Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K VALITETSARBETE PÅ V ALSÄTRA Ständigt pågående. K VALITETSARBETE KÄNNETECKNAS AV Att det bottnar både i det statliga och kommunala uppdraget. Att det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K VALITETSARBETE PÅ V ALSÄTRA Ständigt pågående. K VALITETSARBETE KÄNNETECKNAS AV Att det bottnar både i det statliga och kommunala uppdraget. Att det."— Presentationens avskrift:

1 K VALITETSARBETE PÅ V ALSÄTRA Ständigt pågående

2 K VALITETSARBETE KÄNNETECKNAS AV Att det bottnar både i det statliga och kommunala uppdraget. Att det syftar till att utveckla elevernas vardag och lärande. Att det bottnar i en helhetssyn på verksamheten. Att det fokuserar på att vi ska göra rätt saker. Att alla är delaktiga. Att vi utgår från hur det faktiskt ser ut och siktar på de mål vi sätter upp. Att vi dokumenterar och analyserar.

3 P UBLIK PÅ HEMSIDAN Uppsala kommun har en gemensam ram för att höja kvaliteten. Två delar: En publik på hemsidan och en intern. http://skola.uppsala.se/sv/Valsatraskolan/Valsatr askolan/?id=13627 Förr kvalitetsredovisningar- nu hela tiden.

4 B ARA F ÖR O SS / DET INTERNA Kollektivt minne av skolans processer och utvärderingar http://skola.uppsala.se/episerver/cms/edit/default.a spx

5 P ÅGÅENDE PROCESSER JUST NU

6 M EDARBETARSKAP Ansvarsfördelning; precisering av vad olika roller innebär ; ex rastvärd, antimobbingteamet, salsansvar, mentorskap, lagledare osv Arbetsbelastning Verksamhetsidén Lärmiljö Ta emot nyanlända barn

7 A RBETSSÄTT Utveckling av ämnen i ämnesgrupper Utvecklingssamtal Fritidshemsprocessen- kommunalt fritidshemsnätverk Språket lyfter Matematiklyftet PIM Lärmiljö

8 F ORUM VI ARBETAR I Ledningsgrupp Arbetslag Fritidsgrupp Ämnesgrupp Ansvarsgrupper Elevråd Skolråd Samverkan Elevhälsoteam Utvecklingsgrupp Osv…

9 R EFLEKTERA MED DIN GRANNE : Vad tycker ni är intressant att ta del av? Vad ska ligga på hemsidan under kvalitetsarbete tycker ni?


Ladda ner ppt "K VALITETSARBETE PÅ V ALSÄTRA Ständigt pågående. K VALITETSARBETE KÄNNETECKNAS AV Att det bottnar både i det statliga och kommunala uppdraget. Att det."

Liknande presentationer


Google-annonser