Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans kan vi förbättra resultaten i skolan Anna Ekström, Generaldirektör Skolverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans kan vi förbättra resultaten i skolan Anna Ekström, Generaldirektör Skolverket."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans kan vi förbättra resultaten i skolan Anna Ekström, Generaldirektör Skolverket

2 PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012

3 Skillnader hög- och lågpresterande elever PISA 2012

4 Problemlösningsförmåga definieras i PISA som...en individs förmåga att ägna sig åt kognitiv bearbetning för att förstå och lösa problemsituationer där lösningssättet inte är omedelbart självklart. Det innefattar en vilja att engagera sig i sådana situationer i syfte att uppnå sin potential som en konstruktiv och reflekterande medborgare.

5 Problemtyp och lösningsprocesser Problemtyp Statiska uppgifter Interaktiva uppgifter Öppenhet för något nytt Att stå ut med tvivel och osäkerhet Att våga lita på intuition/känsla Nyfikenhet, uthållighet och kreativitet Problemlösningsprocesser Undersöka och förstå Beskriva och formulera Planera och genomföra Kontrollera och reflektera

6 Resultat avseende problemtyp och lösningsprocess Problemtyp Sveriges elever är relativt sett starka på ”statiska uppgifter” och svaga på ”interaktiva uppgifter”. Lösningsprocess Svenska elever är relativt sett starka på processen ”Undersöka och förstå” och relativt sett svaga på processen ”Kontrollera och reflektera”

7 PISA 2012 Skolverkets bedömning och hypoteser

8 TALIS 2013 Lärare och rektorer åk 7-9 om sin arbetssituation

9 Läraryrkets status Endast 1 av 20 tycker att läraryrket har hög status.

10 Återkoppling till lärare Svenska lärare, tillsammans med sina norska och franska kollegor, uppger i lägst grad (24 procent) att återkoppling leder till kompetensutveckling. Knappt hälften av de svenska lärarna uppger att de förändrat sin undervisning efter återkoppling. Vem ger återkoppling till lärare?

11 Skol- och klassklimat Rektorer/lärare upplever att det i svenska skolor förekommer: Högre grad av förtroendefulla relationer mellan lärare och elever Lägre grad av gemensam syn på undervisning, ömsesidig respekt för kollegors idéer Högre grad av störande ljud i klassrummet och att eleverna bidrar i mindre grad till en trivsam lärmiljö i klassrummet Högre grad av ogiltig frånvaro, sen ankomst och hot och glåpord bland elever Ogiltig frånvaro

12 Likvärdigheten Alla skolor måste utvecklas till bra skolor En resursfördelning som ger alla elever likvärdiga chanser Vilka åtgärder behöver prioriteras?

13 Lärarna Rekrytera och behålla kompetenta lärare Förutsättningar och kompetensutveckling som ger högre kvalité i undervisningen

14 Vilka åtgärder behöver prioriteras? Långsiktigheten Stöd i fortsatta implementeringen av reformerna Ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå och skolnivå

15 Tillsammans kan vi förbättra skolan


Ladda ner ppt "Tillsammans kan vi förbättra resultaten i skolan Anna Ekström, Generaldirektör Skolverket."

Liknande presentationer


Google-annonser