Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden? Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: Publikationer 2012-02-14

2 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Central webbplats Framtida utveckling av extern webbnärvaro Projektslut Dec 2012? Projektstart Jan 2011 12Q4 Webbkoncept för verksamheten Förvaltnings- organisation? Jan 2013? Nu Jan 2012 Vi jobbar här

3 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro Huvud- projekt Styrgrup p Forsknings- databas Förstudie Intern webbmiljö Externwebb centralt Verksamheten s externa webb Styrning och stöd Beställning ”Förnyad webbnärvaro ” Beställning ”Förnyad webbnärvaro ”

4 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Agenda FörstPresentationsrunda och kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - uppdatering på lu.se och konsekvenser för verksamheten - tidplan för våren och statusöversikt för 11 teman - mål för våren - mål för dagen SedanIntroduktion och inspel till temat - central frågeställning - existerande dokument och idéer - tänkta leverabler - diskussion och beslut om aktiviteter och tider (arbetsplan) Efter detArbetspass Mot slutetAvslutning - säkring av vem-gör-vad - revision av arbetsplan?

5 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer I MB M K lu.se WKFV I F I I F I Interna sidor webbplatser i o.o.i.s lu.selu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n running försommaren 2012 Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3 Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb B P F KC RI I M B K Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013 Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform B P F KC RI I MB K Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats Interimorganisation för förvaltning och support under 2012 Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc.…

6 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Organisation för framtida webb inom LU - arbetsscenario En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden??? Gemensamma webbservisar mot databaser Central site (lu.se) Typsiter med backlogg Profiltyper som går på tvären mot typsiterna som leder webben genom: att äga gemensam funktionalitet? driva nätverk för intresseområden? förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter? En gemensam webbstyrning som äger och följer upp: strategiska webbmål ? mätbara delmål ? betalar LU-gemensamma kostnader? M F I B C K UP FP lu.se web service självhjälp & manualer? utbildning i teknik & innehåll? rådgivning & support? utveckling & planering? En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med: ≈ tema/arbetspaket

7 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Vad händer för webbplatser i o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Institutioner och fakulteter: planera personal, utbildning och tid för flytt: Externt material  ny drupalplattform Publikt material  ny drupalplattform Internt material: Alternativ: stannar i o.o.i.s Alternativ:flyttar till provisorisk webbplats Övriga: planera personal, utbildning och tid för flytt: Alternativ: stannar i o.o.i.s i väntan på funktionalitet Alternativ:flytta till provisorisk drupal Externt I Provisoriska interna sidor Internt Publikt Internt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal M K ? ?

8 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Provisoriska interna sidor P Vad händer för webbplatser utanför o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Ta del av, påverka och inför ny grafisk profil Solitär webbplats på egen plattform med begränsade behov: överväg och planera personal, utbildning och tid för flytt! Webbplats på stor plattform: Externt material  Avvakta erbjudande Publikt material  Avvakta erbjudande Internt material  Avvakta internwebb Externt I Internt Publikt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal ? M K ? ? P

9 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012 Roadmap för 2013-2016 Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista) Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation Budget för 2013 för blivande webborganisation Planeringsunderlag för universitetets verksamheter Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro

10 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer vecka \ månadjan | febsportlovfeb |maraprpåsk Prio345678910111213141516 1a Kalendrar 1a Layout & navigering 1a CSS- införande 1b Nyheter 2a Personer 2d Publikationer 2c Sär- o samprofil 2c Media 2d Forsknings- projekt 3a Utbildnings- program 3b Kurser 3c Webbformulär Preliminär tidplan för våren 2012 kan ge inspel till lu.se 1.0 Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se  Öppettider  Programwebbar  Konferenswebbar  Byggnader och lokaler  Kurswebbar  Betaltjänster  Lokala databaser  Tjänst, service, resurs  Biblioteksfunktioner  Blogg, chat, wiki  Organisation  Myndighets-info Arbetspaket: 1.Kick-off med projektet 2.Eget arbete 3.Dokumentation 4.Bearbetning och estimering 5.Leverans med projektet

11 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Dokumentation från arbetspaketen 1 Arbetspaket: BehovMottagare - fritextLösningsförslagBeskrivning / Motivering Beskrivni ng av identifier at behov Beskrivning av vem behovet rör, vilken omfattning det har i LU:s verksamhet. Här identifieras även mottagare som kan vara Extern, Intern, Publik samt administratör/publicist. Arbetet fokuserar på Externa målgrupper och administratörer/publicister. Beskrivning av hur lösningen ser ut / fungerar. Använd de digitala format som tydligast förmedlar lösningen, t ex text, bild, wireframe etc. Förklara hur detta förslag löser behovet (på ett bättre sätt än andra lösningar) och möter identifierad(e) mottagare.

12 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Dokumentation från arbetspaketen 2 Målgrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive målgrupp. ≈ vilka målgrupper ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Avsändargrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive avsändargrupp/typsite? ≈ vilka användare i backend ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Hur kan man motivera kostnad?

13 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Dokumentation från arbetspaketen 3 InvesteringskostnadDriftkostnadStyrning & stöd - kostnad Uppskattning av förväntad kostnad för att realisera lösningen. Avstämt mot leverantör. Estimerad påverkan på årskostnad för teknisk drift, underhåll och vidareutveckling Estimerad påverkan på årskostnad manualer, utbildning & support (Styrning & stöd)

14 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer AP: Publikationer Inspel & dokument Dokument från huvudprojektet Introduktion & Inspel.ppt Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat).xls Grundprinciper för design på lu.se.pdf (Jonas Wisbrant / InUse) Diverse dokument om varumärkesfrågor.pdf (Jonas Wisbrant) Dokument från gruppdeltagare

15 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer AP: Publikationer Deltagare Namn Referens- person (ca 5h) Arbets- grupp (ca 10 h) Koordinator, kontakt-person (ca 20h)

16 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer AP: Publikationer Förslag till tidplan AktivitetVemKlart WS 1: Kick-off arbetspaketRef, AG, KP, HPIdag Eget arbeteAG, KP Förslag till KPAG Sammanställer och skickar till AG och RP eller publicerar i wikin KP Kommentarer till wiki eller KP WS 2: BeslutAG, KP Förslag till HPKP HP svarar alla WS 3  Diskussion, revision och beslut? Sammanställning av slutresultat till HPKP2012- Ref: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetet

17 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Tema: Publikationer Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla publikationslistor för sina målgrupper? Utgå från tillgängliga fält i LUP samt samordna med innehållsarbetet för publikationer för lu.se. Utgår ifrån och samordna med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera för synliggörande av våra publikationer.

18 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Tema: Publikationer Resultat 15/12 Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla publikationslistor för sina målgrupper? Utgå från tillgängliga fält i LUP samt samordna med innehållsarbetet för publikationer för lu.se. Utgår ifrån och samordna med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. +LUP återanvändargrupp (Jörgen Eriksson, LUB) bör fungera som referensgrupp. +Krav från finansiärer att kunna publicera open access – viktigare med fulltexter i LUP. +Ranking – ställer krav på att det finns en ”sanning” att visa upp. Därför är det viktigt för både publikationer och forskningsprojekt att kunna ta fram en sådan. Kan krävas beslut om att det är obligatoriskt att publicera projektinformation på samma sätt som med publikationer. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera för synliggörande av våra publikationer. +Kunna hämta färdigformaterade referenslistor (enligt olika standardformat) från LUP baserat på LUCAT- id/inst.kod + årtal. +Publicisten ska kunna klistra in en kodsnutt som gör att publikationslistan visas. Eller så genereras kodsnutten vid automatisk generering av den personliga sidan. Blå text= input från arbetsgrupperna på kick-offen den 15/12, 2011 Gruppdeltagare: Anders Ardö, Bo Nilsson, Kerstin Andreasson, Kristoffer Holmqvist, Helena Bergqvist, Tomas Havner, Pernilla Carlsson

19 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Tema: Publikationer Inför 16/1 Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla publikationslistor för sina målgrupper? Utgå från tillgängliga fält i LUP samt samordna med innehållsarbetet för publikationer för lu.se. Utgår ifrån och samordna med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. LUP återanvändargrupp (Jörgen Eriksson, LUB) bör fungera som referensgrupp. Krav från finansiärer att kunna publicera open access – viktigare med fulltexter i LUP. Ranking – ställer krav på att det finns en ”sanning” att visa upp. Därför är det viktigt för både publikationer och forskningsprojekt att kunna ta fram en sådan. Kan krävas beslut om att det är obligatoriskt att publicera projektinformation på samma sätt som med publikationer. Kunna hämta färdigformaterade referenslistor (enligt olika standardformat) från LUP baserat på LUCAT-id/inst.kod + årtal. Publicisten ska kunna klistra in en kodsnutt som gör att publikationslistan visas. Eller så genereras kodsnutten vid automatisk generering av den personliga sidan. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera för synliggörande av våra publikationer. Förslag på en eller flera standardvyer för presentation av forskningsprojekt.  Kunna hämta färdigformaterade referenslistor (enligt olika standardformat) från LUP baserat på LUCAT- id/inst.kod + årtal.  Att tänka på +Publicisten ska kunna klistra in en kodsnutt som gör att publikationslistan visas. Eller så genereras kodsnutten vid automatisk generering av den personliga sidan.  Att tänka på

20 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Tema: Publikationer Inspel 16/1 Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla publikationslistor för sina målgrupper? Utgå från tillgängliga fält i LUP samt samordna med innehållsarbetet för publikationer för lu.se. Utgår ifrån och samordna med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. LUP återanvändargrupp (Jörgen Eriksson, LUB) bör fungera som referensgrupp. Krav från finansiärer att kunna publicera open access – viktigare med fulltexter i LUP. Ranking – ställer krav på att det finns en ”sanning” att visa upp. Därför är det viktigt för både publikationer och forskningsprojekt att kunna ta fram en sådan. Kan krävas beslut om att det är obligatoriskt att publicera projektinformation på samma sätt som med publikationer. Kunna hämta färdigformaterade referenslistor (enligt olika standardformat) från LUP baserat på LUCAT-id/inst.kod + årtal. Publicisten ska kunna klistra in en kodsnutt som gör att publikationslistan visas. Eller så genereras kodsnutten vid automatisk generering av den personliga sidan. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera för synliggörande av våra publikationer. Förslag på en eller flera standardvyer för presentation av forskningsprojekt.

21 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Tema: Publikationer Resultat 16/1 Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla publikationslistor för sina målgrupper? Utgå från tillgängliga fält i LUP samt samordna med innehållsarbetet för publikationer för lu.se. Utgår ifrån och samordna med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. LUP återanvändargrupp (Jörgen Eriksson, LUB) bör fungera som referensgrupp. Krav från finansiärer att kunna publicera open access – viktigare med fulltexter i LUP. Ranking – ställer krav på att det finns en ”sanning” att visa upp. Därför är det viktigt för både publikationer och forskningsprojekt att kunna ta fram en sådan. Kan krävas beslut om att det är obligatoriskt att publicera projektinformation på samma sätt som med publikationer. Kunna hämta färdigformaterade referenslistor (enligt olika standardformat) från LUP baserat på LUCAT-id/inst.kod + årtal. Publicisten ska kunna klistra in en kodsnutt som gör att publikationslistan visas. Eller så genereras kodsnutten vid automatisk generering av den personliga sidan. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera för synliggörande av våra publikationer. Förslag på en eller flera standardvyer för presentation av forskningsprojekt. Inga tillägg eller ändringar 16/1 /JW

22 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Tema: Publikationer Inspel v7 Central frågeställning Att tänka på Tänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla publikationslistor för sina målgrupper? Utgå från tillgängliga fält i LUP samt samordna med innehållsarbetet för publikationer för lu.se. Utgår ifrån och samordna med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. LUP återanvändargrupp (Jörgen Eriksson, LUB) bör fungera som referensgrupp. Krav från finansiärer att kunna publicera open access – viktigare med fulltexter i LUP. Ranking – ställer krav på att det finns en ”sanning” att visa upp. Därför är det viktigt för både publikationer och forskningsprojekt att kunna ta fram en sådan. Kan krävas beslut om att det är obligatoriskt att publicera projektinformation på samma sätt som med publikationer. Kunna hämta färdigformaterade referenslistor (enligt olika standardformat) från LUP baserat på LUCAT-id/inst.kod + årtal. Publicisten ska kunna klistra in en kodsnutt som gör att publikationslistan visas. Eller så genereras kodsnutten vid automatisk generering av den personliga sidan. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera för synliggörande av våra publikationer. Förslag på en eller flera standardvyer för presentation av forskningsprojekt.


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Publikationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"

Liknande presentationer


Google-annonser