Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länssjukvården 2014-09-12/1 Byggprojekt Nya akutkliniken Växjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länssjukvården 2014-09-12/1 Byggprojekt Nya akutkliniken Växjö."— Presentationens avskrift:

1 Länssjukvården 2014-09-12/1 Byggprojekt Nya akutkliniken Växjö

2 Länssjukvården 2014-09-12/2 Bakgrund - exempel Större patienttryck – lokalerna räcker inte till Behov av mer ändamålsenliga lokaler för att kunna jobba effektivare och patientsäkert Bättre service till patienterna - minska väntetiden på akuten mm Behov av större akutrum för att kunna ta emot fler svårt sjuka Förbättra säkerhetsnivån

3 Länssjukvården 2014-09-12/3 Fakta om byggprojektet Planeringsarbetet inleddes 2004 Total tillbyggnadsyta: 1136 m 2 Total yta efter ombyggnation: 4220 m 2 Byggprojektet beräknas vara klart i sept 2011 Total byggkostnad: 90 Mkr Total kostnad för utrustning: 10 Mkr

4 Länssjukvården 2014-09-12/4 Etapp 1 - Ambulansgaraget Byggperiod: aug 2006 – juni 2007 Modernisering av tvätthall och serviceutrymmen för ambulanser Nya undervisningslokaler Yta efter ombyggnad: 350 m 2 Kostnad: 2,5 Mkr

5 Länssjukvården 2014-09-12/5 Etapp 2 – Ambulanshall och personalutrymmen Ambulanshallen Byggperiod: okt 2007 – juni 2008 Saneringsrum för att kunna ta emot smittade patienter Omklädningsrum för ambulanspersonalen 5 nya ambulansportar för att underlätta logistiken vid utryckning Yta efter ombyggnad: 700 m 2 Kostnad: 7,5 Mkr

6 Länssjukvården 2014-09-12/6 Etapp 2 – Ambulanshall och personalutrymmen Personalutrymmen ambulans Byggperiod: aug 2009 – nov 2009 Nytt gemensamt kök för ambulans och övriga akutkliniken Samlokalisering av jourrum för ambulans Yta efter ombyggnad: 320 m 2 Kostnad: se etapp 4

7 Länssjukvården 2014-09-12/7 Etapp 3 – Akutvårdsavdelningen (AVA) och administration Byggperiod: dec 2009 – aug 2010 Utöka antalet vårdplatser från 18 till 28 Skapa 4 s.k. akutobsplatser för allvarligt sjuka/skadade Ny administration för akutkliniken Yta efter ombyggnad: 1250 m 2 Kostnad: se etapp 4

8 Länssjukvården 2014-09-12/8 Etapp 4 - Akutmottagningen Byggperiod: aug 2010 – sept 2011 Central samordningsplats ”Torget” 22 undersökningsrum 6 övervakningsplatser 2 flexibla akutrum med vikvägg emellan Ett inre väntrum där patienten väntar på besked efter att ha träffat läkare/sjuksköterska Yta efter ombyggnad: 1950 m 2 Kostnad för personalutrymmen ambulans, AVA, akutmottagningen (inkl städcentralen): 80 Mkr

9 Länssjukvården 2014-09-12/9 Vill du veta mer? Kontakta: Projektledare Clas Hjertqvist, avdelningschef akutkliniken Växjö E-post: clas.hjertqvist@ltkronoberg.seclas.hjertqvist@ltkronoberg.se Tel: 0470-58 7786 Verksamhetschef akutkliniken Jörgen Tagesson E-post: jorgen.tagesson@ltkronoberg.sejorgen.tagesson@ltkronoberg.se Tel: 0470-58 7682 Planeringschef i länssjukvården Bo Ericsson E-post: bo.ericsson@ltkronoberg.sebo.ericsson@ltkronoberg.se Tel: 0470-58 7059 Fastighetsförvaltare landstingsfastigheter Ulf Honeth E-post: ulf.honeth@ltkronoberg.seulf.honeth@ltkronoberg.se Tel: 0470-58 9307


Ladda ner ppt "Länssjukvården 2014-09-12/1 Byggprojekt Nya akutkliniken Växjö."

Liknande presentationer


Google-annonser