Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny organisation www.kemi.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny organisation www.kemi.se."— Presentationens avskrift:

1 Ny organisation

2 Utveckla strategier, policyer, kemikalieregler och andra styrmedel inom Kemikalieinspektionens ansvarsområden såväl nationellt, inom EU som internationellt. Därtill internationellt utvecklingssamarbete samt miljömålsarbete. Pröva ärenden enligt den lagstiftning som Kemikalieinspektionen är ansvarig för och för att upplysa och utbilda i frågor om tillämpning av gällande lagstiftning. Operativ tillsyn, tillsynsvägledning och annat arbete relaterat till tillsyn samt registratur och arkivfunktion, produktregistrets verksamhet och objektsägarskap för datasystem (ex bekämpnings­medelsregistret)

3 Tillstånd och Upplysning
Avdelningsledning Avdelningen ansvarar för att pröva ärenden enligt den lagstiftning som Kemikalieinspektionen är ansvarig för. Avdelningen ansvarar också för att upplysa och utbilda i frågor om tillämpning av gällande lagstiftning Samordning & Beslut Enheten ansvarar för att planera, samordna och besluta i ärenden om produktgodkännande och dispenser för växtskyddsmedel och biocidprodukter samt för att bereda och besluta om dispenser för allmänkemikalier Miljöbedömning 1 Enheten ansvarar för att pröva ansökningar om produktgodkännande och dispenser för växtskyddsmedel och biocidprodukter i den del som avser påverkan på miljön Hälsobedömning Enheten ansvarar för att pröva ansökningar om produktgodkännande och dispenser för växtskyddsmedel och biocidprodukter i den del som avser påverkan på hälsa Upplysning och utbildning Enheten ansvarar för utbildning och informationsinsatser för näringsliv, allmänhet och andra myndigheter, samt för interna utbildningsinsatser Miljöbedömning 2


Ladda ner ppt "Ny organisation www.kemi.se."

Liknande presentationer


Google-annonser