Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.northwaste.se Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001 I Bodens kommun hade frågan om att etablera ett miljötekniskt centrum diskuterats en längre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.northwaste.se Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001 I Bodens kommun hade frågan om att etablera ett miljötekniskt centrum diskuterats en längre."— Presentationens avskrift:

1 www.northwaste.se Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001 I Bodens kommun hade frågan om att etablera ett miljötekniskt centrum diskuterats en längre tid. 2001-11-12 fanns ett förslag framtaget. Förslaget innehöll tre delar: Återvinning och restbearbetning, Miljöinformation och IT Transportinformatik. Källa:EuroFutures

2 www.northwaste.se Kretsloppscentrum i Boden en utredning av EuroFutures på uppdrag av Centrala omställningsgruppen och Bodens Kommun

3 www.northwaste.se Kretsloppcentrum i Boden Källa:EuroFutures Intervjuer i Norrbotten: Nordmark Miljö, Sture Nordmark Luleå Tekniska Universitet, Anders Lagerkvist, Företrädare för BEAB Stefan Woulo, Teknisk c Boden Ove Andersson, Boden kommun Avfalls c i Boden Jerker Franzén Vd Orbit Miljöteknik Luleå Per Wikström Orbit Miljöteknik Luleå Åke Brunden, Vd Arvamet Boden/Luleå Inge Johansson Länsstyrelsen Roland Eriksson Luleå kommun teknisk C Intervjuer med miljöaktörer: Weine Wiquist Vd, Renhållningsverksföreningen Göran Bergander Ragnsells Sven-Erik Johnsson Sellbergs Anna Sandér depråd Miljödepartementet Annicka Helker Lundström Vd Återvinningsindustrierna Gisela Köthnig, Naturvårdsverket Karin Eckerdahl EU-kommissionen, handel- och miljöfrågor NN på NCC-ballast- produktutveckling Leif Andersson, Vd, Plaståtervinning i Arvika

4 www.northwaste.se Kretsloppcentrum i Boden Källa:EuroFutures Material Naturvårdsverket – Kartläggning av hur kommunerna planerar att omhänderta sitt avfall – 2000-06-29 Producentansvarsutredningen, omvärldsanalys, konsekvensanalys och sammanfattning SCB The Environmental Industry in Sweden 2000, R 2008:8 RVF Utveckling Scenariostudier om kommunernas roll i framtidens avfallshantering., Rapport 01:04 RVF Årsrapport, Svensk Avfallshantering Miljötekniskt centrum MTC PM 2001-11-12, Bodens kommun. Utbildningsplan Kretsloppstekniker, KY-utbildning Luleå Universitet 35 tidningsartiklar ur TT nyhetsbank

5 www.northwaste.se Svensk miljöteknik Källa:Swentec

6 www.northwaste.se Miljöteknikföretagens storlek 2009 Källa:Swentec

7 www.northwaste.se Fördelning inom resp. miljöteknikområde Källa:Swentec

8 www.northwaste.se Miljöteknik vs. Turism i BD Källa:Swentec, Resurs AB, SCB 2008 2009 Omsättning (Mkr) % av rikets oms. Anställda (st) Omsättning (Mkr) % av rikets oms. Anställda (st) Miljötekniksektorn 3 9092,91 1293 5142,91 159 Turismen 2 8473,42 2563 3753,92 586

9 www.northwaste.se

10

11 Mål Vid projekttidens slut, 2013-12-31, är North Waste Infrastructure etablerat och ett känt begrepp. En effektiv permanent organisation och arbetsformanpassad till områdets karaktär har etablerats både som stöd för produkt- och företagsutvecklingen och besöksutvecklingen. Befintliga företag inom branschen har en positiv utveckling. Det finns också minst 2 nya företag knutna till MTC. 10 nya arbetstillfällen har skapats genom projektet.

12 www.northwaste.se Indikatorer Antal nya arbetstillfällen5+5 Antal nya företag1+1 Deltagare i seminarier/workshops 100+100 Deltagare i studieresor/ studiebesök25 + 25 Verksamheter med utb./forskning5 Studiebesök till NWI100

13 www.northwaste.se Omfattning och avgränsning Branschmässigt avgränsas projektet till miljöteknik med fokus på nyttiggörande av restprodukter. Geografisk avgränsas projektet till restprodukter som faller inom Norr- och Västerbotten. I ett senare skede kommer kunskap, dvs ett utvecklat branschkunnande, att vara en möjlig handelsvara utan geografisk begränsning.

14 www.northwaste.se Projektorganisation Projektägare Jeanette Nilsson Delprojekt 1 Biogas ur avfall Anders Lagerkvist Delprojekt 2 Näring från restprod. Jurate Kumpiene Delprojek 3a Deponitäckning Lale Andreas Delprojekt 3b Restprod. till konstr Eleonor Westman. Delprojekt 4 Bränslemix Marcus Öhman Projektekonom Tuula Rosenberg Projekt admin Maria Johansson Projektledare Thomas Fägerman Styrgrupp Hardy Lundberg Torbjörn Almqvist Eva Axelsson Referensgrupp Näringslivsstyrelsen, Lsty, LRF m.fl.

15 www.northwaste.se Projektekonomi Resurser i projektet KostnadsslagKostnadProjektledningDelprojekt Personal8 828 025713 6258 114 400 Köp av tjänst5 472 0001 530 0003 942 000 Lokalkostnader700 000250 000450 000 Övriga kostnader3 000 0001 000 0002 000 000 Summa 18 000 0253 493 62514 506 400

16 www.northwaste.se Delprojekt 1

17 www.northwaste.se Delprojekt 1 Anders LagerkvistLTU Ove AnderssonBodens kn Urban JanssonBodens kn Stefan MarklundLuleå kommun Linus Pettersson LRF Mikael LångAlviksgården Bernt GranbergBerglunds Rostfria Peder WemmenhagBAM Tommy WikströmLTU

18 www.northwaste.se Delprojekt 2

19 www.northwaste.se Delprojekt 2 Jurate KumpieneLTU Sture NordmarkNordmark AB Peder NilssonKalix Naturbruksskola XXSkogstyrelsen Linus PetterssonLRF Kenneth SahlénSLU Evelina BränvallLTU

20 www.northwaste.se Delprojekt 3

21 www.northwaste.se Delprojekt 3 Lale AndreasLTU Elisabeth PålssonBodens kn Lisbeth AlmqvistLuleå kn Tommy JohanssonKalix kommun Mikael LarssonBillerud Doktorand NNLTU Eleonor WestmanRagn-Sells AB Daniel PetterssonSunderbyns Entreprenad Lars OlofssonPEAB Nils-Olof LindforsSunderbym Thomas HortlundPionjären

22 www.northwaste.se Delprojekt 4

23 www.northwaste.se Delprojekt 4 Marcus ÖhmanLTU Lennart JonssonBodens Energi Dan BoströmUmU Nils ÖhmanBAM/SWEBO Doktorand NNLTU/UMU


Ladda ner ppt "Www.northwaste.se Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001 I Bodens kommun hade frågan om att etablera ett miljötekniskt centrum diskuterats en längre."

Liknande presentationer


Google-annonser