Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENTSO-E:s Ten Year Network Development Plan (TYNDP) > ENTSO-E:s organisation för nätplanering > TYNDP 2010 > Framtida arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENTSO-E:s Ten Year Network Development Plan (TYNDP) > ENTSO-E:s organisation för nätplanering > TYNDP 2010 > Framtida arbete."— Presentationens avskrift:

1 ENTSO-E:s Ten Year Network Development Plan (TYNDP) > ENTSO-E:s organisation för nätplanering > TYNDP 2010 > Framtida arbete

2

3 Vad är ENTSO-E TYNDP? > Målet är att 10-årsplanen (TYNDP) ska studera/rapportera runt > Produktion och förbrukningsscenarier (leveranssäkerhet, överföringsscenarier m.m.) > I huvudsak styrt av marknad och politiska beslut > Överföringskapacitet (Identifiera flaskhalsar) > I huvudsak styrt av TSO:erna > Ge en bild av framtidens nät > Utbyggnadsbehov och projekt > Genomförandet (tillstånd) i huvudsak styrt av regulatorerna

4

5 TYNDP 2010 > Ett första arbete baserat på tidigare regionala och nationella planer > Nordels Nätutvecklingsplan > Multiregional studie Nordel/Baltso/Poland > Baltso regional plan > Innehåll och struktur på rapporten > Scenario för 2020 framtaget > En komplett rapport som ger samlad bild av kommande europeiska nätförstärkningar

6 TYNDP 2010 > Tidsplan > Pågår: Intern remiss inom ENTSO-E > Mars 2010: Extern ”konsultation” > Vad är användbar information? > Juni 2010: Publikation av TYNDP 2010

7 Framtida arbete Inputs/data for background scenarios First draft  - 10yNDP Investment gaps Grid projects 3 rd package + stakeholders’ expectations Further issue of 10yNDP Background scenarios State of the art Network data First  - 10yNDP consultation Draft 10yNDP consultation Grid adequacy analyses Background scenarios validation Background scenarios development

8

9 Regionala planer > RG Baltic Sea kommer att arbeta med regional plan för Norden, Baltiska staterna och Polen, Tyskland > RG North Sea överlappar delvis (Norge och Danmark) > Gemensamma scenarier > Analys i marknadsmodeller av överföringsbehov och nyttovärden > Troligen relativt likvärdiga studier som tidigare Nordiska nätutvecklingsplaner men nu för ett större område

10 Regionala planer/TYNDP > De nya regionala planerna har potential att bli ”bättre” än tidigare nätutvecklingsplaner eftersom de täcker just en större region > När dessa kopplas samman i en europeisk plan har den möjlighet att bli ett användbart redskap för en sammanlänkning av en väl fungerande europeisk elmarknad

11 Utmaningar och möjligheter > Uppenbart att det är en utmaning att få många länder med olika grad av mognad i sina elmarknadsreformer att arbeta mot ett gemensamt mål > Lagstiftning > Supportsystem förnybar elproduktion > Samtidigt är det just det faktum att alla europeiska länder är med i arbetet som ger förutsättningarna för ett gemensamt utvecklat energisystem

12 Inriktningen mot en bättre, gemensam, europeisk energimarknad är klar > På europeisk nivå > Kommissionens inriktning är tydlig > ENSTO-E skapad och jobbar för detta > ACER kommer att göra motsvarande för regulatorerna > På regional nivå > Nordiska politiker betonar gemensam utveckling av energimarknaden > Det är vår avsikt att bygga vidare på det arbete som gjorts inom Nordel med gemensam nätutveckling


Ladda ner ppt "ENTSO-E:s Ten Year Network Development Plan (TYNDP) > ENTSO-E:s organisation för nätplanering > TYNDP 2010 > Framtida arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser