Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektrubrik Syfte Målgrupper

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektrubrik Syfte Målgrupper"— Presentationens avskrift:

1 IT utan gränser Ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld Kick off 23 februari 2006

2 Projektrubrik Syfte Målgrupper
IT utan gränser – ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld Syfte Att ta fram ett beslutsunderlag för samtliga intressenter som bör engageras i genomförandet av de strategier som syftar till att förstärka konkurrenskraften för IT i Sverige. Målgrupper De företrädare för IT-sektorn, näringsliv, närings- och utbildningspolitik, universitet och högskola, forskningsfinansiärer, arbetsmarknadens parter samt opinionsbildare och media som bör engagera sig i och målmedvetet driva Sveriges IT-frågor om vi med trovärdighet skall kunna röra oss i visionens riktning.

3 Varför projektet – IT utan gränser?
Global konkurrens inom IT är påtaglig i Sverige. Utvecklingen fortskrider oberoende av hur svenska företag agerar. Hot och möjligheter för företagen? Det behövs fakta om den globala IT-utvecklingen i allmänhet, och offshoring i synnerhet - idag och imorgon. Var sker utvecklingen och vem är ledande? Öka tillväxten i svenska företag. Hur skulle Sverige kunna bli attraktivt för offshoring? IVA är en oberoende plattform där dessa frågor kan diskuteras

4 Vad vill vi åstadkomma? Redovisning av omvärldsfaktorer inom IT-utvecklingen som påverkar Sverige just nu och sambanden mellan dessa, med speciell bevakning av offshoring och outsourcing. Slutsatser om vilka förbättringsområden som bör vara fokuserade om vi vill förstärka konkurrenskraften för IT i Sverige. Presentation av förslag på en visionär, men också nåbar, ambition/målbild/riktning för IT i Sverige. Analys av nödvändiga förutsättningar, och rekommendation av konkreta åtgärder, för att driva ett framgångsrikt förbättringsarbete. Förslag på mål och mätetal för valda förbättringsområden som kan utgöra ett balance score card för att följa utvecklingen av konkurrenskraften för IT i Sverige Aktiv debatt inom området – initierad av projektet.

5 Vad skall vi göra? En omvärldsanalys, en projektgrupp (där tyngdpunkten av projektarbetet ligger), ett utbildnings och forskningsförslag En faktabaserad studie om vad som sker i omvärlden Projektarbete om framtidens IT Förslag om IT-utbildning och forskning Förmedla dagsaktuell kunskap om sektorn och dess omvärld Påverka beslutsfattare (näringsliv, politiker och “intresserad allmänhet”) Bidra till attraktiva högskoleutbildningar och relevant forskning Kommunicera projektets resultat löpande genom rapporter, konferenser, artiklar, webbplats mm.

6 Avgränsningar Projektet fokuserar på IT i näringslivet och frågor som är centrala för en livskraftig industri och IT-industri. Projektet kommer inte att fördjupa sig i det som i vardagligt tal brukar beskrivas som IT-politik, tex offentligt finansierad bredbandsutbyggnad, 24-timmarsmyndigheten, e-governance eller offentlig upphandlig för att stimulera en viss IT-utveckling. (om dessa områden berörs blir det i selektiva och relevanta sammanhang med anknytning till näringslivets utveckling).

7 Projektorganisation Styrgrupp Håkan Eriksson Huvudprojektledare
Björn Stattin Projektledare Staffan Eriksson Omvärdsanalys Projektgrupp "IT utan gränser" Karin Hovlin Arbetsgrupp "Utbildning & forskning" ITPS

8 Fortlöpande kommunikation av resultat
Aktiviteter STUDIE: ”Omvärldsanalys” Projektgrupp: ”IT utan gränser” Rapport Arbetsgrupp: ”Utbildning och Forskning” Konferens: Halvtids-avstämning Slutkonferens: Presentation Rapport Kick Off Fortlöpande kommunikation av resultat vintern våren sommaren/hösten 2006

9 Styrgrupp Håkan Eriksson, Ericsson, ordförande Anders Englund, Prevas
Ann-Marie Fransson, Almega Ann-Marie Nilsson, IVA avd XII – Informationsteknik Björn Stattin, huvudprojektledare Jan Jangsäter, SIF Jonas Wallberg , Vinnova Louise Adelborg, Jusek Vakant, Näringslivet

10 Projektgrupp och arbetsgrupp
Projektgrupp ”IT utan gränser” Framtidsinriktat projektarbete. Hur kan företagen agera? Vilka möjligheter skapar en global marknad för svensk IT-sektor och svenska företag? Arbetet i ”IT utan gränser” skall vara operativt inriktat Projektgruppen ”IT utan gränser” utgör kärnan av projektet där konkreta åtgärdsförslag och huvuddelen av kommunikationsinsatserna kommer att läggas. Arbetsgrupp ”Utbildning och forskning” En mindre arbetsgrupp arbetar integrerat med projektgruppen med speciellt fokus på frågor om utbildning och forskning

11 Kommunikationsplan Projektets resultat kommuniceras löpande via olika media. Kommunikationsplanen omfattar: Hemsida Pressreleaser/konferenser Mediabearbetning Kick-off, halvtidsavstämning och slutkonferens Artiklar – leda och delta i debatten aktivt Resultatuppföljning


Ladda ner ppt "Projektrubrik Syfte Målgrupper"

Liknande presentationer


Google-annonser