Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggprojekt Nya akutkliniken Växjö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggprojekt Nya akutkliniken Växjö"— Presentationens avskrift:

1 Byggprojekt Nya akutkliniken Växjö

2 Bakgrund - exempel Större patienttryck – lokalerna räcker inte till
Behov av mer ändamålsenliga lokaler för att kunna jobba effektivare och patientsäkert Bättre service till patienterna - minska väntetiden på akuten mm Behov av större akutrum för att kunna ta emot fler svårt sjuka Förbättra säkerhetsnivån

3 Fakta om byggprojektet
Planeringsarbetet inleddes 2004 Total tillbyggnadsyta: 1136 m2 Total yta efter ombyggnation: 4220 m2 Byggprojektet beräknas vara klart i sept 2011 Total byggkostnad: 90 Mkr Total kostnad för utrustning: 10 Mkr

4 Etapp 1 - Ambulansgaraget
Byggperiod: aug 2006 – juni 2007 Modernisering av tvätthall och serviceutrymmen för ambulanser Nya undervisningslokaler Yta efter ombyggnad: 350 m2 Kostnad: 2,5 Mkr

5 Etapp 2 – Ambulanshall och personalutrymmen
Ambulanshallen Byggperiod: okt 2007 – juni 2008 Saneringsrum för att kunna ta emot smittade patienter Omklädningsrum för ambulanspersonalen 5 nya ambulansportar för att underlätta logistiken vid utryckning Yta efter ombyggnad: 700 m2 Kostnad: 7,5 Mkr

6 Etapp 2 – Ambulanshall och personalutrymmen
Personalutrymmen ambulans Byggperiod: aug 2009 – nov 2009 Nytt gemensamt kök för ambulans och övriga akutkliniken Samlokalisering av jourrum för ambulans Yta efter ombyggnad: 320 m2 Kostnad: se etapp 4

7 Etapp 3 – Akutvårdsavdelningen (AVA) och administration
Byggperiod: dec 2009 – aug 2010 Utöka antalet vårdplatser från 18 till 28 Skapa 4 s.k. akutobsplatser för allvarligt sjuka/skadade Ny administration för akutkliniken Yta efter ombyggnad: 1250 m2 Kostnad: se etapp 4

8 Etapp 4 - Akutmottagningen
Byggperiod: aug 2010 – sept 2011 Central samordningsplats ”Torget” 22 undersökningsrum 6 övervakningsplatser 2 flexibla akutrum med vikvägg emellan Ett inre väntrum där patienten väntar på besked efter att ha träffat läkare/sjuksköterska Yta efter ombyggnad: 1950 m2 Kostnad för personalutrymmen ambulans, AVA, akutmottagningen (inkl städcentralen): 80 Mkr

9 Vill du veta mer? Kontakta: Projektledare
Clas Hjertqvist, avdelningschef akutkliniken Växjö E-post: Tel: Verksamhetschef akutkliniken Jörgen Tagesson E-post: Tel: Planeringschef i länssjukvården Bo Ericsson E-post: Tel: Fastighetsförvaltare landstingsfastigheter Ulf Honeth E-post: Tel:


Ladda ner ppt "Byggprojekt Nya akutkliniken Växjö"

Liknande presentationer


Google-annonser