Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001"— Presentationens avskrift:

1 Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001
I Bodens kommun hade frågan om att etablera ett miljötekniskt centrum diskuterats en längre tid. fanns ett förslag framtaget. Förslaget innehöll tre delar: Återvinning och restbearbetning, Miljöinformation och IT Transportinformatik. Källa:EuroFutures

2 Kretsloppscentrum i Boden
en utredning av EuroFutures på uppdrag av Centrala omställningsgruppen och Bodens Kommun

3 Kretsloppcentrum i Boden
Intervjuer i Norrbotten: Nordmark Miljö, Sture Nordmark Luleå Tekniska Universitet, Anders Lagerkvist, Företrädare för BEAB Stefan Woulo, Teknisk c Boden Ove Andersson, Boden kommun Avfalls c i Boden Jerker Franzén Vd Orbit Miljöteknik Luleå Per Wikström Orbit Miljöteknik Luleå Åke Brunden, Vd Arvamet Boden/Luleå Inge Johansson Länsstyrelsen Roland Eriksson Luleå kommun teknisk C Intervjuer med miljöaktörer: Weine Wiquist Vd, Renhållningsverksföreningen Göran Bergander Ragnsells Sven-Erik Johnsson Sellbergs Anna Sandér depråd Miljödepartementet Annicka Helker Lundström Vd Återvinningsindustrierna Gisela Köthnig, Naturvårdsverket Karin Eckerdahl EU-kommissionen, handel- och miljöfrågor NN på NCC-ballast-produktutveckling Leif Andersson, Vd, Plaståtervinning i Arvika Källa:EuroFutures

4 Kretsloppcentrum i Boden
Material Naturvårdsverket – Kartläggning av hur kommunerna planerar att omhänderta sitt avfall – Producentansvarsutredningen, omvärldsanalys, konsekvensanalys och sammanfattning SCB The Environmental Industry in Sweden 2000, R 2008:8 RVF Utveckling Scenariostudier om kommunernas roll i framtidens avfallshantering., Rapport 01:04 RVF Årsrapport, Svensk Avfallshantering Miljötekniskt centrum MTC PM , Bodens kommun. Utbildningsplan Kretsloppstekniker, KY-utbildning Luleå Universitet 35 tidningsartiklar ur TT nyhetsbank Källa:EuroFutures

5 Svensk miljöteknik Källa:Swentec

6 Miljöteknikföretagens storlek 2009
Källa:Swentec

7 Fördelning inom resp. miljöteknikområde
Källa:Swentec

8 Miljöteknik vs. Turism i BD
2008 2009 Omsättning (Mkr) % av rikets oms. Anställda (st) % av rikets oms. Miljötekniksektorn 3 909 2,9 1 129 3 514 1 159 Turismen 2 847 3,4 2 256 3 375 3,9 2 586 Källa:Swentec, Resurs AB, SCB

9

10

11 Mål Vid projekttidens slut, , är North Waste Infrastructure etablerat och ett känt begrepp. En effektiv permanent organisation och arbetsformanpassad till områdets karaktär har etablerats både som stöd för produkt- och företagsutvecklingen och besöksutvecklingen. Befintliga företag inom branschen har en positiv utveckling. Det finns också minst 2 nya företag knutna till MTC. 10 nya arbetstillfällen har skapats genom projektet.

12 Indikatorer Antal nya arbetstillfällen 5+5 Antal nya företag 1+1
Deltagare i seminarier/workshops Deltagare i studieresor/ studiebesök Verksamheter med utb./forskning 5 Studiebesök till NWI

13 Omfattning och avgränsning
Branschmässigt avgränsas projektet till miljöteknik med fokus på nyttiggörande av restprodukter. Geografisk avgränsas projektet till restprodukter som faller inom Norr- och Västerbotten. I ett senare skede kommer kunskap, dvs ett utvecklat branschkunnande, att vara en möjlig handelsvara utan geografisk begränsning.

14 Näringslivsstyrelsen,
Projektorganisation Jeanette Nilsson Projektägare Maria Johansson Projekt admin Tuula Rosenberg Projektekonom Thomas Fägerman Projektledare Torbjörn Almqvist Eva Axelsson Hardy Lundberg Styrgrupp Näringslivsstyrelsen, Referensgrupp Lsty, LRF m.fl. Anders Lagerkvist Biogas ur avfall Delprojekt 1 Näring från restprod. Jurate Kumpiene Delprojekt 2 Lale Andreas Deponitäckning Delprojek 3a Eleonor Westman. Restprod. till konstr Delprojekt 3b Delprojekt 4 Marcus Öhman Bränslemix

15 Projektekonomi Resurser i projektet Kostnadsslag Kostnad
Kostnadsslag Kostnad Projektledning Delprojekt Personal Köp av tjänst Lokalkostnader Övriga kostnader  Summa

16 Delprojekt 1

17 Delprojekt 1 Anders Lagerkvist LTU Ove Andersson Bodens kn
Anders Lagerkvist LTU Ove Andersson Bodens kn Urban Jansson Stefan Marklund Luleå kommun Linus Pettersson LRF Mikael Lång Alviksgården Bernt Granberg Berglunds Rostfria Peder Wemmenhag BAM Tommy Wikström

18 Delprojekt 2

19 Delprojekt 2 Jurate Kumpiene LTU Sture Nordmark Nordmark AB
Jurate Kumpiene LTU Sture Nordmark Nordmark AB Peder Nilsson Kalix Naturbruksskola XX Skogstyrelsen Linus Pettersson LRF Kenneth Sahlén SLU Evelina Bränvall

20 Delprojekt 3

21 Delprojekt 3 Lale Andreas LTU Elisabeth Pålsson Bodens kn
Lale Andreas LTU Elisabeth Pålsson Bodens kn Lisbeth Almqvist Luleå kn Tommy Johansson Kalix kommun Mikael Larsson Billerud Doktorand NN Eleonor Westman Ragn-Sells AB Daniel Pettersson Sunderbyns Entreprenad Lars Olofsson PEAB Nils-Olof Lindfors Sunderbym Thomas Hortlund Pionjären

22 Delprojekt 4

23 Delprojekt 4 Marcus Öhman LTU Lennart Jonsson Bodens Energi
Marcus Öhman LTU Lennart Jonsson Bodens Energi Dan Boström UmU Nils Öhman BAM/SWEBO Doktorand NN LTU/UMU


Ladda ner ppt "Miljötekniskt centrum i Boden (MTC) 2001"

Liknande presentationer


Google-annonser