Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vägverket 2008-04-09 Vägverkets nya regelverksstruktur Klas Hermelin Vägverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vägverket 2008-04-09 Vägverkets nya regelverksstruktur Klas Hermelin Vägverket."— Presentationens avskrift:

1 1 Vägverket 2008-04-09 Vägverkets nya regelverksstruktur Klas Hermelin Vägverket

2 Varför ett nytt regelvek ? Regelverk = Tekniskt dokument Existerande regelverk har oklar status. Vad var krav och vad var råd Krav för vem? Internt VV, projektören, i upphandlingen Blandning av projektering, konstruktion och upphandling Beslut om övergång till upphandling enligt AMA Texter som finns i AMA skall bort från VV regelverk Funktionsentreprenader 2 VVs Kunskapsdag 4 mars 2010

3 3 VVFS Vägverkets författningssamling Myndighetsdokument IFS Vägverkets interna föreskrifter Styrdokument internt Vägverket Vägverkets kravdokument VV K, VV KB (VVTBT), AMA Vägverkets råd VV R kopplade till VV K, KB, VVMB Kunskapsdokument Vägverkets rådgivande dokument Regelverket i ny struktur Intern och extern styrning, kravställning VV KB (Vägverkets krav beskrivningstexter) VV KB (Vägverkets krav beskrivningstexter) VV K (Vägverkets kravdokument) VV K (Vägverkets kravdokument) VV R (VV råd) IFS (intern föreskrift) IFS (intern föreskrift) Kunskapsdokument (tex handböcker) Kunskapsdokument (tex handböcker) VVAMA Anläggnings AMA VV MB

4 4Vägverket 2008-04-09 Utförande entreprenad Dokument för upprättande av objektteknisk beskrivning AMA Anläggning 07 VVAMA Anläggning 09 rev1 VVK (tekniska kravdokument) VVR (tekniska råd) VVTBT (teknisk beskrivnings- text) Obundna över- byggnads lager Bitumenbundna lager Tätskikt IFS (Intern föreskrift) Objektteknisk beskrivning för projektering för entreprenadupphandling VVFS (”extern” föreskrift) AMA nytt Design av vägkonstruktion Material utförande kontroll

5 5Vägverket 2008-04-09 Totalentreprenad med funktionskrav Dokument för upprättande av objektteknisk beskrivning AMA Anläggning 07 VVAMA Anläggning 09 rev1 VVK (tekniska kravdokument) VVR (tekniska råd) VVTBT (teknisk beskrivnings- text) Obundna över- byggnads lager Bitumenbundna lager Tätskikt IFS (Intern föreskrift) Objektteknisk beskrivning för projektering för entreprenadupphandling VVFS (”extern” föreskrift) AMA nytt Förelägg Funktions entreprenader Valda delar: Validering brottsäkerhet Beständighet

6 6 Vägverket 2014-09-10 Vad har vi då gett ut? IFS Väganläggning (Väg och Bro) VVK Väg och VVR Väg TK/TR Geo TK Bro och TR Bro TK Brounderhåll (S) VVAMA 09 och VVAMA 09 rev. 1 TBT Bitumenbundna lager 09 TBT Obundna lager 09 TBT Tätskikt på broar 09 VVK/VVR för kvalitets- och miljöstyrning (105:an)

7 Vad har vi för skrifter på gång? TK Tunnel och TR Tunnel 2010 VVK Vägutformning och VVR Vägutformning (VGU) VVK/VVR som ersätter de rosa böckerna Vägutrustning 7 Vägverket 2014-09-10

8 Nytt på Vägsidan 3 designklasser DK 1 Tabeller / FE tals dimensionering DK 2 Traditionell VV dimensionering (PMS) DK 3 Nästa generations dimensionering Förstärkning: Förstärknings projektering Inventering av befintlig väg (VVMB 120) Glöm inte VVR Väg vid användningen av VVK Väg 8Vägverket 2008-04-09

9 nytt från 2008:80 (VVTK Geo) till 2009:46 (TK Geo) är förutom namnet Gällande regelverk även för Banverket Kapitelindelningen är helt ändrad. Kap 1-5 är dimensioneringsförutsättningar och kap 6-17 är konstruktiv utformning. Text om utförande som har en kod i AMA har ersatts med en hänvisning, t ex ”Krav på geotextil för respektive bruksklass anges i AMA 07 DBB.11. Dimensionering av geoteknisk bärförmåga på pålar och plattor är nya kapitel. 9Vägverket 2008-04-09

10 TK/TR Bro – hände det nått med innehållet? Eurokod infördes –Nya europeiska laster –Nya europeiska dimensioneringsregler Nytt system för kontroll av konstruktionsredovisning –Godtagande först vid slutbesiktning –Svårighetsgraden avgör insatsen för granskning – inte spännvidden. Rejäl storstädning –Alltså slänga – inte damma av! 10 Vägverket 2014-09-10

11 AMA Anläggning V2010 Tidplan Remiss April 2010 Svar på remissen juni 2010 Utgivning årsskiftet 2010/11 Kommer att innehålla nya koder för: Byggnadsverk och Byggdelar Kommer att leda till en ny (VV)AMA 10 11Vägverket 2008-04-09

12 Nytt På Vägsidan 2010 Samtliga centrala dokument kommer att få en översyn 2010 IFS, TK, TR TBT Inarbetning av nya SS-EN standarder (beläggning) Ytbehandling, Emulsionsstandard, Bitumenlösning PMS objekt kommer ut i ny version mars 2010 Nya publikationer om masugnslagg 12Vägverket 2008-04-09

13 TK Geo Ny 2010 Avsnitt som kommer att omarbetas Vertikaldränering ersätts med ny text som är anpassad till eurokoden samt uppdaterad med avseende på nya rön. Armerad jord ersätts med helt ny text som är anpassad till eurokoden samt uppdaterad med avseende på nya rön. Nytt kapitel om förbelastning på torv Remiss juni 13Vägverket 2008-04-09

14 Tack för mig 14Vägverket 2008-04-09


Ladda ner ppt "1 Vägverket 2008-04-09 Vägverkets nya regelverksstruktur Klas Hermelin Vägverket."

Liknande presentationer


Google-annonser