Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ”Efter Akureyri”  Feb 05: Nordels rapport överlämnad till Nordiskt Ministerråd  Aug 05: Energiministermöte i Nazaazuurak, Grönland  Energiministrarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ”Efter Akureyri”  Feb 05: Nordels rapport överlämnad till Nordiskt Ministerråd  Aug 05: Energiministermöte i Nazaazuurak, Grönland  Energiministrarna."— Presentationens avskrift:

1 1 ”Efter Akureyri”  Feb 05: Nordels rapport överlämnad till Nordiskt Ministerråd  Aug 05: Energiministermöte i Nazaazuurak, Grönland  Energiministrarna väntas (prel.): ställa sig bakom Nordels rapport och rekommendationer be Nordel om en återrapportering våren 2006

2 2 Nordels handlingsplan 1. Definition of the system responsibility 2. Role of market players and TSOs in maintaining reliability of the power system 3. Role of Governments and TSOs in maintaining reliability of the power system 4. Role of TSOs in enhancing effective functioning of the electricity market 5. Other duties performed by TSOs 6. Balance control 7. Settlement of imbalances 8. Capacity allocation and congestion management 9. Provision of system services 10. Provision of technical functionality of the power system 11. TSOs' co-operation in disturbances and shortage situations 12. Actions in strengthening of the market mechanisms in peak load situations 13. Financing and organising Nordic grid investments

3 3...här följer några axplock ur handlingsplanen….

4 4 1. Definition of the system responsibility  Rekommendation: harmonisera ”gränssnittet” till elmarknaden i systemansvarets kärnområden andra uppgifter på systemansvarig ska finansieras i särskild ordning, t.ex. elcertifikat, elberedskap  Åtgärd: ändrad lagstiftning i vissa länder

5 5 2.Role of market players and TSOs in maintaining reliability of the power system  Rekommendation: TSO:s ansvar begränsas till att svara för driftreserver – inga andra reserver  Åtgärder: Gemensam hantering av driftreserver (arbete pågår)

6 6 3. Role of Governments and TSOs in maintaining reliability of the power system  Rekommendationer: tydliga roller mellan TSO:s och myndigheter/regeringar, baserade på principen om att TSO:s ansvar omfattar driftreserver Myndighetsåtgärder för att säkra tillgång på effekt vid höglast bör undvikas Skulle myndighetsåtgärder ändå vara nödvändigt ska de vara begränsade i tiden och bekostas av marknadsaktörer  Åtgärder: ta fram gemensamma kriterier och procedur för att minimera påverkan på marknadens funktion om myndighetsåtgärder skulle anses nödvändiga

7 7 7.Settlement of imbalances  Rekommendation om harmonisering: regelverken för slutkunder, t.ex. mätning, rapportering, beräkning av förbrukningsprofiler (obs ej TSO-ansvar) principerna för att fördela kostnader mellan balansansvariga och nätkunder principerna för prissättning av obalanser  Åtgärder: punkt ett ”överlämnad” till NMR, är en förutsättning för nordisk slutkundsmarknad punkt två och tre hör till TSO punkt två måste lösas före punkt tre (arbete pågår)

8 8 8.Capacity allocation and congestion management  Rekommendationer: ta fram principer för fastställande av handelskapacitet på mellanriksförbindelser inkl. hantering av interna flaskhalsar införa viss ökad mothandel vid temporära flaskhalsar för att minska osäkerheten för aktörerna ta fram en procedur mellan TSO och Nord Pool för hantering av mothandel över Elspot, förutsatt att negativa effekter kan undvikas  Åtgärder: punkt ett är en förutsättning för punkt två och tre (arbetet startar i juni) punkt två förutsätter att finansieringsfrågan kan lösas så att den som har nyttan betalar


Ladda ner ppt "1 ”Efter Akureyri”  Feb 05: Nordels rapport överlämnad till Nordiskt Ministerråd  Aug 05: Energiministermöte i Nazaazuurak, Grönland  Energiministrarna."

Liknande presentationer


Google-annonser