Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASTRa WEB enkät - kundnöjdhet. Trafikskolor som har arbetat mer än 6 månader är mer nöjda Trafikskolor där VD/chef är insatt i och arbetar med aSTRa WEB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASTRa WEB enkät - kundnöjdhet. Trafikskolor som har arbetat mer än 6 månader är mer nöjda Trafikskolor där VD/chef är insatt i och arbetar med aSTRa WEB."— Presentationens avskrift:

1 aSTRa WEB enkät - kundnöjdhet

2 Trafikskolor som har arbetat mer än 6 månader är mer nöjda Trafikskolor där VD/chef är insatt i och arbetar med aSTRa WEB är mer nöjda Trafikskolor som har snabbt internet är mer nöjda Hypotes De som svarar på enkäten är generellt mer missnöjda och vill påverka. De som är nöjda väljer att inte svara.

3 Enkäten skickades ut till 637 företag 408 kunder svarade (64% svarsfrekvens) förra året var det bara 52% Kategorier Typ 1 – Kunder som använt aSTRa WEB > 6mån, snabbt internet och där chefen är insatt i aSTRa WEB Typ 2 – Kunder som använt det mindre än 6 mån. Underlag

4 STR:s ambitionsnivå är att kundnöjdheten skall vara en 5:a eller högre på en 6-gradig skala (> 83%). 100% är oftast MYCKET kostsamt (6 av 6) Den sista 1% kostar oftast 99% Ambitionsnivå

5 Generell nöjdhet (4,18)

6 Administration (4,11)

7 Ekonomi (3,85)

8 Bokning (3,94)

9 Utb.kort (3,88)

10 Elevcentralen (4,41)

11 Tillgänglighet support (4,47)

12 Kunskap support (4,93)

13 Svar 4h (4,77)

14 Framkomlighet växel (5,04)

15 Kundbemötande växel (5,33)

16 Växel kopplar rätt (5,36)

17 Typ 1 kategori är generellt 0.1 – 0.3 mer nöjd än ALLA Typ 1 kategori är generellt 0.3 – 0.6 mer nöjd än Typ 2 Typ 2 är generellt 0.2 – 0.3 mer missnöjd än ALLA ”Bästa produkt” – Elevcentralen – 4.39/4.41/4.22 ”Sämsta produkt” – Ekonomi – 4.14/3.85/3.46 Resultat

18 Våra hypotes besannades. o En kund som använt det en längre tid blir mer nöjd när man lärt sig hur systemet fungerar. Vår sämsta produkt förra året var bokningen. Vi lade mycket kraft på att förbättra den. Den har höjt sig 0.45/0.17/0.02 steg Resultat forts.

19 Okunskap om programmet Avancerad kurs, filmer/manualer uppdaterade, supporten uppdaterad på alla funktioner, konsulthjälp på plats Många buggar efter releaser Vi har lagt till att vi annonserar vilka förändringar som kommer i nästa release, samt att vi erbjuder test 1 vecka i förväg av alla nya funktioner Segt och hänger sig Vi har installerat agent på alla de kunder som hört av sig (20 st). Vi felsöker vad som händer. Problem/Förslag på åtgärder

20 Krångligt och svåröverskådligt, tungjobbat Vi kommer under 2015 att fokusera på användarupplevelsen i aSTRa WEB och Utbildningskort YKB saknas Vi lägger till funktioner för detta under 2015 Bara 20 elever i elevlistan Vi lägger till paged scroll (så att man kan se hela kundregistret) Kassa / ekonomi är svårt. Kunskapsbrist inom ekonomi Problem/Förslag på åtgärder forts.


Ladda ner ppt "ASTRa WEB enkät - kundnöjdhet. Trafikskolor som har arbetat mer än 6 månader är mer nöjda Trafikskolor där VD/chef är insatt i och arbetar med aSTRa WEB."

Liknande presentationer


Google-annonser