Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.northwaste.se Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001 I Bodens kommun hade frågan om att etablera ett miljötekniskt centrum diskuterats en längre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.northwaste.se Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001 I Bodens kommun hade frågan om att etablera ett miljötekniskt centrum diskuterats en längre."— Presentationens avskrift:

1 Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001 I Bodens kommun hade frågan om att etablera ett miljötekniskt centrum diskuterats en längre tid fanns ett förslag framtaget. Förslaget innehöll tre delar: Återvinning och restbearbetning, Miljöinformation och IT Transportinformatik. Källa:EuroFutures

2 Kretsloppscentrum i Boden en utredning av EuroFutures på uppdrag av Centrala omställningsgruppen och Bodens Kommun

3 Kretsloppcentrum i Boden Källa:EuroFutures Intervjuer i Norrbotten: Nordmark Miljö, Sture Nordmark Luleå Tekniska Universitet, Anders Lagerkvist, Företrädare för BEAB Stefan Woulo, Teknisk c Boden Ove Andersson, Boden kommun Avfalls c i Boden Jerker Franzén Vd Orbit Miljöteknik Luleå Per Wikström Orbit Miljöteknik Luleå Åke Brunden, Vd Arvamet Boden/Luleå Inge Johansson Länsstyrelsen Roland Eriksson Luleå kommun teknisk C Intervjuer med miljöaktörer: Weine Wiquist Vd, Renhållningsverksföreningen Göran Bergander Ragnsells Sven-Erik Johnsson Sellbergs Anna Sandér depråd Miljödepartementet Annicka Helker Lundström Vd Återvinningsindustrierna Gisela Köthnig, Naturvårdsverket Karin Eckerdahl EU-kommissionen, handel- och miljöfrågor NN på NCC-ballast- produktutveckling Leif Andersson, Vd, Plaståtervinning i Arvika

4 Kretsloppcentrum i Boden Källa:EuroFutures Material Naturvårdsverket – Kartläggning av hur kommunerna planerar att omhänderta sitt avfall – Producentansvarsutredningen, omvärldsanalys, konsekvensanalys och sammanfattning SCB The Environmental Industry in Sweden 2000, R 2008:8 RVF Utveckling Scenariostudier om kommunernas roll i framtidens avfallshantering., Rapport 01:04 RVF Årsrapport, Svensk Avfallshantering Miljötekniskt centrum MTC PM , Bodens kommun. Utbildningsplan Kretsloppstekniker, KY-utbildning Luleå Universitet 35 tidningsartiklar ur TT nyhetsbank

5 Svensk miljöteknik Källa:Swentec

6 Miljöteknikföretagens storlek 2009 Källa:Swentec

7 Fördelning inom resp. miljöteknikområde Källa:Swentec

8 Miljöteknik vs. Turism i BD Källa:Swentec, Resurs AB, SCB Omsättning (Mkr) % av rikets oms. Anställda (st) Omsättning (Mkr) % av rikets oms. Anställda (st) Miljötekniksektorn , , Turismen , ,92 586

9

10

11 Mål Vid projekttidens slut, , är North Waste Infrastructure etablerat och ett känt begrepp. En effektiv permanent organisation och arbetsformanpassad till områdets karaktär har etablerats både som stöd för produkt- och företagsutvecklingen och besöksutvecklingen. Befintliga företag inom branschen har en positiv utveckling. Det finns också minst 2 nya företag knutna till MTC. 10 nya arbetstillfällen har skapats genom projektet.

12 Indikatorer Antal nya arbetstillfällen5+5 Antal nya företag1+1 Deltagare i seminarier/workshops Deltagare i studieresor/ studiebesök Verksamheter med utb./forskning5 Studiebesök till NWI100

13 Omfattning och avgränsning Branschmässigt avgränsas projektet till miljöteknik med fokus på nyttiggörande av restprodukter. Geografisk avgränsas projektet till restprodukter som faller inom Norr- och Västerbotten. I ett senare skede kommer kunskap, dvs ett utvecklat branschkunnande, att vara en möjlig handelsvara utan geografisk begränsning.

14 Projektorganisation Projektägare Jeanette Nilsson Delprojekt 1 Biogas ur avfall Anders Lagerkvist Delprojekt 2 Näring från restprod. Jurate Kumpiene Delprojek 3a Deponitäckning Lale Andreas Delprojekt 3b Restprod. till konstr Eleonor Westman. Delprojekt 4 Bränslemix Marcus Öhman Projektekonom Tuula Rosenberg Projekt admin Maria Johansson Projektledare Thomas Fägerman Styrgrupp Hardy Lundberg Torbjörn Almqvist Eva Axelsson Referensgrupp Näringslivsstyrelsen, Lsty, LRF m.fl.

15 Projektekonomi Resurser i projektet KostnadsslagKostnadProjektledningDelprojekt Personal Köp av tjänst Lokalkostnader Övriga kostnader Summa

16 Delprojekt 1

17 Delprojekt 1 Anders LagerkvistLTU Ove AnderssonBodens kn Urban JanssonBodens kn Stefan MarklundLuleå kommun Linus Pettersson LRF Mikael LångAlviksgården Bernt GranbergBerglunds Rostfria Peder WemmenhagBAM Tommy WikströmLTU

18 Delprojekt 2

19 Delprojekt 2 Jurate KumpieneLTU Sture NordmarkNordmark AB Peder NilssonKalix Naturbruksskola XXSkogstyrelsen Linus PetterssonLRF Kenneth SahlénSLU Evelina BränvallLTU

20 Delprojekt 3

21 Delprojekt 3 Lale AndreasLTU Elisabeth PålssonBodens kn Lisbeth AlmqvistLuleå kn Tommy JohanssonKalix kommun Mikael LarssonBillerud Doktorand NNLTU Eleonor WestmanRagn-Sells AB Daniel PetterssonSunderbyns Entreprenad Lars OlofssonPEAB Nils-Olof LindforsSunderbym Thomas HortlundPionjären

22 Delprojekt 4

23 Delprojekt 4 Marcus ÖhmanLTU Lennart JonssonBodens Energi Dan BoströmUmU Nils ÖhmanBAM/SWEBO Doktorand NNLTU/UMU


Ladda ner ppt "Www.northwaste.se Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001 I Bodens kommun hade frågan om att etablera ett miljötekniskt centrum diskuterats en längre."

Liknande presentationer


Google-annonser