Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BoIT 2.0 Lokala projekt 2012 Patrik Forsström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BoIT 2.0 Lokala projekt 2012 Patrik Forsström."— Presentationens avskrift:

1 BoIT 2.0 Lokala projekt 2012 Patrik Forsström

2 BoIT 2.0 VISION En horisontell och öppen modell där principen är att infrastrukturen är öppen men investeras endast en gång medan tjänstealternativ är flera med hög konkurrens NU Vertikal modell där varje tjänst är kopplade till en egen infrastruktur

3 I praktiken innebär det den öppna BoIT modellen
Internet TV Telefoni Fastighets- bredband Omsorgs- bredband Infrastruktur / Passivt fastighetsnät Hemmanod Tjänsteplattform Presentation Boendeinfo i Fastighet Tjänsteområden/ Affärsmodell Samhälle /Omsorg Open Platform Tjänste-plattform Informationsarkitektur/ Databaser Befintliga fastighetssystem Teknisk Förvaltning Kommersiell Aktivt bredbandsnät / Kommunikationsoperatör

4 Lokala BoIT-projekt Halmstad Växjö Varberg Västerås Göteborg Västerås

5 eBostadsprojektet i Halmstad Halmstads Fastighets AB, HFAB
BoIT 2.0 eBostadsprojektet i Halmstad Halmstads Fastighets AB, HFAB Syftet med projektet är att skapa ett helhetsgrepp över IT utvecklingen och investeringarna och skapa en horisontell affärsmodell genom att: samordna och effektivisera befintlig teknik och investeringar baserat på nya standarder energieffektivisera och sänka miljöbelastningen öka säkerhet och trygghet genom nya uppkopplade larmtjänster öka möjligheten till tryggt kvarboende för äldre och personer med särskilda behov förbereda oss för framtida tjänster, Smarta Hemmet 2.0

6 Nuläge HFAB KO Lägenhet Källarvåning Allmänna utrymmen M-Bus I2C
Energi optimering Flödes Mätning VV Triple Play Trygghetslarm Användning tvättstugor Elektroniska lås Hiss- larm Brandlarm RCO Amido Aptus Kund- register Mät- system CareWin Bosch Anhörig FBR Husar Larm- Triple Play En- Reduce Hemmanod KO Huvud nod PSTN (telefoni) Insamlare GSM M-Bus RS485 I2C Ethernet / IP Källarnod Net- admin STT Lägenhet Källarvåning Allmänna utrymmen Trygghetscentralen Räddningstjänsten

7 Målbild HFAB Lägenhet Källarvåning Allmänna utrymmen A Energi
optimering Flödes Mätning VV Elektroniska lås Mätning / Smartgrid Belysnings- styrning Insamlare Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Trygghetslarm Spisvakt Lägenhet Hemmanod Triple Play Giraffen Bildtelefoni Natt-tillsyn Källarvåning Allmänna utrymmen Hiss- larm Insamlare Användning tvättstugor Elektroniska lås Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Källarnod Internet Huvud nod BoIT Net- admin En- Reduce Mät- system Larm- system Aptus RCO Amido Larm- system STT Husar Kund- register CareWin Bosch FBR Anhörig Räddningstjänsten Trygghetscentralen

8 Piloten i Halmstad Lägenhet Källarvåning Allmänna utrymmen A Energi
optimering Flödes Mätning VV Elektroniska lås Mätning / Smartgrid Belysnings- styrning Insamlare Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Trygghetslarm Spisvakt Lägenhet Hemmanod Triple Play Giraffen Bildtelefoni Natt-tillsyn Källarvåning Allmänna utrymmen Hiss- larm Insamlare Användning tvättstugor Elektroniska lås Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Källarnod Internet Huvud nod BoIT Net- admin En- Reduce Mät- system Larm- system Aptus RCO Amido Larm- system STT Husar Kund- register CareWin Bosch FBR Räddningstjänsten Trygghetscentralen

9 Lokala BoIT-projekt Halmstad Växjö Varberg Västerås Göteborg Västerås

10 ”Hemmanod” Server Gränssnitt Servermjukvara Databas Gränssnitt
Givare och sensorer Inmatningsenheter Output, servon, reläer etc Gränssnitt ”Hemmanod” Styrlogik I/O Data- bas Gränssnitt Servermjukvara Databas Server Drift & underhåll App och webbgränssnitt för kund Webbapplikation för administration SMS/MMS

11 ”Hemmanod” Server Larm IMD Komfort Gränssnitt Servermjukvara Databas
Givare och sensorer Inmatningsenheter Output, servon, reläer etc Gränssnitt ”Hemmanod” Styrlogik I/O Data- bas Gränssnitt Servermjukvara Databas Server Larm IMD Komfort Drift & underhåll App och webbgränssnitt för kund Webbapplikation för administration SMS/MMS

12 Påminnelsestöd Timer (option)
Stora röda siffror. Kan förinställas 10min – 9 tim ROPA-enhet Förhindrar falsklarm Rökdetektor och brandvarnare, sammankopplade med central backup Ljuspanel visar om något är påslaget eller öppet/olåst Spisvakt för elcentral Monteras i elcentralen. Övervakar spisen och alla önskade eluttag* i köket mfl. Stänger av strömmen vid rökutveckling och vid tid timmar. Alternativt symbolpanel Dörrsensor För balkong-dörren Nyckelbricka * * *

13 Anhörigkoppling Här kan anhörig eller personal tala om ifall de är tillgängliga för att ta emot ett larm från brukaren. Används för att styra larm till rätt person i rätt situation. Här ser du om du har kontakt med den centrala servern och brukarens system. Här finns verktyg för att göra olika inställningar i systemet Här finns tillgång till avancerade inställningar, historik och översikt över saker som betalningar, prenumeration på olika tjänster mm. Här finns den aktuella statusen hos brukaren. Genom att klicka på ett fält kan man se historik och även status för varje sensor som är kopplade till segmentet exempelvis vilket fönster som är öppet etc. Vid larm från exempelvis spisvakten kommer fältet att ändra färg och telefonen kan larma med ljud eller vibration. © Copyright 2011 Sensagon

14 Nattillsyn

15 Lokala BoIT-projekt Halmstad Växjö Varberg Västerås Göteborg Västerås

16

17 Order Leverans Leverans- bekräftelse

18 Lokala BoIT-projekt Halmstad Växjö Varberg Västerås Göteborg Västerås

19 Välfärdsbredband i Västerås

20 Vi bor hemma för att Åke har fått så bra hjälp!
Spisvakt Trygghets- larm Mobill bildtelefoni Bild- telefoni Natt- tillsyn Vi bor hemma för att Åke har fått så bra hjälp! Internet IP-telefoni IP-TV Vallby 2.0 Smarthusteknik i miljonprogram A Hiss- larm Tvättstuge- bokning Elektroniska lås Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Energi optimering Flödes- mätning VV El-mätning Smartgrid Belysnings- styrning Fastighetsbredband Stadsnät Välfärdsbredband Larmgruppen Samverkansprojekt för att realisera Välfärdstjänster via stadsnätet och Mimers fastigheter

21 Kommunens uppdrag Övrigt 25 % 30 % 45 % Äldre och funktions
hindrade Skola & Utbildning 2500 personer har hemtjänst 1750 personer bor i särskilt boende Total Ä o F kostnad 1,6 miljard 7 313 elever i förskola elever i grundskola 5 621 elever i gymnasieskola Total kostnad 2,8 miljarder Summa all verksamhet ca. 6 miljarder

22 Demografisk utveckling i Västerås
Prognos för antalet personer i Västerås i ålder år resp över 80 år under perioden + 50%

23 Demografin påverkar redan
Antalet personer med beviljad hemtjänst har ökat med 13% Antalet beviljade timmar har ökat med 28% Kostnaden per timme har ökat med 7% Total årlig ökad timkostnad 80 MSEK 2009 2011 Källa: Årsredovisning Västerås stad 2011

24 Fallstudie beräknat på 300 e-hemtjänstanvändare av digital nattillsyn
…vilket ger ca. 300 färre hembesök per dag …och ca. 30% av besöken sker med bil = ca. 100st Totalt kan ca 200 km bilresor per dag tas bort vilket förbrukar 15 ton CO2 årligen. Kvoten besparing/kostnad är 4 till 10 gånger -100 -200

25 Nattillsyn / Larmgruppen
Internet Nattillsyn Välfärdsbredband

26 E-hemtjänster under upphandling
Text- och bild- meddelanden Bildtelefoni via TV Mobil bildtelefoni Kameratillsyn

27 +80år ökar med 50% i antal till år 2029
Totalt ca 2500 st hemtjänstkunder +80år ökar med 50% i antal till år 2029 Tillgång till Internet Fördelning av antalet insatstimmar Källa: Väterås stad samt .SE Äldre Svenskar och Internet 2010

28 Piloten i Västerås Lägenhet Källarvåning Allmänna utrymmen
Energi optimering Flödes Mätning VV Elektroniska lås Mätning / Smartgrid Belysnings- styrning Insamlare Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Trygghetslarm Spisvakt Lägenhet Hemmanod Triple Play Giraffen Bildtelefoni Natt-tillsyn Källarvåning Allmänna utrymmen Hiss- larm Insamlare Användning tvättstugor Elektroniska lås Inbrotts- larm Vattenvakt Brandlarm Källarnod Krypterad Internetförbindelse via kommunens Internetavtal vilket administreras av IT Service Internet Huvud nod Net- admin Nattillsyn Mät- system Larm- system Aptus RCO Amido ABB Välfärdsbredband MyJoice Husar Kund- register Larmgruppen

29 Problem med dagens affärsmodell
Färre än 50% av 30-talisterna har bredband i dag. 18% av hemtjänst-kunderna i Västerås Kunder Avgift för tjänst Staden blir konsumentrådgivare men har inget ansvar. Tycker det är krångligt och litar inte på tjänsten ! Installatör Tjänste-leverantör Stadens omsorg ! Brukaren har inget förtroende för externa installatörer Abonnemang Bredbandsavgift via hyran Internet leverantör Internettjänsten är inte paketerad för dessa tjänsters krav. Hyra av kapacitet Stadsnät Leverantörens perspektiv är att marknaden är liten och kunden ekonomisk svag och tar mycket tid Fastighets ägare

30 Ny affärsmodell med Välfärdsbredband
Brukaren behöver inte beställa bredbands-abonnemang Brukare Avgift för tjänst Staden handlar nu (2012/2013) upp fyra stycken e-hemtjänster Installation via omsorgspersonal Tjänste-leverantör Stadens omsorg Stadens IT service agerar integratör och tjänsteleverantör till stadens omsorg och tar tekniskt ansvar för hela leveransen Bredbandsavgift via hyran Stadens IT Service Installation av utrustning sker främst med stöd av omsorgspersonal som brukaren har förtroende för Hyra av kapacitet., Välfärdsbredband Stadsnät Biståndsbeslutet genererar automatiskt ett Välfärdsbredband till kund vilket ropas av på stadens avtal med KO. KO levererar hemmanod. Fastighetsägaren, Mimer, håller med öppen infrastruktur men har inte del i affärsmodellen Fastighets ägare

31 Piloten i Västerås Välfärdsbredband 1.0
Det nya avtalet mellan KO och stadslednings-kontoret definierar bostaden som ett verksamhetsställe likvärdigt kommunal en skola. Detta är en betydande strategisk synsätt för digitala tjänster Hemmanod DRG Huvud nod KO / Stadsnät Kommunkontor Skola Bostad

32 Förväntade ekonomiska effekter, år 3 med e-hemtjänst, ca 300 användare
+6 Mkr Kostnader, ca 5 miljoner/år Personal IKT stöd Hemtjänstpersonal introduktion Teknik användare Teknik hemtjänst +20 Mkr Besparing/år Minskade resor Anhöriga Minskade behov

33 …omräknat på annat sätt
1. 2. 3. 6% nettobesparing av dagens hemtjänstbudget …. …vilket kan frigöra 50 st årsanställda som kan vara hemma hos brukare…. …alternativt erbjuda 140 nya brukare hemtjänst

34 Det smarta huset i Vallby
Smarta elnät ESI Timdebitering av el Hemma / Borta knapp Gröna uttag Fast belysning Solceller Visualisering av energianvändning Billaddning AC/DC Elektroniskt lås till lägenhetsdörren Tvättmaskin och torktumlare med intelligens Diskmaskin med intelligens Mediacentral & Lägenhetsnät Välfärdsbredband GrannNet

35 Dokumentation av Välfärdsbredband 1.0
Första gemensam teknisk konfiguration är skapad Gemensam affärsmodell samt affärskalkyl är under utveckling Projektet har skapat ”bilaterala” kontakter inom staden. Första gemensamma processerna är skapade

36 Nytto-områden och ekonomiska vinster
BoIT 2.0 Nytto-områden och ekonomiska vinster Triple Play Energi optimering Flödes Mätning VV Hiss- larm Elektroniska lås Användning tvättstugor Inbrotts- larm Brandlarm ord.bonde Vattenvakt Spisvakt Trygghetslarm A Energi & Miljö Fastighets aut. Nytta & nöje Säkerhet & Trygghet Minskar energi X Effektiviserar Höjer bruksvärde Minskar skador & premie Nya avtal med kommun Eventuell kick-back

37 Den kommunala äldreomsorgsinsatsen i Sverige, nyckeltal
kkr/år 570 kkr/år Anhöriga pers 35 Miljarder 55 Miljarder pers pers pers SoL, LOV RUT Eget boende, ingen kommunal insats Insats med Hemtjänst i eget boende Insats med Särskilt boende

38 …och fördröja behovet av insatser…
Göra livet enklare och tryggare innan vårdvalet… Eget boende Hemtjänst i eget boende Särskilt boende Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL

39 ..samt öka graden av boende i det egna hemmet
…och erbjuder hjälp-till-självhjälp som effektiviserar verksamheten ..samt öka graden av boende i det egna hemmet Eget boende Hemtjänst i eget boende Särskilt boende Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL

40 ..och sist stödja anhörigvårdare
Anhöriga ..och sist stödja anhörigvårdare Eget boende Hemtjänst i eget boende Särskilt boende Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL

41 Det offentliga regelverket
Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystem Journal SoL och HSL Klassifikationer ICF- Genomförande- plan Brukarundersökning SKL - Öppna Jämförelser SoS - Äldreguiden Senior allert INDIVIDUELLT BEHOV! Individuell behovsbedömning Utförande Kvalitetsuppföljning / Evidens Ansökan Bistånds-beslut Levererad tjänst Utvär-dering Lagverk som styr verksamheten: SoL, HSL, LSS, LOV

42 Nya innovativa tjänster
INDIVIDUELLT BEHOV! Individuell behovsbedömning Traditionellt Utförande Kvalitetsuppföljning / Evidens Ansökan Bistånds-beslut Levererad tjänst Utvär-dering e-Hemtjänst NYA e-TJÄNSTER Digital tillsyn 24/7/365 Påminnelsestöd Fall och passivitetsindikationer Larm och automatiskt åtgärd för brand, vatten Matleveranser med valfrihet Social kontakt med anhöriga / personal Med fler….


Ladda ner ppt "BoIT 2.0 Lokala projekt 2012 Patrik Forsström."

Liknande presentationer


Google-annonser