Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© LogicaCMG 2008. All rights reserved EDIEL avräkningskonferens 2008-11 Mats Agrell, Produktchef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© LogicaCMG 2008. All rights reserved EDIEL avräkningskonferens 2008-11 Mats Agrell, Produktchef"— Presentationens avskrift:

1 © LogicaCMG 2008. All rights reserved EDIEL avräkningskonferens 2008-11 Mats Agrell, Produktchef mats.agrell@logica.com

2 EDIEL- och Avräkningskonferens 2008-11 Kort om Logica 2 48 installationer för leverantörsbyte och avräkning Ca 20% av Sveriges anslutningspunkter

3 EDIEL- och Avräkningskonferens 2008-11 3 Nya mätningsföreskrifter och UTILTS - vad handlar det om ? Nya meddelanden och nya processer Ny metod för schablonavräkning Krav på information till slutkunden Effektiv mätvärdeshantering Plan för övergång

4 EDIEL- och Avräkningskonferens 2008-11 4 Nya meddelanden

5 EDIEL- och Avräkningskonferens 2008-11 5 Ändrade processer Strukturdata (konstant, kapacitet) skickas inte i UTILTS, måste hämtas från Z04, Z06 och Z10 Inkommande mätarbyten behandlas från Z10 (tidigare MSCONS) Startställningar skickas inte för uppsättning av mätare och lev.byte Prognosvärde skickas för ny/övertagen leverans ”Nullvärde” skickas om mätvärde saknas Säkrare rutin för sändning/mottagning av korrigerade värden Kod för beräknade värden

6 EDIEL- och Avräkningskonferens 2008-11 6 Ändring i schablonavräkning… Förenklad metod för preliminära andelstal – summering Förenklad metod för beräkning av förluster i preliminära andelstal Beräkning och rapportering av total i stället för HL / LL Övergångsproblem ?

7 EDIEL- och Avräkningskonferens 2008-11 Rapportera andelstal… 7 31/12-20091/7-2009 Prel andelstal via UTILTS för juli 2009 senast 25/6 30/9-2009 Def andelstal via UTILTS för juli 2009 senast 31/9 Def andelstal via DELFOR senast 31/12-2009

8 EDIEL- och Avräkningskonferens 2008-11 Mätdataprocessen 8 Insamling Mätdata- hantering Debitering Planera för stora volymer under kort tid - se över prestanda Identifiera trånga sektorer Gör kvalitetssäkring av mätvärden i flera steg Skapa effektiva rutiner för att få in saknade värden Planera för stora volymer under kort tid - se över prestanda Identifiera trånga sektorer Gör kvalitetssäkring av mätvärden i flera steg Skapa effektiva rutiner för att få in saknade värden

9 EDIEL- och Avräkningskonferens 2008-11 9 Leverans till våra kunder… Allt levereras i ett paket Nätägaren byter till UTILTS vid valfri tidpunkt Leverantören är beredd att ta emot UTILTS från 1:a april 2009 Mottagning av MSCONS/DELFOR/UTILTS körs parallellt tillsvidare

10 EDIEL- och Avräkningskonferens 2008-11 10 Funderingar… Nätägaren annonserar när övergång till UTILTS är planerad ? Förbrukningsstatistik till slutkunden ? Hur kommer UTILTS-ERR att fungera ? Hur kan leverantören dra nytta av 12-månadsprognos?

11 EDIEL- och Avräkningskonferens 2008-11 Att kommunicera via EMIX Logica har satt upp testmiljö för aktörstester på uppdrag av Växjö Energi Positivt – inga anpassningar av applikationen behövdes Krångligt – att sätta upp vpn-förbindelse enligt EMIX krav 11 Steg för steg: Boka in kommunikationstekniker Skaffa all nödvändig information från EMIX Skapa vpn-förbindelse och testa kommunikation Ändra SMTP-adresseringen och testa meddelande Steg för steg: Boka in kommunikationstekniker Skaffa all nödvändig information från EMIX Skapa vpn-förbindelse och testa kommunikation Ändra SMTP-adresseringen och testa meddelande


Ladda ner ppt "© LogicaCMG 2008. All rights reserved EDIEL avräkningskonferens 2008-11 Mats Agrell, Produktchef"

Liknande presentationer


Google-annonser