Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokument- och ärendehanteringssystem för Polisförbundet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokument- och ärendehanteringssystem för Polisförbundet"— Presentationens avskrift:

1 Dokument- och ärendehanteringssystem för Polisförbundet 2014-09-04
Ylva Norberg Per Rolder Tomas Wulfing Johan Lönnqvist

2 Vilka är vi som talar Ylva Norberg, tf. kanslichef Polisförbundet
Tomas Wulfing, verksamhetskonsult från Ways Per Rolder, verksamhetskonsult från Ways Johan Lönnqvist, säljansvarig från Ways

3 Inledning, Agenda Inledning, agenda. (10 min)
Erfarenheter från införandet, Ylva Norberg, Polisförbundet (20 min) Introduktion dokumenthantering, ärendehantering. (15 min) Så här blev det - demonstration (30 min) Hur går man tillväga, metodgenomgång. (10 min) Vad bör man tänka på och hur undviker man fallgropar (10 min) Frågor och diskussion (20 min)

4 Syfte och mål Varför, vad och hur
Insikt i att dokument- och ärendehantering skapar värde för organisationen Vidga vyerna kring ämnet dokument- och ärendehantering Förstå att mycket av arbetet med att bygga ett bra systemet för ett fackförbund redan finns på plasts Verktyg, tips och insikter om hur ni kan själva kan komma igång Ärendehantering kompletterar dokumenthantering och är en naturlig utvidgning om förbundet behöver ta ett grepp även om denna verksamhetsbit

5 Ambitionen idag Dra nytta av att ni träffar
Polisförbundet som genomfört ett införande av dokument- och ärendehantering Sveriges Ingenjörer som genomfört ett införande av dokumenthantering Högt i tak – fråga det ni vill Tiden är för er Vi välkomnar diskussioner Speciell stund för frågor på slutet

6 Introduktion Sveriges Ingenjörer hade en vision ”ingen mer tråkig arkivering” Tillsammans med Ways och TAM-arkiv byggdes en lösning Ways Document Manager är grunden i lösningen Polisförbundet Har dragit nytta av Sveriges Ingenjörer och deras arbete med TAM-arkiv Tog steget vidare med dokument- och ärendehantering Polisförbundet är nu i drift Ylva kommer att berätta om sina erfarenheter…

7 Erfarenheter från Polisförbundet
SharePoint Erfarenheter från Polisförbundet

8 Vilket behov fanns? Ärende- och dokumenthanteringssystem
Få ärenden skapas mot vad som finns Hålla ordning på relevanta dokument Enkelt koppla dokument till ärenden Koppla ärenden till andra ärenden Ärenden kan ha samma ärendenummer genom hela systemet Intranät

9 Uppstart Startade med en besättning, avslutade med en annan
Projektledare Dedikerad projektgrupp Avsätta tid

10 ”Varför inte bara ha kvar G?”
System som används och hittar. Tunnan. Sök och filtrering Metadata tex sakområde Versionshistorik – skicka länkar Tydlighet i vilket dokument är aktuellt Beslutat, utkast eller deadline Arbeta m ärenden – dokument

11 Hur ska det användas? Alla! Minskad sårbarhet (slutar, sjuk)
Alla kan inte se allt Fler kan enklare arbeta med samma ärende/område/fråga Om något saknas justera och lägga till. Vi har tillgång till att göra detta själva.

12 Varför är det strukturerat i processer?
Allt arbete vi gör utförs i processer. Uppmärkning för att kunna hitta genom olika skärningar istället. Processer har ofta längre hållbarhet än olika grupper eller sakområden. Igenkänning från G, mer ”tillbehör”. Ej mappar, nytt synsätt. Arkivplanen

13 Ärendehantering Vi har färre ärenden, men arbetar mer än någonsin…
Vad är ett ärende? Skapa ärenden som håller ihop projekt, ärenden, FS beslut. Tydligare vad vi gör och uppdrag vi får. Elektronisk arkivering och därigenom större/enklare sökbarhet (längre fram).

14 Sjösättning Testperiod Sjösättning Utbildning Engagemang

15 Kom ihåg!

16 Introduktion dokument- och ärendehantering för fackförbund

17 Vanliga problem med dokument
Ökad kostnad Metadata och smart navigering samt filtrering Central papperskorg Leder till Åtgärdar Åtgärdar Leder till Ökad arbetstid Åtgärdar Leder till Hittar inte dokumentet Kvalitetsbrist Dokumentet kan inte återskapas Leder till Endast en väg till ett dokument Någon tar felaktigt bort innehåll ur ett dokument Dokument saknar visst innehåll som inte kan återfås Svårt att söka - bara namn och fritext Leder till Uttalat arbetssätt inom organisationen: så här arbetar vi på företaget! Någon tar felaktigt bort ett dokument Dokument lagras i mappar i filstruktur Leder till Leder till Spårbarhet saknas Leder till Dokument försvinner när någon slutar Två personer arbetar i olika förekomster Åtgärdar Hittar inte senaste version Kraftfull sökfunktion Syfte/Budskap: - Visa på problem som kunderna känner igen och lösningar på dessa Instruktion: Läs bilden i pilarnas riktning De gula rutorna, problemen, läses nerifrån och upp, för att underlätta att visa vilka rutor som senast tändes upp så pulserar de till du trycker vidare De gråna rutorna, funktioner och rutiner, läses i pilens riktning, dessa pilar går lite åt alla håll Animeringen avslutas med att markera de tydligaste problemen Åtgärdar Versions- hantering Leder till Leder till Tydliga direktiv för namnsättning Dubbletter Åtgärdar Person-beroende Centralt lagrade dokument Åtgärdar Olika personer sparar dokument på olika ställen med olika namn Åtgärdar Tydliga direktiv för var dokument skall lagras

18 Färdigställa dokument
Exempel på nuläge Skapa dokument Redigera dokument Färdigställa dokument Publicera Arkivera Välj mall Redigera info Spara Öppna Redigera info Spara Granska Godkänna C: G: Intranät Syfte/Budskap: Visa exempel på nuläget så att kunden inser hur illa det egentligen är ställt Instruktion: <TBD> Project place Dropbox Skydrive E-post

19 Färdigställa dokument
Exempel på önskat läge Skapa dokument Redigera dokument Färdigställa dokument Publicera Arkivera Välj mall Redigera info Spara Öppna Redigera info Spara Granska Godkänna Mallar DHS Syfte/Budskap: Visa exempel på nuläget så att kunden inser hur illa det egentligen är ställt Instruktion: <TBD> Intranät Arkiv

20 Vad är ett dokumenthanteringssystem?
Hanteringsystem för Filer Information om filer – metadata Uppgift: Hantera dokuments livscykel Dokumenthanteringssystem Syfte/Budskap: - Introducera begreppet dokumenthanteringssystem Instruktion: - Håll det enkelt, förklara att systemet hanterar dokument och tillhörande data under ett dokuments livscykel

21 Dokumenthantering Grunderna Lagra dokument Märka upp dokument
Läsa dokument Uppdatera dokument Ta bort dokument Enkel och effektiv navigering, sök och filtrering är ledord för att snabbt hitta det eller de dokument du söker. Namn Process Verksamhetsområde Ämne Syfte/Budskap: - Ge de grundläggande användarfallen en användare gör i ett dokumenthanteringssystem Instruktion: Tala först om de 5 fallen, tryck sedan framåt Ta om att när man laddar upp ett dokument så märker man också upp det med information som hör till dokumentet Vid nästa tryck åker dokumentet ner till datorn igen, berätta att man på ett enkelt sätt kan återfinna dokumentet via Navigering Sök Filtrering

22 Mappstrukturens labyrinteffekt
Syfte/Budskap: Få kunden att känna igen sig att det är Svårt att veta var man skall lagra ett dokument Svårt att veta var man skall hitta ett dokument Instruktion: Tryck 1 ger ett dokument som åker in långt i labyrinten Tryck 2 ger ett dokument som åker in en helt annan väg men till nästa samma ställe i labyrinten

23 Filstruktur Felstruktur Fel fel fel! mitt perspektiv är rätt!

24 Metadata-uppmärkning
Dokumenthantering i SharePoint Metadata-uppmärkning Alla dokument behöver inte samma uppmärkning Generella metadata Typspecifika metadata Dokumenttyper Exempel på metadata Process Verksamhetsområde Dokumenttyp Status Ägare Sakområde Dokumentdatum Avtalsnummer Ritningsskala Filmformat 10 i topp – metadata 0 - Filnamn 1 - Dokumenttyp 2 - Process 3 - Sakområde 4 - Ägare 5 - Författare 6 - Innehållsbeskrivning 7 - Status 8 - Avtalsområde 9 - Nyckelord Bilder, filmer Ritningar Avtal Presentationer Rapporter Syfte/Budskap: - Knyt ihop metadata med navigering och ge exempel på metadata, och dokumenttyper (som är ett slags supermetadata då dokumenttyper ofta styr vilka metadatafält som finns) Instruktion: Berätta att man genom att använda metadata kan få dynamisk navigering som filtrerar Betona citatet, vilket är hämtat från kund Tryck ger dig nästa stycke Generella metadata är de metadata som finns på alla dokumenttyper Typspecifika metadata är specifikt för en viss dokumenttyp, t ex avtal kanske skall ha avtalsnummer, vilket är meningslöst för andra dokumenttyper Berätta om exempel på metadata oc dokumettyper så att det blir konkret, (det kan lätt bli abstrakt) WAYS Information Management

25 Metadata-uppmärkning och åtkomst
Dokumenthantering i SharePoint Metadata-uppmärkning och åtkomst Navigering ger filtrering – smarta (virtuella) mappar Visa respektive målgrupp vad de vill se Från sitt perspektiv ”Genom ett fåtal klick kommer jag till min plats och hittar mina dokument” BIBLO Process Verksamhets-område Status Ägare Sakområde Dokumentdatum Syfte/Budskap: - Knyt ihop metadata med navigering och ge exempel på metadata, och dokumenttyper (som är ett slags supermetadata då dokumenttyper ofta styr vilka metadatafält som finns) Instruktion: Berätta att man genom att använda metadata kan få dynamisk navigering som filtrerar Betona citatet, vilket är hämtat från kund Tryck ger dig nästa stycke Generella metadata är de metadata som finns på alla dokumenttyper Typspecifika metadata är specifikt för en viss dokumenttyp, t ex avtal kanske skall ha avtalsnummer, vilket är meningslöst för andra dokumenttyper Berätta om exempel på metadata oc dokumettyper så att det blir konkret, (det kan lätt bli abstrakt) Bilder, filmer Ritningar Presentationer Rapporter Avtal WAYS Information Management

26 Hitta via sök eller filtrering
hitta dokument som du inte vet så mycket om ”hagelbössan” för de som inte är så insatta eller inte vet i detalj vad de letar efter Filtrera snabbt hitta dokument som du vet mycket om ”mitt i prick” smart för dynamisk navigering som ger exakt de dokument du vill ha för de som vet vad de letar efter Syfte/Budskap: - Beskriva sök och filtrering samt skillnaderna mellan dessa Instruktion: Berätta först om sök Säg att sök är bra när du inte vet så mycket om det du letar efter, du kommer kunna hitta det ändå, men det kan lite tid Med hagelbössan menas att man kan få en himla massa träffar som man kanske inte tänkt sig, det kan bli en lång träffslista Tryck ger dig nästa stycke Berätta om filtrering som ett snabbt sätt att hitta exakt det du är ute efter Mitt i prick betyder att träfflistan kommer att vara mycket adekvat, har du filtrerat på t ex avtal så får du bara avtal Filtrering kräver att användaren vet vad den är ute efter annars vet man ju inte vad man skall filtrera på…

27 6. Kommunikation 1. Verksamhetsstyrning 2 Verksamhetsstöd
4. Förhandlingar 5. Utbildning 2 Verksamhetsstöd 1. Verksamhetsstyrning Arbetsmiljö Anställningsskydd Arbetstid Utbildning Ekonomi Tomas Avtal Protokoll Instruktion Presentation Kollektivavtal

28 6. Kommunikation 4. Förhandlingar 1. Verksamhetsstyrning
5. Utbildning 2 Verksamhetsstöd 1. Verksamhetsstyrning Arbetsmiljö Anställningsskydd Arbetstid Utbildning Ekonomi Avtal Protokoll Instruktion Presentation Kollektivavtal

29 6. Kommunikation 4. Förhandlingar 1. Verksamhetsstyrning
5. Utbildning 2 Verksamhetsstöd 1. Verksamhetsstyrning Arbetsmiljö Anställningsskydd Arbetstid Utbildning Ekonomi Avtal Protokoll Instruktion Presentation Kollektivavtal

30 6. Kommunikation 4. Förhandlingar 1. Verksamhetsstyrning
5. Utbildning 2 Verksamhetsstöd 1. Verksamhetsstyrning Arbetsmiljö Anställningsskydd Arbetstid Utbildning Ekonomi Avtal Protokoll Instruktion Presentation Kollektivavtal

31 Ärendehantering Ett ärende har ett syfte
Ett ärende startas och avslutas Ett ärende har personer knutna till sig Hmm, ungefär som ett projekt… Eller precis vad som helst man arbetar tillsammans med, eller t.o.m. arbetar ensam med Dokumenthanteringssystem med ett enkelt ärendestöd Ärende och dokument, kopplas via ärendenumret Det händer inget med dokumentet för att du kopplar det till ett ärende Det som händer i ärendet är att det kommer att listas ett till dokument bland de dokument som hör till ärendet

32 Ärendehantering Essensen från två dominerande systemen inom offentlig förvaltning Ett basalt ärendestöd man kommer mycket långt med Helt integrerat med dokumenthanteringen För Polisförbundet var detta ett naturligt steg

33 Så här blev det - demonstration

34 Demo Hitta via navigera
mina dokument olika verksamhetsområdens dokument olika dokumenttyper mina ärenden olika ärendetyper Hitta via filtrering – få fram dokument ur ditt egna perspektiv Hitta via sök – kraftfull funktion med andra, tredje… chans att hitta Lägga in dokument Skapa dokumentet i den arbetsprocess det hör till Märk upp med mer information när/om det behövs Koppla till ärende om det är tillämpligt Björn

35 Demo - Ärendehantering
Ärendekortet och ärendeegenskaper Lista på ärenden Lista på relaterade ärenden Navigera – Ärendetyper Hitta via filtrering Hitta via sök

36 Hur går man tillväga, metodgenomgång

37 Från problem till affärsnytta – hur går det till?
Vision Strategi Analys Effekt-hemtagning Bakgrund (problem-område) Förändrings-arbete Lösning Syfte/Budskap: Visa på hur vi arbetar med våra kunder från start till mål och trycker speciellt på analysen, den sätter nästa bild i sitt sammahang Instruktion: …att disukteras Gamla slide-notes: Detta är bara en intern bild som enkelt beskriver vår retorik och upplägg. Syfte: att bygga trovärdighet och att ha en linje i presentationen Bakgrund: Hur var ”dåläget” (situationen) för Fastigo, vilka behov fanns Analys Hur vi tillsammans analyserade och lyfte på varje sten för att förstå omfattningen och vad som behövde göras Lösning Hur gjordes lösningen Vilka avvägningar och prioriteringar togs med Effekthemtagningen Business caset. Återkoppplar till varför man gjorde det. Även en investering på 10 MSEK är prisvärd så länge man kan se effekten av det. ROI.

38 Kartlägga behovet – analyser
varför gör användaren det? vad blir effekten av detta? Intressent- analys vem gör det? vem har nytta av det? vilka skall kunna se och ändra? Målanalys Informations- utbytes- analys krävs integration? vad behandlar användaren? Verksamhetens behov Informations- analys User Stories/ Funktions- lista vad skall man kunna göra? hur exakt skall det gå till? Dokument- typer Termlista Process- analys vad betyder det? Mallar Metadata hur gör användaren det?

39 Exempel på målmodell Samverkan Inriktnings-mål Visionen
Projekt-dokument måste hanteras Dokument måste märkas med bl. a. fastighets-fakta byggnad Existerande dokument-mängd måste hanteras strukturerat och gallras. Arkiv-lösning behövs Dokument måste säkerhets-klassas enligt regelverk En enkel men ändå fungerande och intuitiv strukturerad lösning för att skapa, hantera och finna dokument som är förankrad hos personalen Samverkan Närhet Säkerhet Långsiktighet Tydlighet Samarbete Transparens ●● Tillgänglighet ●●●●●●● Ej personberoende ●●●● Kostnadseffektiv administration ●●●●●●● Användarvänligt enkelt och snabbt ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● Säkerhet ●●●● Spårbarhet ●●●● Effekt-mål Projekt-mål

40 Exempel på informationsmodell

41 Informationsutbytesanalys
Vilka system och applikationer skall växelverkas med och vilken information skall skickas mellan systemen C A B

42 Vad finns redan på plats för fackförbund
Processlista, med underprocesser Dokumenttypslista Metadatafält Koppling mellan dokumenttyper och metadata Regelverk för arkivering

43 Metod för identifiering och värdering
2-8 workshops beroende på mål och prioriteringar hos kund 5-8 personer, timmar per person Beslut Värdering Resultat Rekommendation Beslutsunderlag Workshops Prototyp Eget arbete Behov/krav Resultat Informationsmodell, informationsutbytesmodell, processmodell mm Funktionslista, Övergripande krav Börläge Resultat Önskat framtida läge Framgångsfaktorer Prioriterade mål, viktigaste behov/funktioner Nuläge Resultat Förståelse av helhetsbild och komplexitet Målmodell, intressentmodell

44 Metod för identifiering och värdering
Skapar delaktighet Inspirerar till åtagande Workshops Förankrar resultaten under hand Prototyp Eget arbete, dokumentation Inte minst det är KUL Sprider lärande Främjar samsyn och kommunikation Stödjer beslutförmågan Höjer medvetandegraden Ökar tydligheten Förstärker tänkande

45 Ways modell är ett helhetsåtagande - från tanke till förvaltning
Varför Vad Hur Identifiera Identifiera och analysera möjligheter och målbild Värdera Värdera och prioritera nyttoeffekterna Designa lösningen Detaljera lösningen och fastställ kraven Genomföra Utveckla och konfigurera men även verksamhetsförändringar Använda Förvaltning Effekthemtagning Vision och mål Nuläge Önskat börläge Verksamhets-analys Behovsanalys & kravutredning Beräkna nytta och effekt-hemtagning Prioritera mål och krav Kartläggning Informations- struktur Taxonomi Processer Behörigheter Konceptuell utveckling Installation Konfiguration Anpassning Integration Utbildning Bollplank inför framtidens frågor och krav Vidare-utveckling Drift Underhåll Support Projekt- och förändringsledning

46 Exempel - dokumenttyper
Avtal Instruktion Kursschema Protokoll Policy Rapport/PM Remiss Presentation

47 Övriga metadatafält – några populära
Några övriga populära metadatafält Process/verksamhetsområde Sakområde Målgrupp

48 Process Processer beskriver varaktigt hur man arbetar i organisationen
Alla vet vilken process de arbetar i Ett bra fält för att skapa ”mitt ställe” i strukturen

49 Sakområde Sakområde förstärker uppmärkningen…
Vilket område/vilka områden berör detta eller berörs av detta? Ger andra möjligheten att se det ur sitt perspektiv Kan hantera äpplen och päron på ett logiskt sätt När det krävs Stor volym Viktigt område

50 Sakområde - exempel Arbetsrätt Politikområden
Anställningsavtal, anställningsvillkor Anställningsskydd Arbetsmiljö Arbetstid Brottmål Diskriminering, föräldramissgynnande Fackl förtroendemans ställning Immaterialrätt Kompetensutveckling Konflikt, stridsåtgärder Politikområden Forskningspolitik Inkomstpolitik Jämställdhet Miljöpolitik Näringslivspolitik Universitets- och Högskolepolitik Utbildningspolitik

51 Målgrupp Målgrupp förstärker uppmärkningen…
Ger andra möjligheten att se det ur sitt perspektiv Kan hantera äpplen och päron på ett logiskt sätt När det krävs Stor volym Viktigt grupp av personer intressegrupp

52 Målgrupp - exempel Förbundet Medlemmar Distrikt Alla medlemmar
Förtroendevald Högskolegruppen Ingenjören Kursledare Lokalavdelning/kontaktman Rådgivande ombudsman Studentinformatör Teknologverksamheten Yrkesförening Medlemmar Alla medlemmar Arbetslös Chef Doktorand Egen företagare Forskare Föräldraledig Gästmedlem Högskoleanställd Icke medlem Kvinna Man Pensionär Studerande Utlandsmedlem Yrkesverksam

53 Vad bör man tänka på och hur undviker man fallgropar

54 Från vardag till arkiv Sveriges Ingenjörer
Kansli Arkiv Aldrig mera tråkig arkivering! Nuläget DHP DHP 1:1

55 Document manager för fackförbund
Steg 1 – Sveriges Ingenjörer tog första steget med Dokumenthantering på ett smart och effektivt sätt för förbundet Automatiskt uppmärkning med arkivdata Förberett för elektronisk arkivering till TAM-arkiv Steg 2 – Polisförbundet tog steget vidare med Ärendehanteringsstöd E-post-integration Steg 3 – Ni kan kliva in på en av dessa nivåer eller välja att även vidareutveckla… En färdig konceptuell lösning baserad på fackförbundsverksamhet Klar arkivstruktur What is in it for me? Ni kommer att spara klandertid Ni kommer att spara pengar Ni kommer att ha lättare att rulla ut lösningen Ni kommer kunna ta del av framtida utveckling av produkten Ni kan samarbeta med andra förbund i arbetat med att förenkla och effektivisera verksamheten samt driva utvecklingen av produkten vidare

56 Erfarenheter från Sveriges Ingenjörer
Projektet behöver deltagare med verksamhetsöverblick verksamhetsinsikt Pröva struktur och metadata med skarpa dokument! Underhållslistor förenklar finjustering vid införande och i drift metadatavärden behöver förändras över tid Systemägare bör vara den arkivansvarige Utmaningar nytt arbetssätt! Från utforskare till metadata nytt tänk! Från ”mina dokument” till ”förbundets dokument”

57 ”Målmodell” varför man sparar tid/pengar
Hur möts kraven på uppmärkning för TAM-arkiv med verksamheten krav på ett strukturerat sätt som är tydlig för bägge parter Ett definierat gränssnitt mot TAM-Arkiv med fält på varje dokument som skapas Leder till Alla dokument kan hanteras adekvat under sin livstid Leverans till TAM-arkiv underlättas Det som skall bevaras för eftervärlden kommer att finnas där Alla arbetar på samma sätt All märker upp dokument på samma sätt Alla kommer åt alla dokument Blir något sjuk kan man arbeta vidare med tillgång till rätt information Slutar någon kan ärendet drivas vidare med tillgång till rätt information Samarbete i frågor där fler person skall samarbeta underlättas Förbundet för kontroll på dokumentmassan Snabbare att komma igång som nyanställd Slipper all konceptuell diskussion…

58 Att lyckas med dokumenthantering i er organisation
Tillsätt en intern projektledare Prioritera rätt resurser till modeller/kravställning Sätt metadata, struktur, navigering etc utefter vad som kommit fram i modellerna Vilken metadata kan sättas på alla dokument? Detektera om det är disparata dokumentmängder Håll nere kraven på rättigheter Dela upp i olika rum vid behov Förändringsledning Planera utbildningar

59 Summering Introduktion till dokumenthantering Demo Metodgenomgång
Att lyckas med dokumenthantering i er organisation Ways Document Manager för fackförbund

60 Frågor och diskussion

61 Frågor och diskussion När vill ni köra igång?
Vilka frågor tycker ni fortfarande att ni vill fundera på eller inte har fått svar på? Är det något du förväntade dig att höra idag som vi inte tagit upp?

62 Extrabilder

63 Dokumenthanteringsfunktioner
Generell hantering av dokument oberoende av format Word E-post PDF Etc Smart navigering och struktur Söka och filtrera Versionshantering Olika ”varianter” Mallhantering, skapa från mall Styra behörigheter via regelverk Skicka som länk/skicka som bifogad fil Klipp ut/kopiera/klistra in Arbetsflöden Notifiering om förändrade dokument Central papperskorg Access oavsett tid plats och kanal/enhet Säkerhet (backup, central lagring) Arkivering, gallring, rensning      Syfte/Budskap: Visa exempel på funktioner som kan ingå i en dokumenhanteringslösning Instruktion: - Berätta kort kring punkterna…

64 Ärendehanteringsfunktioner
Generell hantering av ärenden, ärendetyper Ärendestatus Handläggare Dokument kopplade till ärende Ärendelogg Mötesorgan Smart navigering och struktur Söka och filtrera Versionshantering Loggning av ärendetyp vid byta av ärendetyp Relaterade ärenden Skicka som länk Notifiering om förändrade ärenden Central papperskorg Säkerhet (backup, central lagring)     Syfte/Budskap: Visa exempel på funktioner som kan ingå i en dokumenhanteringslösning Instruktion: - Berätta kort kring punkterna…

65 Vad är nyttan med dokumenthantering
Du får tillgång till exakt rätt information Du förstör inte någon annans arbete/information Alla som har behov av en viss information kan hitta den Det skapar transparens och synlighet i det vi gör och vem gör vad Ger en koppling till personen bakom dokumentet - KM-aspekt Det är enklare, roligare och snabbare - ger fokus på uppgiften Exempel från kund Enkelt Sökbart, Google-likt Intuitiv navigation/filtrering Korrekt information Snyggt ”Sedan vi lanserade dokumenthanteringssystemet har vi inte haft någon tvist, det var förut alltid ett antal tvister per år” - Eva Nildén, Fastigo Syfte/Budskap: Visa på nyttor med ett dokumenthanteringssystem Instruktion: <TBD>

66 Varför, vad och hur? Varför ville Polisförbundet ta fram en lösning?
Vad gjorde vi? Hur blev resultatet och vad hände på vägen? Vilka nyttor och positiva effekter är det vi främst ser?

67 Arkivinfo inbyggd från början


Ladda ner ppt "Dokument- och ärendehanteringssystem för Polisförbundet"

Liknande presentationer


Google-annonser