Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kemi.se Ny organisation. www.kemi.se Utveckla strategier, policyer, kemikalieregler och andra styrmedel inom Kemikalieinspektionens ansvarsområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kemi.se Ny organisation. www.kemi.se Utveckla strategier, policyer, kemikalieregler och andra styrmedel inom Kemikalieinspektionens ansvarsområden."— Presentationens avskrift:

1 www.kemi.se Ny organisation

2 www.kemi.se Utveckla strategier, policyer, kemikalieregler och andra styrmedel inom Kemikalieinspektionens ansvarsområden såväl nationellt, inom EU som internationellt. Därtill internationellt utvecklingssamarbete samt miljömålsarbete. Pröva ärenden enligt den lagstiftning som Kemikalieinspektionen är ansvarig för och för att upplysa och utbilda i frågor om tillämpning av gällande lagstiftning. Operativ tillsyn, tillsynsvägledning och annat arbete relaterat till tillsyn samt registratur och arkivfunktion, produktregistrets verksamhet och objektsägarskap för datasystem (ex bekämpnings­medelsregistret)

3 Tillstånd och Upplysning Avdelningsledning Avdelningen ansvarar för att pröva ärenden enligt den lagstiftning som Kemikalieinspektionen är ansvarig för. Avdelningen ansvarar också för att upplysa och utbilda i frågor om tillämpning av gällande lagstiftning Samordning & Beslut Enheten ansvarar för att planera, samordna och besluta i ärenden om produktgodkännande och dispenser för växtskyddsmedel och biocidprodukter samt för att bereda och besluta om dispenser för allmänkemikalie r Miljöbedömning 1 Enheten ansvarar för att pröva ansökningar om produktgodkännande och dispenser för växtskyddsmedel och biocidprodukter i den del som avser påverkan på miljön Hälsobedömning Enheten ansvarar för att pröva ansökningar om produktgodkännande och dispenser för växtskyddsmedel och biocidprodukter i den del som avser påverkan på hälsa Upplysning och utbildning Enheten ansvarar för utbildning och informationsinsatser för näringsliv, allmänhet och andra myndigheter, samt för interna utbildningsinsatser Miljöbedömning 2 Enheten ansvarar för att pröva ansökningar om produktgodkännande och dispenser för växtskyddsmedel och biocidprodukter i den del som avser påverkan på miljön


Ladda ner ppt "Www.kemi.se Ny organisation. www.kemi.se Utveckla strategier, policyer, kemikalieregler och andra styrmedel inom Kemikalieinspektionens ansvarsområden."

Liknande presentationer


Google-annonser