Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU 2020 Fler jobb, ny kompetens och minskad fattigdom Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU 2020 Fler jobb, ny kompetens och minskad fattigdom Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S)"— Presentationens avskrift:

1 EU 2020 Fler jobb, ny kompetens och minskad fattigdom Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S)

2 EU 2020: Tydliga och tuffa mål … Förbättring jämfört med Lissabonstrategin Utmärkt grundinriktning: smart, hållbar och inkluderande tillväxt Utmärkt grundinriktning: smart, hållbar och inkluderande tillväxt Överskådlig och konkret med ett fåtal mätbara mål Överskådlig och konkret med ett fåtal mätbara mål Bra balans: MS huvudansvar, EU-perspektivet ska ge mervärde Bra balans: MS huvudansvar, EU-perspektivet ska ge mervärde Väl sammanvävd med existerande målsättningar och initiativ: klimat, sysselsättning, fattigdom Väl sammanvävd med existerande målsättningar och initiativ: klimat, sysselsättning, fattigdom

3 … men bristande politisk vilja Ingen bra start Strategin underfinansierad: inga nya resurser för att nå mer ambitiösa mål Strategin underfinansierad: inga nya resurser för att nå mer ambitiösa mål Fokus på extrema åtstramningar och nationella perspektiv – EU ses som problem snarare än möjlighet Fokus på extrema åtstramningar och nationella perspektiv – EU ses som problem snarare än möjlighet Med nuvarande politik beräknas den årliga tillväxttakten i EU till 2020 bli endast 1,5 procent Med nuvarande politik beräknas den årliga tillväxttakten i EU till 2020 bli endast 1,5 procent Investeringarna för små – Europa halkar efter Investeringarna för små – Europa halkar efter

4 Jobb, kompetens och inkludering Två flaggskepp Två flaggskepp Agenda för ny kompetens och arbetstillfällen Plattform mot fattigdom och social utestängning EU 2020-mål EU 2020-mål » Jobb: 75% sysselsättning för män och kvinnor » Kompetens: mindre än 10% hoppar av skolan; minst 40% högskoleutbildning (30-34 år) » Inkludering: 20 milj färre européer i eller på gräns till fattigdom/utestängning

5 Jobb: Stora utmaningar I utgångsläget för få i arbete inom EU 27 Sysselsättning (2010): 69% (t), 75% (m), 62% (k) Sysselsättning (2010): 69% (t), 75% (m), 62% (k) Arbetslöshet (jun 2011): 9,4% Arbetslöshet (jun 2011): 9,4% Ungdomsarbetslöshet (under 25, 2010): 21,1% Ungdomsarbetslöshet (under 25, 2010): 21,1% Samtidigt annan problematik på lång sikt Europas befolkning åldras i snabb takt Europas befolkning åldras i snabb takt Allt färre kommer att behöva försörja allt fler Allt färre kommer att behöva försörja allt fler Räcker arbetskraften till? Räcker arbetskraften till?

6 Jobb: Jämställdhet nyckel För att nå sysselsättningsmål krävs fler kvinnor på arbetsmarknaden För att nå sysselsättningsmål krävs fler kvinnor på arbetsmarknaden Stora variationer: SE 76%, DK 73%, FI 72% ↔ MT 41%, IT 50%, GR 52% Stora variationer: SE 76%, DK 73%, FI 72% ↔ MT 41%, IT 50%, GR 52% Utbyggd barn- och äldreomsorg avgörande Utbyggd barn- och äldreomsorg avgörande Viktigt ge kvinnor/mammor starkare ställning på arbetsplatsen: mödraledighetsdirektivet Viktigt ge kvinnor/mammor starkare ställning på arbetsplatsen: mödraledighetsdirektivet Håller inte med svenskt navelskåderi – solidariteten får inte upphöra vid landsgränsen Håller inte med svenskt navelskåderi – solidariteten får inte upphöra vid landsgränsen

7 Jobb: Destruktiv krispolitik Illavarslande tendenser i krishanteringen Parter och rättigheter överkörda i räddningspaket (GR, IE, PT): ingen vinner på otrygghet och oreda Parter och rättigheter överkörda i räddningspaket (GR, IE, PT): ingen vinner på otrygghet och oreda Kamp mot arbetslöshet nedprioriterad, trots att det är svindyrt att låta många gå utan jobb Kamp mot arbetslöshet nedprioriterad, trots att det är svindyrt att låta många gå utan jobb Aktiv arbetsmarknadspolitik utraderad: inga pengar till a-utbildning, praktik, anställningsstöd Aktiv arbetsmarknadspolitik utraderad: inga pengar till a-utbildning, praktik, anställningsstöd Massavskedanden från offentlig sektor ger ofta ökade utgifter snarare än besparingar Massavskedanden från offentlig sektor ger ofta ökade utgifter snarare än besparingar

8 Kompetens: Vidareutbildning För lite fokus på denna fråga – i SE och EU För lite fokus på denna fråga – i SE och EU Avgörande för global konkurrenskraft Avgörande för global konkurrenskraft Anställda måste hänga med i blixtsnabb teknologisk utveckling, särskilt v g grön omställning Anställda måste hänga med i blixtsnabb teknologisk utveckling, särskilt v g grön omställning System illa anpassade för utbildning mitt i livet (studiemedel, deltidsstudier, barnomsorg) System illa anpassade för utbildning mitt i livet (studiemedel, deltidsstudier, barnomsorg) Måste skapa bättre möjligheter för företag att vidareutbilda i stället för att avskeda i dåliga tider Måste skapa bättre möjligheter för företag att vidareutbilda i stället för att avskeda i dåliga tider

9 Kompetens: Ungdomar i industrin Kompetensförsörjning inom industrin växande problem – i SE och EU Kompetensförsörjning inom industrin växande problem – i SE och EU Kan på sikt slå undan benen på exportföretagen Kan på sikt slå undan benen på exportföretagen Hur få ungdomar att intressera sig för teknik/naturvetenskap? Hur få ungdomar att intressera sig för teknik/naturvetenskap? Företagen för passiva – visar inte att industrijobb blivit klart bättre Företagen för passiva – visar inte att industrijobb blivit klart bättre Desperat (eller bara för uppmärksamhet?) förslag från näringslivet: bestraffa studier i humaniora Desperat (eller bara för uppmärksamhet?) förslag från näringslivet: bestraffa studier i humaniora

10 Fattigdom: För låga ambitioner Fattigdomsmålet för vagt efter kompromisser i rådet Fattigdomsmålet för vagt efter kompromisser i rådet MS kan ”definiera bort” problemen MS kan ”definiera bort” problemen Både absoluta och relativa mått på fattigdom relevanta Både absoluta och relativa mått på fattigdom relevanta Barnfattigdomen får för lite uppmärksamhet Barnfattigdomen får för lite uppmärksamhet Fattigdomsproblematiken nära kopplad till sysselsättning/arbetslöshet Fattigdomsproblematiken nära kopplad till sysselsättning/arbetslöshet

11 Fattigdom: På fel spår Krisen i sig har gjort fler fattiga Krisen i sig har gjort fler fattiga Även bedrövlig fördelningsprofil i krisåtgärderna Även bedrövlig fördelningsprofil i krisåtgärderna De svagaste grupperna tvingas konsekvent ta de hårdaste smällarna De svagaste grupperna tvingas konsekvent ta de hårdaste smällarna Nedmonterade trygghetssystem, kraftigt försämrad samhällsservice, massavskedanden offentlig sektor Nedmonterade trygghetssystem, kraftigt försämrad samhällsservice, massavskedanden offentlig sektor Fattigdomen kan t o m förvärras till 2020 Fattigdomen kan t o m förvärras till 2020 Nyckel till lyckad svensk sanering av statsfinanser på 90-talet: bördorna fördelades jämnt Nyckel till lyckad svensk sanering av statsfinanser på 90-talet: bördorna fördelades jämnt

12 Följ / kontakta mig på: www.sap.se/olleolle.ludvigsson@europarl.europa.eu Twitter: @olleludvigsson Facebook: Olle Ludvigsson


Ladda ner ppt "EU 2020 Fler jobb, ny kompetens och minskad fattigdom Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S)"

Liknande presentationer


Google-annonser