Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverkets nya regelverksstruktur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverkets nya regelverksstruktur"— Presentationens avskrift:

1 Vägverkets nya regelverksstruktur
Vägverkets nya regelverksstruktur Klas Hermelin Vägverket

2 Varför ett nytt regelvek ? Regelverk = Tekniskt dokument
VVs Kunskapsdag 4 mars 2010 Varför ett nytt regelvek ? Regelverk = Tekniskt dokument Existerande regelverk har oklar status. Vad var krav och vad var råd Krav för vem? Internt VV, projektören, i upphandlingen Blandning av projektering, konstruktion och upphandling Beslut om övergång till upphandling enligt AMA Texter som finns i AMA skall bort från VV regelverk Funktionsentreprenader

3 Regelverket i ny struktur Intern och extern styrning, kravställning
VVs Kunskapsdag 4 mars 2010 Regelverket i ny struktur Intern och extern styrning, kravställning VVFS VVFS Vägverkets författningssamling Myndighetsdokument IFS Vägverkets interna föreskrifter Styrdokument internt Vägverket Vägverkets kravdokument VV K, VV KB (VVTBT), AMA Vägverkets råd VV R kopplade till VV K, KB, VVMB Kunskapsdokument Vägverkets rådgivande dokument IFS (intern föreskrift) Anläggnings AMA VV K (Vägverkets kravdokument) VVAMA VV KB (Vägverkets krav beskrivningstexter) VVFS Vägverkets författningssamling är en tvingande myndighetsföreskrift för hela branschen. HK Myndighet ägare av dokumentet, som uppdateras vid behov. VVR Vägverkets Vägregler, VVFS 2003:140 VKR Vägverkets konstruktionsregler VVFS 2004:31 EBS Europeiska beräknings standarder (Eurokoder) IFS Vägverkets interna föreskrifter är internt Vägverket styrande dokument. GD styrning av verksamheten. Huvudkontoret äger kraven. VV K Vägverkets kravdokument , krav i planering, projektering, byggande, drift och underhåll. VO Samhälle ansvarar för kraven på systemnivå. VO Väg ansvarar för kraven detalj och genomförandenivå. VV KB, Vägverkets krav beskrivningstexter, färdiga malltexter för upphandling tex VV AMA, nuvarande TBT-dokument. VV R Vägverkets råd är direkt stödjande dokument för att rätt tolka och använda VV K och KB dokument. Kunskapsdokument stödjande dokument typ handböcker, områdesspecifika fördjupningsdokument Styrning av verksamheten sker även med sk GD policys, rutiner utifrån bla utifrån processkrav och riktlinjer. VV MB VV R (VV råd) Kunskapsdokument (tex handböcker)

4 Vägverket Utförande entreprenad Dokument för upprättande av objektteknisk beskrivning för projektering för entreprenadupphandling VVFS (”extern” föreskrift) VVTBT (teknisk beskrivnings- text) Obundna över- byggnads lager Bitumenbundna lager Tätskikt AMA Anläggning 07 IFS (Intern föreskrift) VVAMA Anläggning 09 rev1 Material utförande kontroll Design av vägkonstruktion VVK (tekniska kravdokument) AMA Anläggning 07 är en uppdatering av AMA 98. Nästa uppdatering 2010. Projektet drivs av Svensk byggtjänst (Vägverket väg- och konstbyggnader). AMA nytt, VVAMA väg, VVAMA bro VV TBT (teknisk beskrivningstext): Obunden överbygg., Bitumenbund. Lager, Tätskikt. Uppdateras varje år Vägverkets publikationer: Krav på material och kontroll Hänvisas från AMA 07 under rätt kod Vägverkets krav AMA nytt Objektteknisk beskrivning VVR (tekniska råd)

5 Vägverket Totalentreprenad med funktionskrav Dokument för upprättande av objektteknisk beskrivning för projektering för entreprenadupphandling VVFS (”extern” föreskrift) VVTBT (teknisk beskrivnings- text) Obundna över- byggnads lager Bitumenbundna lager Tätskikt Valda delar: Validering brottsäkerhet Beständighet AMA Anläggning 07 IFS (Intern föreskrift) VVAMA Anläggning 09 rev1 VVK (tekniska kravdokument) AMA Anläggning 07 är en uppdatering av AMA 98. Nästa uppdatering 2010. Projektet drivs av Svensk byggtjänst (Vägverket väg- och konstbyggnader). AMA nytt, VVAMA väg, VVAMA bro VV TBT (teknisk beskrivningstext): Obunden överbygg., Bitumenbund. Lager, Tätskikt. Uppdateras varje år Vägverkets publikationer: Krav på material och kontroll Hänvisas från AMA 07 under rätt kod Vägverkets krav AMA nytt Objektteknisk beskrivning VVR (tekniska råd) Förelägg Funktions entreprenader

6 Vad har vi då gett ut? IFS Väganläggning (Väg och Bro)
Vägverket Vad har vi då gett ut? IFS Väganläggning (Väg och Bro) VVK Väg och VVR Väg TK/TR Geo TK Bro och TR Bro TK Brounderhåll (S) VVAMA 09 och VVAMA 09 rev. 1 TBT Bitumenbundna lager 09 TBT Obundna lager 09 TBT Tätskikt på broar 09 VVK/VVR för kvalitets- och miljöstyrning (105:an)

7 Vad har vi för skrifter på gång?
Vägverket Vad har vi för skrifter på gång? TK Tunnel och TR Tunnel 2010 VVK Vägutformning och VVR Vägutformning (VGU) VVK/VVR som ersätter de rosa böckerna Vägutrustning

8 Nytt på Vägsidan 3 designklasser Förstärkning:
Vägverket Nytt på Vägsidan 3 designklasser DK 1 Tabeller / FE tals dimensionering DK 2 Traditionell VV dimensionering (PMS) DK 3 Nästa generations dimensionering Förstärkning: Förstärknings projektering Inventering av befintlig väg (VVMB 120) Glöm inte VVR Väg vid användningen av VVK Väg

9 nytt från 2008:80 (VVTK Geo) till 2009:46 (TK Geo) är förutom namnet
Vägverket nytt från 2008:80 (VVTK Geo) till 2009:46 (TK Geo) är förutom namnet Gällande regelverk även för Banverket Kapitelindelningen är helt ändrad. Kap 1-5 är dimensioneringsförutsättningar och kap 6-17 är konstruktiv utformning. Text om utförande som har en kod i AMA har ersatts med en hänvisning, t ex ”Krav på geotextil för respektive bruksklass anges i AMA 07 DBB.11. Dimensionering av geoteknisk bärförmåga på pålar och plattor är nya kapitel.

10 TK/TR Bro – hände det nått med innehållet?
Vägverket TK/TR Bro – hände det nått med innehållet? Eurokod infördes Nya europeiska laster Nya europeiska dimensioneringsregler Nytt system för kontroll av konstruktionsredovisning Godtagande först vid slutbesiktning Svårighetsgraden avgör insatsen för granskning – inte spännvidden. Rejäl storstädning Alltså slänga – inte damma av!

11 AMA Anläggning V2010 Tidplan Remiss April 2010
Vägverket AMA Anläggning V2010 Tidplan Remiss April 2010 Svar på remissen juni 2010 Utgivning årsskiftet 2010/11 Kommer att innehålla nya koder för: Byggnadsverk och Byggdelar Kommer att leda till en ny (VV)AMA 10

12 Vägverket Nytt På Vägsidan 2010 Samtliga centrala dokument kommer att få en översyn 2010 IFS, TK, TR TBT Inarbetning av nya SS-EN standarder (beläggning) Ytbehandling, Emulsionsstandard, Bitumenlösning PMS objekt kommer ut i ny version mars 2010 Nya publikationer om masugnslagg

13 TK Geo Ny 2010 Avsnitt som kommer att omarbetas
Vägverket TK Geo Ny 2010 Avsnitt som kommer att omarbetas Vertikaldränering ersätts med ny text som är anpassad till eurokoden samt uppdaterad med avseende på nya rön. Armerad jord ersätts med helt ny text som är anpassad till eurokoden samt uppdaterad med avseende på nya rön. Nytt kapitel om förbelastning på torv Remiss juni

14 Vägverket Tack för mig


Ladda ner ppt "Vägverkets nya regelverksstruktur"

Liknande presentationer


Google-annonser