Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem har ansvaret för patienter med psykos och typ 2-diabetes i primärvården? Carl Johan Östgren 2008-10-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem har ansvaret för patienter med psykos och typ 2-diabetes i primärvården? Carl Johan Östgren 2008-10-10."— Presentationens avskrift:

1 Vem har ansvaret för patienter med psykos och typ 2-diabetes i primärvården? Carl Johan Östgren 2008-10-10

2 Ålderstrappan

3 Uppskattat antal patienter med diabetes I olika regioner år 2000 och 2030 213 (325) Wild S et al. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004; 27:1047-53.

4 Fördelning av diabetes MODYMaturity Onset Diabetes in the Young MINMixed Insulin dependent Non-insulin dependent diabetes LADALatent Autoimmune Diabetes in the Adult Referens: Leif Groop, 2004

5 Myokardie- infarkt (MI) StrokeKardiovaskulär död Incidens av kardiovaskulära händelser (% per 7-årsperiod) 0 10 20 30 40 50 Grundy et al, Circulation. 2004 Haffner et al, N Engl J Med, 1998 Ingen diabetes -MI+MI Diabetes -MI+MI Diabetes ger en dramatisk ökning av risken för kardiovaskulär död Patienter med diabetes och ingen tidigare hjärtinfarkt löper samma risk som icke-diabetiker som har haft en hjärtinfarkt

6 Grill V. et al. Diabetologia 1999; 42:15-23. Relativ risk för diabetes i kombinationer av övervikt och diabetes i släkten Män 35-55 år 219 (325)

7 Relativ risk (RR) för typ 2-diabetes RR Psykosocial stress, kvinnor: låg kontroll över arbetet2,2 höga krav på arbetet 1,1 Låg känsla av sammanhang (KASAM)3,7 Mobbad2,9 Ensamstående2,1 Barnlös2,8 Lägre socialgrupp (män+kvinnor)2,5-3,0 Agardh E. et al. Diabetes Care 2003; 26:719-24; Agardh E. et al. Diabetes Care 2004; 27:716-21.

8 Metabola syndromet 17 (325) Hypertoni Nedsatt glukostolerans Dyslipidemi Bukfetma

9 Alberti K et al. Lancet 2005; 366:1059-62 Kriterier för metabola syndromet enligt IDF 2005 21 (325) Kvinnor Midja > 80 cm Män Midja > 94 cm Bukfetma + minst två kriterier

10 forts. Kriterier för metabola syndromet (IDF 2005) 22 (325) Blodtryck ≥ 130/85 mm Hg Plasma glukos ≥ 5,6 mmol/l Serum triglycerider ≥ 1,7 mmol/l HDL-kol. < 1,0 mmol/l (män) < 1,3 mmol/l (kvinnor), Blodtryck ≥ 130/85 mm Hg Plasma glukos ≥ 5,6 mmol/l Serum triglycerider ≥ 1,7 mmol/l HDL-kol. < 1,0 mmol/l (män) < 1,3 mmol/l (kvinnor),

11 Varför har patienter med schizofreni en tre gånger förhöjd prevalens av typ 2- diabetes? Äter fel Äter fel Lite fysisk aktivitet Lite fysisk aktivitet Röker mer Röker mer Annat missbruk Annat missbruk Svårmotiverade till livsstilsförändringar Svårmotiverade till livsstilsförändringar

12 Multisjuka patienter med typ 2-diabetes Diabetes Diabetes Hypertoni Hypertoni Angina pectoris Angina pectoris Hjärtsvikt Hjärtsvikt Psykisk sjukdom Psykisk sjukdom Missbruk Missbruk

13 Man f-54 med schizofreni, läkemedel (36 000 kr) som påträffats i hemmet efter dödsfall

14 Klas Göran 56 år Carl Johan Östgren 20 (30) Bakgrund: 56-årig ensamstående man med schizofreni sedan 20 årsåldern som under många år vårdats inom psykiatrisk slutenvård. I samband med avinstitutionaliseringen av psykiatrin på 90- talet överförd till hemortskommunen. Bor i egen lägenhet med stödinsatser från kommunal hemtjänst och öppenvårdspsykiatrisk mottagning några mil bort. Sitter mest ensam i sin lägenhet och röker. Periodvis stora mängder öl men inget övrigt drogmissbruk.

15 Klas Göran 56 år Carl Johan Östgren 20 (30) Aktuella sjukdomar: Insulinbehandlad diabetes, hypertoni, dilaterad cardiomyopati med hjärtsvikt, schizofreni. Behöver hembesök från distriktssköterska 2 ggr dagligen för insulininjektion. Är ibland inte hemma när han ska få insulin utan hittas ibland i berusat tillstånd på stan med A- laget. Uppträder ibland aggressivt mot vårdpersonal

16 Klas Göran 56 år Digoxin 0,25 mg 1x1 Imdur 60 mg 1x1 Furix 40 mg 2+1+0 Spironolakton 25 mg Seloken 100 mg 1x1 Enalapril 20 mg 1x1 Trilafon 8 mg 1x2 Trilafon 8 mg 1x2 Nozinan 25 mg t.n. Oxascand 10 mg 1x3 Oxascand 10 mg 1x3 Akineton 2 mg 1x1 Waran enl. ord Waran enl. ord Metformin 500 mg 1x3 Metformin 500 mg 1x3 Insulin Novomix 56 + 38 E Insulin Novomix 56 + 38 E

17 Speciella problem Lågt motiverad patient Lågt motiverad patient Är ”bra mottagning” bra för alla? Är ”bra mottagning” bra för alla?

18 Klas Göran Kommunen Psykiatrisk öppenvård Somatisk akutsjukvård Primärvården

19 Psykiatrisk öpppenvård Kommunen Primärvård Patienten


Ladda ner ppt "Vem har ansvaret för patienter med psykos och typ 2-diabetes i primärvården? Carl Johan Östgren 2008-10-10."

Liknande presentationer


Google-annonser