. Detta är en betydande strategisk synsätt för digitala tjänster

32 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Besparing/år Minskade resor Anhöriga Minskade behov +6 Mkr +20 Mkr Förväntade ekonomiska effekter, år 3 med e-hemtjänst, ca 300 användare Kostnader, ca 5 miljoner/år Personal IKT stöd Hemtjänstpersonal introduktion Teknik användare Teknik hemtjänst

33 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 …omräknat på annat sätt 1. 6% nettobesparing av dagens hemtjänstbudget …. 2. …vilket kan frigöra 50 st årsanställda som kan vara hemma hos brukare…. 3. …alternativt erbjuda 140 nya brukare hemtjänst

34 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Det smarta huset i Vallby Smarta elnät ESI Timdebitering av el Hemma / Borta knapp Gröna uttag Fast belysning Solceller Visualisering av energianvändning Billaddning AC/DC Elektroniskt lås till lägenhetsdörren Tvättmaskin och torktumlare med intelligens Diskmaskin med intelligens Mediacentral & Lägenhetsnät Välfärdsbredband GrannNet

35 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Dokumentation av Välfärdsbredband 1.0 Första gemensam teknisk konfiguration är skapad Gemensam affärsmodell samt affärskalkyl är under utveckling Projektet har skapat ”bilaterala” kontakter inom staden. Första gemensamma processerna är skapade

36 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Nytto-områden och ekonomiska vinster Användning tvättstugor Triple Play Energi optimering Flödes Mätning VV Hiss- larm Inbrotts- larm Vattenvakt Elektroniska lås Brandlarm ord.bonde Spisvakt Trygghetslarm XXX XXX XXXXXX XXXXX XX XXXX Energi & Miljö Fastighets aut. Nytta & nöje Säkerhet & Trygghet Effektiviserar Höjer bruksvärde Minskar skador & premie Minskar energi Nya avtal med kommun Eventuell kick-back BoIT 2.0 A

37 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Den kommunala äldreomsorgsinsatsen i Sverige, nyckeltal Eget boende, ingen kommunal insats Insats med Hemtjänst i eget boende Insats med Särskilt boende 160 000 pers90 000 pers 35 Miljarder 55 Miljarder 1 400 000 pers 150-240 kkr/år 570 kkr/år Anhöriga 320 000 pers SoL, LOV RUT

38 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Eget boendeHemtjänst i eget boendeSärskilt boende Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL Göra livet enklare och tryggare innan vårdvalet… …och fördröja behovet av insatser…

39 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Eget boendeHemtjänst i eget boendeSärskilt boende Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL..samt öka graden av boende i det egna hemmet …och erbjuder hjälp-till-självhjälp som effektiviserar verksamheten

40 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Eget boendeHemtjänst i eget boendeSärskilt boende Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL Anhöriga..och sist stödja anhörigvårdare

41 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Socialstyrelsens fo ̈ reskrifter om Ledningssystem Journal SoL och HSL ICF- Klassifikationer Genomförande- plan Brukarundersökning SKL - Öppna Jämförelser SoS - Äldreguiden Senior allert Brukarundersökning SKL - Öppna Jämförelser SoS - Äldreguiden Senior allert Utförande Det offentliga regelverket Kvalitetsuppföljning / Evidens Bistånds -beslut Utvär- dering Ansökan Levererad tjänst Individuell behovsbedömning Lagverk som styr verksamheten: SoL, HSL, LSS, LOV INDIVIDUELLT BEHOV!

42 Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Traditionell t Utförande Nya innovativa tjänster Kvalitetsuppföljning / Evidens Bistånd s-beslut Utvär- dering Ansökan e-Hemtjänst Levererad tjänst Individuell behovsbedömning INDIVIDUELLT BEHOV! NYA e-TJÄNSTER Digital tillsyn 24/7/365 Påminnelsestöd Fall och passivitetsindikationer Larm och automatiskt åtgärd för brand, vatten Matleveranser med valfrihet Social kontakt med anhöriga / personal Med fler…. NYA e-TJÄNSTER Digital tillsyn 24/7/365 Påminnelsestöd Fall och passivitetsindikationer Larm och automatiskt åtgärd för brand, vatten Matleveranser med valfrihet Social kontakt med anhöriga / personal Med fler….


Ladda ner ppt "BoIT 2.0 Lokala projekt 2012 Patrik Forsström. Patrik Forsström, e-Centret AB 2013-02-20 BoIT 2.0 Vertikal modell där varje tjänst är kopplade till en."

Liknande presentationer


Google-annonser