Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa medier. Identitet Vad kännetecknar alternativa medier – vem äger dem, hur stora de är, vem producerar. Vad är ”essensen” av alternativa medier?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa medier. Identitet Vad kännetecknar alternativa medier – vem äger dem, hur stora de är, vem producerar. Vad är ”essensen” av alternativa medier?"— Presentationens avskrift:

1 Alternativa medier

2 Identitet Vad kännetecknar alternativa medier – vem äger dem, hur stora de är, vem producerar. Vad är ”essensen” av alternativa medier? Relationism /Essentialism

3 Relativist identitet av alternativa media Motsats till – mainstream medier, dominanta medier, corporate media (stora mediebolag) Alternativa medier är mer inklusiva och demokratiska jämfört med de dominanta medierna.

4 Demokrati Representativ Deliberativ Participatory

5 Deltagande Participation in the media/through the media Mindre avstånd mellan journalister och samhället (producent – publik) Citizen journalists – habitus – vad skiljer ”citizen journalists” från journalister i den stora pressen? Hur lär man sig att vara journalist Pierre Bourdieu – simbolisk makt (makt att konstruera verkligheten) Vem har det idag? CNN, Reuters, Google, Time Warner, NewsCorp.

6 Kritik mot dominanta medier Glasgow University Media Group – belysa dominanta budskap. Herman & Chomsky – ignorerar den personliga nivå i medieproducering.

7 Mediecentrerade definitioner: essentialistisk – serving the community ( community radio, minoritetspråkmedier, Öppna kanalen) – relativistisk – alternativ till mainstream (nisch tidnigar?) Samhällscentrerade definitioner: alternativa medier är en del av det civila samhälle (de är en del av den offentliga sfären, mellan staten och den privata sfären), relativistisk – rizom (identitet förändras beroende på förutsättnignar)

8 AM som samhällstjänst Riktar sig till en community Förhållandet mellan medium och community – tvåvägskommunikation Tillträde/deltagande (access/participation)

9 Community Radion AMARC – World Association of Community Radio Broadcasters “Community radio is defined as having three aspects: non-profit making, community ownership and control, community participation.“ “What is Community Radio? A resource guide". AMARC Africa and Panos Southern Africa. 1998 “Community and civic radio is defined by the community of shared interests it represents and by the coherent political-cultural, communication and business objectives of these same interests.” "Gestiòn de la radio comunitaria y ciudadana". Claudia Villamayor y Ernesto Lamas. AMARC y Friedrich Ebert Stiftung. 1998.

10 AM som samhällstjänst Förhållande mellan producent och publik står i centrum Community som målgrupp Samhällsförhållanden Det som är viktigt för en viss community kan diskuteras bland dess medlemmar i och genom medierna. Intresse, vilja, engagemang

11 AM som alternativ till mainstream AM – counter-hegemonic critique to mainstream Antonio Gramsci – ideologi, hegemoni, dominering ”Ideological struggles – struggle over the hegemony of the dominant group.” Meningsförändring Medierna spelar en roll i hur det som vi tar för givet konstrueras

12 AM och Representation Platform för de som är underrepresenterade e i mainstream medierna Motstånd till verklighetsuppfattning som mainstream medierna reproducerar Alternativ agenda Diskurs Makt och motstånd

13 AM – platform för motstånd Self-representation Contingency – det som är alternativ idag kan bli mainstream imorgon (Huffington Post) Sammanhang

14 AM-Mainstream Dagens mainstream medier Storskaliga riktar sig till stora och homogena publiksegment Statligägda eller privata kommersiella företag Vertikalt (hierarkiskt) strukturerade/ professionalt arbete Dominant diskurs Alternativa/oppositionella medier Småskaliga, riktar sig till en community Oberoende av staten och marknaden Horisontal struktur Icke-dominant diskurs, self representation

15 AM som en del av det civila samhället AM – oberoende av staten och marknaden AM - institutioner som tillhör det civila samhället Gramsci – hegemoni (domination by consent), kontrahegemoni. Dialektik Civila samhället rymmer både kontrahegemokiska och konservativa krafter.

16 AM – ”den tredje rösten” En röst mela statligägda och kommersiella medier Community radio Avreglering – marknadsanpassade strategier More society-less community Deltagande mikro-makro

17 AM som en rhizom ”Everything at some point is alternative to something else” Radical alternative media AM – begränsande Samspel mellan de civila samhället, marknaden och staten. Non-linear, anarchic, nomadic

18 Forskning Vad vet vi om publiken som använder alternativa medier Rollen av publiken nedtonas hos många forskare Viktigare att uppnå deltagande i medieproduktion än att få lyssnare/tittare

19 Kritik Cirkulation – kan alternativa medier nå ut till allmänheten och inte bara till den redan engagerade gruppen Behöver de adoptera kommersiella strategier? Sociala rörelser – identitetsskapande och samhörighet/ kommunikation?


Ladda ner ppt "Alternativa medier. Identitet Vad kännetecknar alternativa medier – vem äger dem, hur stora de är, vem producerar. Vad är ”essensen” av alternativa medier?"

Liknande presentationer


Google-annonser