Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran Fagerström, Miljöprövningsdelegationen, 010-224 13 55 Stefan Fahlstedt, Miljöprövningsenheten, 010-224 13 17 Niklas Hansson, Miljötillsynsenheten,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran Fagerström, Miljöprövningsdelegationen, 010-224 13 55 Stefan Fahlstedt, Miljöprövningsenheten, 010-224 13 17 Niklas Hansson, Miljötillsynsenheten,"— Presentationens avskrift:

1 Göran Fagerström, Miljöprövningsdelegationen, 010-224 13 55 Stefan Fahlstedt, Miljöprövningsenheten, 010-224 13 17 Niklas Hansson, Miljötillsynsenheten, 010-224 13 64 Peter Malmquist, Miljötillsynsenheten, 010-224 14 86 Vindkraft på Länsstyrelsen

2 Läget i Skåne 350 st på land 48 st i havet (Lillgrund) Ca 1,3 TWh/år  hushållsel till ca 260 000 hushåll Tillstånd finns för två havsanläggningar med totalt 200 verk på Kriegers Flak och Taggen Tillstånd finns för ytterligare ca 100 verk på land

3 Vindbrukskollen Karttjänst som ska visa samtliga verk i Sverige (planerade, driftsatta, nedmonterade, nekade bygglov/anmälningar/tillstånd) Kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare ska hålla registret aktuellt E-handläggning via vindbrukskollen (samråd, ansökan, bygglov, förhandsbesked, anmälan) www.vindlov.se

4 Ansvarsområden inom Länsstyrelsen Miljöprövningsdelegationen (MPD) – beslutande i tillståndsprövningar enligt MB. Är en självständig beslutsfunktion som är utsedda av regeringen och där landshövding eller andra inom Länsstyrelsen inte kan påverka. Miljöprövningsenheten – samråd enligt MB, bereder tillståndsprövningar till MPD. Miljötillsynsenheten – tillsyn enligt MB och tillsynsvägledning. Rättsenheten – överklagningsärenden av kommunala beslut enligt PBL och MB. Enheten för samhällsplanering – översiktsplan och detaljplan.


Ladda ner ppt "Göran Fagerström, Miljöprövningsdelegationen, 010-224 13 55 Stefan Fahlstedt, Miljöprövningsenheten, 010-224 13 17 Niklas Hansson, Miljötillsynsenheten,"

Liknande presentationer


Google-annonser