Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 1 Presentation av Det Regionala Godstransportrådet i Småland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 1 Presentation av Det Regionala Godstransportrådet i Småland."— Presentationens avskrift:

1 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 1 Presentation av Det Regionala Godstransportrådet i Småland

2 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 2 Godstransportrådet Småland  Idén föds – september 2001  Regionalt Godstransportråd I Skåne – november 2002  Skånerådet blir permanent från 2006  Idémöte 29/3-06, Teleborg, Växjö  Juni -06, Ordförande tillfrågas och accepterar  4/10 -06 Upptaktsmöte  Våren -07, Försök med Frukostmöten  18-19/9-07 Nystart  Hösten -08 Projektansökningar

3 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 3 Utgångspunkter  De transportpolitiska mål som fastställs av riksdagen  Statens roll är att skapa förutsättningar för effektiva transporter  Godstransporter är marknadsstyrda  Utgå ifrån kundens perspektiv  Perspektivet ska vara trafikslagsövergripande

4 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 4 Målsättningen med ett Regionalt Godstransportråd  Att utveckla dialogen med industri, speditörer och godstransportköpare för att efterhöra deras behov, förväntningar och önskemål.  Befintlig infrastruktur skall ligga som grund för att identifiera problem och möjligheter för att skapa transportlösningar med olika trafikslag.  Studera och kartlägga förslag till kompletteringar av infrastruktur för ett optimalt användande i transportlösningar med olika trafikslag.  Underlaget skall användas i trafikverkens planeringsprocess på kort och lång sikt.

5 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 5 Hållbara och kostnadseffektiva transporter Faktorer som skall integreras i varandra Hardware  Infrastruktur, teknik Software  Administration, kunskap och attityder Greenware  Miljövänlig och hållbar

6 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 6 Påverkan och stimulans Hardware  Skapa opinion kring hindren för effektiv produktion  Initiera möten med berörda parter för att kartlägga kraven på åtgärder  Samordna dokumentation och fakta som kan användas konsekvent i umgänget med samtliga berörda – inte minst myndigheterna Software  Höj kunskapsnivån * Kontinuerliga möten med näringslivet och transportbranschen * Förmedla och initiera utbildning * Ta fram faktamaterial och ge och premiera de goda exemplen * Sprid kunskap med dagens kommunikationsteknik  Påverka företagens attityder, både internt och externt  Stimulera till transportlösningar som kombinerar trafikslagen Greenware  En integrerad del i arbetet med Hard- och Software

7 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 7 Nätverkare  Trafikverken  Transportindustriförbundet  Sydsvenska Industri- och Handelskammaren  Företag i Småland

8 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 8 Erfarenheter  Företagens intresse  Frukostmöten  Projekt  Transportfrågor

9 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 9

10 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 10 Erfarenheter  Företagens intresse  Frukostmöten  Transportfrågor  Aktiviteter

11 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 11

12 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 12

13 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 13 Erfarenheter  Företagens intresse  Frukostmöten  Projekt  Aktiviteter

14 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 14 Deltagande i seminarier och konferenser

15 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 15 Samordning av företagsintressen

16 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 16 www.godstransportradet.se

17 Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 17 Godstransportrådet i Småland Frågor ? Bengt Nordström 0734 38 91 21 bengt.nordstrom@energikontorsydost.se


Ladda ner ppt "Regionala Godstransportrådet i SmålandOH 1 Presentation av Det Regionala Godstransportrådet i Småland."

Liknande presentationer


Google-annonser