Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland 2013-09-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland 2013-09-17."— Presentationens avskrift:

1 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland 2013-09-17

2 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Så blir skolutbildningen bättre – för alla ! Utvecklingsprojekt inom Räddningstjänsten Östra Götaland

3 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Varför är skolutbildning viktig? En verksamhet med flest personliga möten En verksamhet där vi möter framtidens medarbetare En verksamhet där vi kan skapa relationer med barn och ungdomar För många första kontakten med räddningstjänsten och säkerhetsfrågor

4 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Viktig del i vår verksamhet! Särskilt fokus ska den kommande tiden riktas mot ungdomar. Hur flickor och pojkar ser på risker och oss, påverkar dels riskutvecklingen i samhället men även vilka våra framtida medarbetare är. Därför är det viktigt att vi börjar bygga långsiktiga och goda relationer med ungdomar Ur VP 2014

5 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Viktig del i vår verksamhet! Elever och lärares förmåga att förhindra och agera vid olyckor ska förbättras. Ur VP 2014

6 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Aningar På brandstationens gård stod tjejerna längst bak i kön till brandsläckningsmomentet Få kvinnor ger utbildningen Enligt MSB:s enkät Trygghet och säkerhet i vardagen, vill kvinnor lära sig mer om säkerhet. Varför då?

7 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Utbildning vid fyra tillfällen F0 åk4 åk7 Gy2

8 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Kvalitet också viktigt! Vi anammar SIQ*:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling Systematiskt sätt att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten Kvalitet är förmågan hos en vara eller tjänst att motsvara, eller helst överträffa, kundens krav, behov och förväntningar *) Sveriges Institut för Kvalitetsutveckling

9 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Vem är kund? Kunder är de som en organisation finns till för de som verksamheten vill skapa värde för de som har rätt att ha förväntningar på oss de som har rätt att ställa krav på oss I vårt fall primärt lärare och elever

10 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Vad har vi gjort? Definierat och kartlagt arbetsflödet (processen) Angett kundlöfte (utfästelse) Bestämt mått och mätetal Utvärderat elever och lärare synpunkter utifrån utfästelsen Genusgranskat utbildningen (produkten) Förbättrat Allt med jämställdhetsglasögon

11 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsidé:..”Vi ökar människors förmåga att förhindra och agera vid olyckor och kriser” Processens syfte: Att öka flickor och pojkars förmåga att förhindra och agera vid olyckor Kundbehov: Ledningsprocesser: Tillfredsställt kundbehov: Process: Skolutbildning åk7 Leverantörer SBF RTÖG IT-enheten RTÖG Respektive skola Ext. Leverantör Ext.leverantör RTÖG Input Film om brand Powerpointmaterial Dator+projektor Personal Bilar Lokaler Elever SIMFIRE Filtar Dockor Broschyrer Körschema/pärm med upplägg Give-aways Vilken värdeförädling görs i processen Ökar flickor och pojkars förmåga att förhindra och agera vid olyckor Output Teoretisk kunskap Praktiska förmåga Informationsmaterial Kallelser till skolor Give-aways Kunder Elever och lärare Elever Lärare Stödprocesser: Kundlöfte: En säkerhetsutbildning för flickor och pojkar som upplevs angelägen, ger resultat och är enkel att anmäla sig till och genomgå Mått och Mätetal: 1)Upplevd effekt av utbildningen 2) Vårt bemötande 3) Upplevd enkelhet vid anmälningar Förbereda Kalla elever och lärare Genomföra utbildning Följa upp och återställa

12 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Utvärderat Utifrån utfästelser utvärdera –Elever i åk 7 –Lärare i åk7 samt F0

13 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Enkät F0 - lärare

14 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Enkät elever åk7 – ht 2012 134 flickor, 146 pojkar

15 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Enkät elever 7 – vt 2013 255 flickor, 225 pojkar

16 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Genusgranskat Teaterföreställning för F0 Utbildning för åk7 (bildspel)

17 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Teatern Heta låtar Del 1 Del 2

18 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Genuskommenterar Showen ger intryck av, och stärker bilden av, att tjejer inte kan och vågar säkerhet, men att män kan och vågar Indelning ”killar-tjejer” För lite uppmärksamhet mot tjejer

19 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Bildspel åk 7

20 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Bildspel åk7

21 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Bildspel åk 7

22 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Genuskommentarer 10% av flickorna saknas när utbildningen är hos oss 10% av pojkarna saknas när utbildningen är på skolan Generellt uppskattar killar utbildningen något lite mer än tjejerna Killar mer sugna än tjejer att arbeta inom räddningstjänst efter utbildningen

23 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Genuskommentarer Varför är det viktigt att nämna kön på den som är offer eller gärningsperson? Vem är personen bakom masken ? Man eller kvinna?

24 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Förbättringar

25 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Förbättringar F0 Strävar efter att både kvinnor och män agerar räddningstjänst i showen Strävar efter att både kvinnor och män är okunniga och gör fel Delar inte upp barnen i flickor/pojkar Eliminerar dagens brister med tilltal osv.

26 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Förbättringar - åk7 Kallelse till elever annan utformning Bättre rutiner för att räkna antal killar/tjejer Ändrat bildmaterial så det mer speglar vardagen samt vår strävan SIMFIRE gör praktiken mer ofarlig Vi kommer ut i skolor ökar förmodligen närvaron och lugnet i klassen Delar ut material om hur man blir brandman som är jämställt!

27 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Förbättringar - åk7 Stödja tjejer i praktiska moment Ifrågasätta om och vad kön tillför när man pratar om offer eller gärnings”män”.

28 www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland Avslutning Utbildningen har hög kvalitet, men kan bli bättre Genom att stärka jämställdhetsperspektivet kan den få ännu mer kvalitet Vi kommer fortsätta analysera och ständigt förbättra verksamheten !


Ladda ner ppt "Www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland 2013-09-17."

Liknande presentationer


Google-annonser