Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-09-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-09-17."— Presentationens avskrift:

1

2 Så blir skolutbildningen bättre – för alla !
Utvecklingsprojekt inom Räddningstjänsten Östra Götaland

3 Varför är skolutbildning viktig?
En verksamhet med flest personliga möten En verksamhet där vi möter framtidens medarbetare En verksamhet där vi kan skapa relationer med barn och ungdomar För många första kontakten med räddningstjänsten och säkerhetsfrågor

4 Viktig del i vår verksamhet!
Särskilt fokus ska den kommande tiden riktas mot ungdomar. Hur flickor och pojkar ser på risker och oss, påverkar dels riskutvecklingen i samhället men även vilka våra framtida medarbetare är. Därför är det viktigt att vi börjar bygga långsiktiga och goda relationer med ungdomar Ur VP 2014

5 Viktig del i vår verksamhet!
Elever och lärares förmåga att förhindra och agera vid olyckor ska förbättras. Ur VP 2014

6 Aningar På brandstationens gård stod tjejerna längst bak i kön till brandsläckningsmomentet Få kvinnor ger utbildningen Enligt MSB:s enkät Trygghet och säkerhet i vardagen, vill kvinnor lära sig mer om säkerhet. Varför då?

7 Utbildning vid fyra tillfällen
åk4 åk7 Gy2

8 Kvalitet också viktigt!
Vi anammar SIQ*:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling Systematiskt sätt att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten Kvalitet är förmågan hos en vara eller tjänst att motsvara, eller helst överträffa, kundens krav, behov och förväntningar *) Sveriges Institut för Kvalitetsutveckling

9 Vem är kund? Kunder är de som en organisation finns till för
de som verksamheten vill skapa värde för de som har rätt att ha förväntningar på oss de som har rätt att ställa krav på oss I vårt fall primärt lärare och elever

10 Allt med jämställdhetsglasögon
Vad har vi gjort? Definierat och kartlagt arbetsflödet (processen) Angett kundlöfte (utfästelse) Bestämt mått och mätetal Utvärderat elever och lärare synpunkter utifrån utfästelsen Genusgranskat utbildningen (produkten) Förbättrat Allt med jämställdhetsglasögon

11 Tillfredsställt kundbehov:
Verksamhetsidé: ..”Vi ökar människors förmåga att förhindra och agera vid olyckor och kriser” Processens syfte: Att öka flickor och pojkars förmåga att förhindra och agera vid olyckor Kundbehov: Ledningsprocesser: Tillfredsställt kundbehov: Process: Skolutbildning åk7 Leverantörer SBF RTÖG IT-enheten Respektive skola Ext. Leverantör Ext.leverantör Input Film om brand  Powerpointmaterial  Dator+projektor  Personal  Bilar  Lokaler Elever  SIMFIRE Filtar  Dockor  Broschyrer Körschema/pärm med upplägg Give-aways Vilken värdeförädling görs i processen Ökar flickor och pojkars förmåga att förhindra och agera vid olyckor Output Teoretisk kunskap Praktiska förmåga Informationsmaterial  Kallelser till skolor Kunder Elever och lärare Elever Lärare Stödprocesser: Kundlöfte: En säkerhetsutbildning för flickor och pojkar som upplevs angelägen, ger resultat och är enkel att anmäla sig till och genomgå Mått och Mätetal: 1)Upplevd effekt av utbildningen 2) Vårt bemötande 3) Upplevd enkelhet vid anmälningar Förbereda Kalla elever och lärare Genomföra utbildning Följa upp och återställa

12 Utvärderat Utifrån utfästelser utvärdera Elever i åk 7
Lärare i åk7 samt F0

13 Enkät F0 - lärare

14 Enkät elever åk7 – ht 2012 134 flickor, 146 pojkar

15 Enkät elever 7 – vt 2013 255 flickor, 225 pojkar

16 Genusgranskat Teaterföreställning för F0 Utbildning för åk7 (bildspel)

17 Teatern Heta låtar Del 1 Del 2

18 Genuskommenterar Showen ger intryck av, och stärker bilden av, att tjejer inte kan och vågar säkerhet, men att män kan och vågar Indelning ”killar-tjejer” För lite uppmärksamhet mot tjejer

19 Bildspel åk 7

20 Bildspel åk7

21 Bildspel åk 7

22 Genuskommentarer 10% av flickorna saknas när utbildningen är hos oss
10% av pojkarna saknas när utbildningen är på skolan Generellt uppskattar killar utbildningen något lite mer än tjejerna Killar mer sugna än tjejer att arbeta inom räddningstjänst efter utbildningen

23 Genuskommentarer Varför är det viktigt att nämna kön på den som är offer eller gärningsperson? Vem är personen bakom masken ? Man eller kvinna?

24 Förbättringar

25 Förbättringar F0 Strävar efter att både kvinnor och män agerar räddningstjänst i showen Strävar efter att både kvinnor och män är okunniga och gör fel Delar inte upp barnen i flickor/pojkar Eliminerar dagens brister med tilltal osv.

26 Förbättringar - åk7 Kallelse till elever annan utformning
Bättre rutiner för att räkna antal killar/tjejer Ändrat bildmaterial så det mer speglar vardagen samt vår strävan SIMFIRE gör praktiken mer ofarlig Vi kommer ut i skolor ökar förmodligen närvaron och lugnet i klassen Delar ut material om hur man blir brandman som är jämställt!

27 Förbättringar - åk7 Stödja tjejer i praktiska moment
Ifrågasätta om och vad kön tillför när man pratar om offer eller gärnings”män”.

28 Avslutning Utbildningen har hög kvalitet, men kan bli bättre
Genom att stärka jämställdhetsperspektivet kan den få ännu mer kvalitet Vi kommer fortsätta analysera och ständigt förbättra verksamheten !


Ladda ner ppt "2013-09-17."

Liknande presentationer


Google-annonser