Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Prefektmöte 2010-02-08 IT-stöd vid LU Behovskartläggning och nulägesrapport Samordnat IT-stöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Prefektmöte 2010-02-08 IT-stöd vid LU Behovskartläggning och nulägesrapport Samordnat IT-stöd."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Prefektmöte 2010-02-08 IT-stöd vid LU Behovskartläggning och nulägesrapport Samordnat IT-stöd Lunds universitet Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders Sjöö, bitr. PL

2 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Målsättning för projektet Skapa arbetssätt och en IT-verksamhet som kan leverera framtidens användarvänliga, lättillgängliga och dynamiska IT-tjänster utifrån verksamheternas behov. Samordnat IT-stöd vid LU

3 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Vad omfattar projektet?

4 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Tidplan 1. Kartlägg nuläge och behov 2. Definiera tjänster & arbetssätt 3. Roller och organisationsformer 4. Förbered ny organisation 5. Etablera arbetssätt och org Start av nya arbetssätt Aug-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11

5 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Kartlägga studenters, lärares, forskares, administratörers och ledningens behov av och visioner för IT-stöd. Vilka behov av IT-stöd finns inom Lunds universitet? Vilken typ av tjänster och vilken typ av support efterfrågas? Vilka behov är likartade och vilka skiljer sig åt inom LU? Syfte med behovskartläggningen

6 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Alla delar av LU har kartlagts genom intervjuer/diskussion med olika verksamheter. Ledningen för respektive verksamhet deltog, oftast 3-4 personer. 56 av 60 institutioner besökta 8 av 9 områdesbibliotek besökta 4 av 19 verksamheter inom USV besökta och 8 via e-post Varje besök är dokumenterat i en besöksrapport (5-8 sidor). Alla rapporter är sammanställda mha en databas till en gemensam rapport. Genomförandet av behovskartläggningen

7 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Gruppering av behovsområden Administration Ekonomi, personal, studieadministration, kursadministration, bemanning, schemaläggning Utbildning Lärosalar, datorsalar, studieplatser med datorer, lärmiljö på webb, Bibliotek Informationssökning, Lånehantering, Publicering Forskning Forskningsdata, samarbetsplattform, beräkningskluster, labbdagbok, forskningswebb Info & kommunikation Extern webb, intern webb, E-post, e-postlistor, Videokonferens

8 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Gradering av behov Från dokumentationen efter behovskartläggningsbesöken har projektgruppen räknat hur många som har de olika behoven och satt det i relation till hur många som kartlagts.

9 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Vid kartläggningen framfördes 273 uttalanden om de centrala administrativa systemen. Av dessa var: 226 negativa eller kritiska (83%) 40 positiva (15%) Synpunkter (% - andel av de 64 besöken): Tur och Retur - 22% ”ej användarvänligt/krångligt” LUPIN – 11% ”ej användarvänligt”, 11% ”funkar bra” Kuben – 13% ”verkar intressant/bra” Önskemål: Single sign-on Administration, (1)

10 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Områden inom administrationen med speciellt stort behov av IT- stöd: Likartade behov finns inom dessa områden, eftersom dessa uppgifter utförs på alla institutioner i mer eller mindre omfattning. Administration (2)

11 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 De viktigaste och vanligaste behovsområdena: Det måste vara enkelt och det måste fungera direkt! Utbildningsstöd

12 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Nedan finns de gemensamma nämnarna inom forskning som kartläggningen funnit: Inom forskning och laborationsmiljöer finns många skiftande behov, vilka kräver flexibla baslösningar. Här finns också antal likartade behov oberoende av ämnesområde. Forskningsstöd

13 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Nedan finns de gemensamma nämnarna inom laborationsmiljöer som kartläggningen funnit: Inom laborationsmiljöer finns många skiftande behov, vilka kräver flexibla baslösningar. Det finns ett generellt problem hur man hanterar datorer som inte kan uppdateras. Laborationsmiljöer

14 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Nedan finns de behov av IT-stöd som finns inom området: Inom Information & kommunikation är behoven i stort sett de samma över hela LU, åtminstone så likartade att de kan samordnas. Information & kommunikation

15 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Bibliotekens roll: Stöd till studenter Informationssökning Digitalt material Bevakar även IT-utvecklingen inom biblioteksområdet. Bibliotekens behov: Bibliotekssystemen (för t ex utlåning, sökning) behöver förnyas. Likartade behov som andra användare (för t ex samarbete) Lagringsbehov, t ex LUP. Biblioteken / LUB

16 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Verksamheten vid LU är starkt beroende av IT och därmed även att IT-stödet är: Snabbt och effektivt (framför allt support) Nära Tillgängligt (speciellt e-post, nätverk och webb) Användarvänligt Flexibelt ”Bara fungerar” Dessa egenskaper kom också fram vid workshoparna med IT- medarbetare. Viktiga egenskaper hos IT

17 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Alla studentkårerna bjöds in till en workshop. Deras önskemål var: EN inloggning Tillgänglighet, enkelhet, enhetlighet Moderna system och datorer Plattformsoberoende Färre system och färre lösningar, inga halvdana lösningar Trådlös access överallt Samma konto för utskrifter och kopiering Info om kurser, scheman, litteratur mm. Mindre papper En snyggare hemsida Studenter är radikala… Workshop med studenter

18 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Ungefär 90% av verksamheten är inventerad: 12 285 klienter, 80% Windows, 11% Mac, 8% Linux, 1% annat 138 datorsalar, 217 lärosalar med projektor, 55 serverrum 885 servrar, många olika serverOS, ”vi har allt!” 57 olika typer av serverapplikationer 164 webbservrar, 33 mailservrar C:a 200 egenutvecklade system –Utbildningsstöd –Forskningsstöd –IT-administration/automatisering Inventeringen kommer att ligga till grund för kommande aktiviteter. Inventeringen

19 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 …är att det finns massor av: KOMPETENS KREATIVITET ENGAGEMANG Styrkan i LU:s IT

20 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Många kritiska synpunkter kring de centrala admin systemen Många återkommande och likartade behov Utbildnings- och forskningsprocessen saknar generellt IT-stöd En försiktigt positiv inställning till samordning På många ställen finns brister i det grundläggande IT-stödet Otydlighet kring och brister i informationssäkerheten Otydlighet vilka IT-tjänster som finns och var man får hjälp Ett flertal intressanta lösningar har utvecklats lokalt En bred IT-kompetens finns lokalt Det finns bra förutsättningar för samordning av IT-stödet, men nya samverkansformerna måste utvecklas. Slutsatser från behovskartläggningen

21 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Kommande aktiviteter i projektet (sida 50) –Definition av önskade IT-tjänster –Verksamheten och ledningens styrning av IT –Definition av IT-processerna –Skapa en samordnad IT-organisation –Införa den nya organisationen Andra rekommenderade aktiviteter (sida 52) –Åtgärda de största bristerna i IT-miljön –Ytterligare systembehov –Tillämpa vedertagna metoder Att genomför efter projektet är avslutat (sida 54) –Vision, IT-strategi och roadmap –Inför de grundläggande IT-processerna –Verksamhets- och IT-arkitektur –Förbättrad information kring IT-stödet Fortsatt arbete, förslag till åtgärder

22 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 IT-medarbetardag 27/1 Hållpunkter för eftermiddagen: 14:00 Inledning av rektor Per Eriksson 14:20 Projektuppdatering Samordnat IT-stöd vid LU 15:00 Fika 15:20 Inspirationsföreläsning med Troed Troedsson 16:20 Gruppdiskussion genom LUpol spelet 18:00 Mat & mingel Inbjudna och deltagare: 290 inbjudna – alla som arbetar med IT, även systemförvaltare 150 deltog – mycket bra uppslutning

23 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 IT-medarbetardag 27/1

24 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 IT-medarbetardag 27/1

25 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 IT-medarbetardag 27/1

26 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010

27 Skicka synpunkter, idéer och frågor till: Samordnat-IT-stod@lu.se... eller ring och prata med någon av oss i projektledningen Följ projektet via webbplatsen: www.lu.se/samordnat-it-stod


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Februari 2010 Prefektmöte 2010-02-08 IT-stöd vid LU Behovskartläggning och nulägesrapport Samordnat IT-stöd."

Liknande presentationer


Google-annonser