Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brave New World 2.0? Nya förutsättningar för lärande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brave New World 2.0? Nya förutsättningar för lärande."— Presentationens avskrift:

1 Brave New World 2.0? Nya förutsättningar för lärande

2 Samhället förändras Ett samhälle som utvecklas allt snabbare och blir mer och mer digitalt En nätgeneration uppväxta med internet, tv-spel och datorer Digital kompetens Den sociala webben - webb 2.0

3 Webb 2.0 En mix av sociala nätverk Ytor för samarbete Enklare teknik - Skapa och dela med dig Nya verktyg för att hantera och processa information

4 Senaste inlägg Arkiv Kategorier We don´t hate the media, we become the media webbpedagogik.wordpress.com/ hermods.wordpress.com/ Bloggar Personliga bloggar Marknadsföring Politiska bloggar Blogg som lärverktyg Blogg som virtuellt minne

5 Samarbete Google Docs Wikis/ Wikipedia Flickr

6 Skapa och dela med dig Video Presentationer Bilder

7 Den sociala webben Facebook – Sociala nätverk Sociala bokmärken Personliga nätverk – Digital identitet

8 Nya vägar till kunskap? Öppna digitala lärresurser – Google Earth

9 Nya maktarenor Det virtuella Samhällets maktarenor Bloggvärlden Sociala nätverk och Sociala medier Virtuella världar Kollaborativa system Guide till det virtuella samhället – Bengt Wahlström

10 Politik i det virtuella samhället “Det finns ett gap mellan dem som förstår sig på den virtuella verkligheten och dem som inte gör det. Och det är just en maktfråga. Inflytande i verkliga livet kommer i allt högre grad att förutsätta att man förstår sig på Makt 2.0.” (SvD, 3 december 2007). John Edwards Feeling Pretty John Edwards - Hair George Allen introduces "Macaca"

11 En nyckelkompetens för livslångt lärande ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikations- ändamål. Användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.” Digital kompetens

12 Digital kompetens väcker frågor Digital kompetens rymmer kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att klara sig i kunskapssamhället Norska Stortinget Förmågan att snabbt hitta kunskap kommer att vara viktigare än kunskapen i sig George Siemens I ett konstant uppkopplat samhälle blir kritiskt tänkande av allt större vikt. (The Horizon Report, 2007) Digitala klyftor mellan de som har tillgång till IT och de som inte har det.

13 Lärarrollen Hur förändras lärarrollen? Vad behöver en lärare kunna? Vad innebär digital kompetens för lärarna, eleverna och skolan? Kan lärarna och eleverna använda podcast, youtube, bloggar och wikis i skolan idag? Vilka hinder finns? Upphovsrätt Hur ska nätgenerationen mötas? Hur påverkas pedagogiken? Behov av nya lärteorier? Där hjärnan tar slut tar Google vid? Hur påverkas lärandet när kognitiva processer lastas över på datorer.

14 Workshop Arbeta tillsammans i en wiki http://solleftea.pbwiki.com/

15 Personliga lärmiljöer för vuxenutbildningen Personliga lärmiljöer bygger på följande antaganden: Individen är i centrum – inte innehållet Vikten av att en individ kan organisera sitt eget lärande Individen kan skapa en lärmiljö anpassad till sitt eget lärande En ökande förståelse för vikten av informellt lärande Att lärande sker i olika kontexter och situationer http://video.google.com/videoplay?docid=-5431152345344515009

16 Hantera information med RSS Bloggar Nyheter Podcast RSS-flödenRSS-läsare


Ladda ner ppt "Brave New World 2.0? Nya förutsättningar för lärande."

Liknande presentationer


Google-annonser