Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDLEMSLUNCH 29/3 -SYLF skall vara känt för varje underläkare och tillvarata de yngre läkarnas intressen -SYLF skall ge god service åt medlemmarna -SYLF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDLEMSLUNCH 29/3 -SYLF skall vara känt för varje underläkare och tillvarata de yngre läkarnas intressen -SYLF skall ge god service åt medlemmarna -SYLF."— Presentationens avskrift:

1 MEDLEMSLUNCH 29/3 -SYLF skall vara känt för varje underläkare och tillvarata de yngre läkarnas intressen -SYLF skall ge god service åt medlemmarna -SYLF skall vara en kunskapsproducerande organisation -SYLF skall ha inflytande i sjukvårdspolitiska frågor och vara opinionsbildande -SYLF skall aktivt arbeta för jämställdhet och jämlikhet bland yngre läkare

2 Kontakt: www.slf.se/sylfalvsborgs Facebooksida och grupp Meduniverse sodra.alvsborg@sylf.se alt erik.j.renvall@vgregion.se

3 Flextid = stämpelklockan Styr egentligen bara 40 timmars arbetsvecka. Flextidsramen +/- 1 timme dagligen och -20 -> +40 tim. Blir aldrig till pengar. Flextid kan ej flyttas med mellan kliniker Justeras april, aug, dec

4 Jourberedskapskompensation j/b Tid som arbetas under jourtid dvs efter arbetsdagens slut o/e efter kl 21. Avstämning 200 tim regeln, avstämning jan/feb då chefen har möjlighet att reglera Jourkomp styr chefen över och kan lägga ut i schemat

5 Kompensationtid Komptid = övertid. Dvs när du arbetar längre än flexramen tillåter alternativt arbetar längre än arbetstiden pga att arbetet kräver detta. Övertid kan vara mertid/ enkel (första 2tim)/ kval (e 2 tim+helg)

6 Semesterdagar Guldgruvan som ingen kan ta ifrån dig! Följer med från AT till ST och ST till spec. Följer med från 50% tjänst till 100% tjänst, men då också motsatt Får maximalt spara 40 dagar. 20 dagar kan chefen beordra under juni-aug.

7 Alltså Semesterdagarna är mest värdefulla! Försök utnyttja annan ledighet istället! Använd Flexledighet i första hand, jourkompledighet i andra hand, komptid i tredje hand och sist semesterdagarna!

8 ST-kontrakt http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/SYLF/Verksamhet/Utbildning--forskning/ I detalj villkoren för hur ST-utbildningen ska bedrivas. Överenskommelse mellan ST- läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef. Motsvarar inte utbildningsprogrammet där bl.a. randningar och kurser står med, detta dokumentet revideras årligen.

9 AT-kontrakt På gång… utöver att de olika placeringarna specificeras står även ex forskningsmöjlighet, teoretisk utbildning, specifika kurser, studiepott, deltagande i AT-stämma, konferenser och möten, självstudietid, tid för förbättringsarbete mm

10 Finns intresse av större kvällsarrangemang till hösten? Vill du engagera dig så har vi uppslag!


Ladda ner ppt "MEDLEMSLUNCH 29/3 -SYLF skall vara känt för varje underläkare och tillvarata de yngre läkarnas intressen -SYLF skall ge god service åt medlemmarna -SYLF."

Liknande presentationer


Google-annonser