Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsdag Anders Johansson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsdag Anders Johansson"— Presentationens avskrift:

1 Informationsdag Anders Johansson anders.johansson@sabo.se

2 Agenda 10.00Inledning och presentation av deltagarna 10.15BoIT-projektet, bakgrund, deltagare, målsättning och resultatAnders Johansson, SABO 11.00Bensträckare 11.10 BoITs lokala projekt. Erfarenheter och resultat från Växjö, Varberg, Västerås och Halmstad Patrik Forsström, e-Centret 12.00Lunch 13.00 BoITs arbete med öppna API för fastighetssystem och lås och passagesystem. Samverkan med Fi2- Föreningen för förvaltningsinformation/BIM Alliance Sweden. Demonstration av en första version av ett öppet API för fastighetssystem samt kravspecifikation för digitalt Passersystem Per Sjösvärd, Stångåstaden och Marcus Brodd, Ipendo systems Anders Johansson, SABO 14.30Kaffe 14.50Fortsatt arbete med BoIT 3.0. Inriktning, deltagareAnders Johansson, SABO 15.30Avslutning

3 BoIT-projektet Samverkansprojektet Vision: ”Att skapa förutsättningar för rik och självgående tjänsteutveckling på marknadsmässigt öppna villkor” För att uppnå målet ska projektet: • Utveckla och verifiera prioriterade tjänster •Ta fram affärsplan som innehåller, affärsmodell, affärskrav, roller och ekonomi • Ta fram kravspecifikation på öppen teknik och tekniska standards Målet med projektet: Övergripande mål är att ta fram förutsättningar och riktlinjer för att utveckla ”det fjärde benet”, fastighets it, kvarboende- och andra bostadsnära tjänster. Riktlinjerna ska belysa möjligheter såväl som hot, trösklar och gränsdragningar

4 Från BoIT 1.0 till BoIT 2.0

5 Deltagare BoIT 2.0

6 BoIT-projektportal

7 Övergripande organisation av BoIT 2.0 Aktivt bredbandsnät / Kommunikationsoperatör BoIT 2.0 är organiserat i fyra olika projektområden : 4 Samhälls- & omsorgstjänster 2 Öppen tjänsteplattform 1 Tjänster & affärsmodeller Internet TVTelefoni Fastighets- bredband Omsorgs- bredband Open Platform Tjänste-plattform Infrastruktur / Passivt fastighetsnät Hemmanod Tjänsteplattform Presentation Boendeinfo i Fastighet Tjänsteområden/ Affärsmodell Samhälle /Omsorg Informationsarkitektur/ Databaser Befintliga fastighetssystem Kommersiell Förvaltning Teknisk Förvaltning 4 2 1 3 Projektledare är Leif Andersson, Bostadsbolaget i Göteborg •Projektkoordinator, Stefan Lundberg, KTH •Utvärderare Governo Projektledare är Anders Johansson, SABO •Samarbete med Smart IKT- projektet NDS •Öppet API för Fastighetsystem Infrastruktur 3

8 e-Bostad  e-Bostad är ett koncept som ska tydliggöra de krav som behövs på de passiva och aktiva näten för att näten ska kunna fungera för tjänster och funktioner som den boende, fastighetsägare och samhället efterfrågar i fastighet och bostad.  Den del av BoIT-projektet som ingår i en e-Bostad och som framgår av bilden ovanför är de tre nedre delarna av hela BoIT-konceptet d v s kravspecifikationer:  Infrastruktur/Passiv fastighetsnät  Aktivt bredbandsnät/Kommunikationsoperatör  Hemmanod/Hemmanät

9 Open Platform  Kraven på Open Platform kan formuleras på följande sätt –Skall fungera i bostadsföretagens IT miljö –Standardiserade API mot tjänsteutvecklarna och fastighetssystemen –Tjänsterna skall göras tillgängliga på olika användarterminaler –Öppenhet i form av standard och möjlighet till påverkan Uppdrag till Swedish ICT/Acreo att göra en ”framtidsspaning”

10 Samarbete BoIT & Smart IKT* *Smart IKT för att Bo och Arbeta i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Bedrivs med stöd från Vinnova av Sweden ICT

11 Det öppna nätet Tjänste- leverantörer Hushåll Det öppna nätet ”Alla tjänster skall vara tillgängliga för alla hushåll ”

12 Tjänste- leverantörer Kundutrustning Sensorer mm Det öppna nätet ”Alla tjänster skall kunna nå alla kundspecifika utrustningar” Det öppna hemmanätet

13 Det öppna hemmanätet i Smart IKT- projektet Tjänsteoperatörer • Omsorgsoperatör • Larmoperatör • Home Automation operatör • Låsoperatör • Smart El operatör • Vårdoperatör • Etc

14 Delprojekt ”Standardiserade API:er mot fastighetssystem Idag Mål

15  Stort lokalt intresse att prova digitala tjänster inom Samhälls- och Omsorg (Välfärdsbredband)  Fyra (sex) lokala projekt med central samordning och erfarenhetsspridning  Målet är att skapa en gemensam defactostandard för en ny affärsmodell och krav på teknik.  Hjälpmedelsinstitutet och SSNF är parter i arbetet.  Utveckling i samarbete bostadsföretag, kommuner, KO och stadsnät Varberg Växjö Göteborg (e-senior) Halmstad Västerås Målet är en fungerande affärsmodell och teknik för kvarboendetjänster Delprojekt ”Kvarboende & Välfärdsbredband Stockholm (NDS)

16 BoIT 1.0 BoIT 3.0 1.02.03.0 •Öppna system och teknik? •Välfärdsbredband? •?

17 Paus till kl 11.10 …projektrapporten från BoIT 2.0 som finns att ladda ner från SABOs hemsida eller beställa från SABO. ….SABOs IT och Bredbands- dagar 18-19 april. Anmäl dig på SABOs hemsida Missa inte …..

18 BoIT 3.0 - upplägg och styrning  Deltagaravgift –>4000 lgh = 30 000 kr (x moms) –<4000 lgh = 15 000 kr (x moms)  BoIT-projektdeltagare = samtliga som bidrar ekonomiskt i BoIT 3.0 –Anger övergripande prioritering för arbetet i BoIT 3.0 –2-3 möten under projekttiden (ca 1 år) –Tillgång till projektwebbprojektwebb  Projektledare = SABO (Anders Johansson)  BoIT-styrgrupp är 5-7 personer samt projektledare –5-6 möten under projekttiden  Delprojekt –Finansieras genom bidrag från BoIT-projektet och av deltagana i delprojektet –Styrgupp för delprojekt är delprojektfinansiärerna  Övrigt?

19


Ladda ner ppt "Informationsdag Anders Johansson"

Liknande presentationer


Google-annonser