Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya förutsättningar för lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya förutsättningar för lärande"— Presentationens avskrift:

1 Nya förutsättningar för lärande
Brave New World 2.0? Nya förutsättningar för lärande

2 Samhället förändras Ett samhälle som utvecklas allt snabbare
och blir mer och mer digitalt En nätgeneration uppväxta med internet, tv-spel och datorer Digital kompetens Den sociala webben - webb 2.0 95-08 Bilder på: Kö till posten, deklarera, resebyråer, skivaffärer, heta linjen, brevvänner, overhead, uppslagsverk, läsa nyheter --- webbläsare, e-post, modem (seg uppkoppling), kommunikation

3 Webb 2.0 En mix av sociala nätverk Ytor för samarbete
Enklare teknik - Skapa och dela med dig Nya verktyg för att hantera och processa information Sociala nätverk, Publicera film, bilder, texter och bloggar, få ut åsikter, (marknadsföring) Samarbete (hur mycket är det egentligen?) Kort slagkraftig definition (inte vad det gör) Hur det började, Amazon, att göra förtjänst av att användare var villiga bidra med innehåll. (Från wikipedia: är ett samlingsbegrepp som myntades av Tim O'Reilly inför deras konferens i oktober 2004 för nästa generation av webbtjänster och affärsmodeller på webben[1]. Gemensamt för Web 2.0 är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Enligt O'Reilly ska en webbsida uppfylla tre villkor för att få kallas Web 2.0: Användaren ska själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll, se användarskapat innehåll. Användaren ska kunna ha kontroll över sin information. Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar. ) Definiera vad det inte är?

4 Bloggar We don´t hate the media, we become the media
Personliga bloggar Marknadsföring Politiska bloggar Blogg som lärverktyg Blogg som virtuellt minne Varför blogga? Lärverktyg, Dagbok, Marknadsföring, Organisera tankar och idéer, Hålla igång skrivandet Konstruktivistiskt/kollaborativt lärande We don´t hate the media, we become the media Senaste inlägg webbpedagogik.wordpress.com/ Arkiv hermods.wordpress.com/ Kategorier

5 Samarbete Flickr Wikis/ Wikipedia Google Docs
Exempel på wikis och Google Docs. Kollaborativt lärande Skapa en wiki för den här presentationen med länk till slideshare Google Docs

6 Skapa och dela med dig Presentationer Video Bilder
Ladda upp video, bilder och presentationer. Kreativa lärprocesser Video Bilder

7 Den sociala webben Sociala bokmärken
Eduspaces – Ett Myspace för lärare Facebook och Myspace Men även sociala bokmärken som Diigo Informellt lärande Personliga nätverk – Digital identitet Facebook – Sociala nätverk

8 Nya vägar till kunskap? Öppna digitala lärresurser – Google Earth
Bild: Bild på hjärna i genomskärning Där hjärnan tar slut tar Google vid? Nästan alla Internetanvändare ”googlar” och varannan använder wikipedia dagligen. Men hur söker Google egentligen? Hur många vet om att resultatet skiljer sig beroende på var du geografisk gör sökningen. Exempel på mobilen och att vi lastar över kognitiva processer på teknik. This summer, neuroscientist Ian Robertson polled 3,000 people and found that the younger ones were less able than their elders to recall standard personal info. When Robertson asked his subjects to tell them a relative's birth date, 87 percent of respondents over age 50 could recite it, while less than 40 percent of those under 30 could do so. And when he asked them their own phone number, fully one-third of the youngsters drew a blank. They had to whip out their handsets to look it up. Öppna digitala lärresurser – Google Earth

9 Nya maktarenor Sociala nätverk och Bloggvärlden Sociala medier
Det virtuella Samhällets maktarenor Virtuella världar Kollaborativa system Guide till det virtuella samhället – Bengt Wahlström

10 Politik i det virtuella samhället
“Det finns ett gap mellan dem som förstår sig på den virtuella verkligheten och dem som inte gör det. Och det är just en maktfråga. Inflytande i verkliga livet kommer i allt högre grad att förutsätta att man förstår sig på Makt 2.0.” (SvD, 3 december 2007). John Edwards Feeling Pretty John Edwards - Hair George Allen introduces "Macaca" Mona Sahlin (inte ha med Mona Sahlin alls utan gömma undan det och fråga publiken) Mona Sahlin: Göran Persson:

11 Digital kompetens En nyckelkompetens för livslångt lärande
”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikations- ändamål. Användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.”

12 Digital kompetens väcker frågor
Digital kompetens rymmer kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att klara sig i kunskapssamhället Norska Stortinget Förmågan att snabbt hitta kunskap kommer att vara viktigare än kunskapen i sig George Siemens I ett konstant uppkopplat samhälle blir kritiskt tänkande av allt större vikt. (The Horizon Report, 2007) Digitala klyftor mellan de som har tillgång till IT och de som inte har det. Fortsätta den tanken längre fram

13 Lärarrollen Hur förändras lärarrollen? Vad behöver en lärare kunna?
Vad innebär digital kompetens för lärarna, eleverna och skolan? Kan lärarna och eleverna använda podcast, youtube, bloggar och wikis i skolan idag? Vilka hinder finns? Upphovsrätt Hur ska nätgenerationen mötas? Hur påverkas pedagogiken? Behov av nya lärteorier? Där hjärnan tar slut tar Google vid? Hur påverkas lärandet när kognitiva processer lastas över på datorer.

14 Workshop Arbeta tillsammans i en wiki

15 Personliga lärmiljöer för vuxenutbildningen
Personliga lärmiljöer bygger på följande antaganden: Individen är i centrum – inte innehållet Vikten av att en individ kan organisera sitt eget lärande Individen kan skapa en lärmiljö anpassad till sitt eget lärande En ökande förståelse för vikten av informellt lärande Att lärande sker i olika kontexter och situationer

16 Hantera information med RSS
Bloggar Nyheter Podcast RSS-flöden RSS-läsare


Ladda ner ppt "Nya förutsättningar för lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser