Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultursekretariatet 110120 Kulturnämndens uppdrag och verksamhetsområden Kultursekretariatet 110120.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultursekretariatet 110120 Kulturnämndens uppdrag och verksamhetsområden Kultursekretariatet 110120."— Presentationens avskrift:

1 Kultursekretariatet 110120 Kulturnämndens uppdrag och verksamhetsområden Kultursekretariatet 110120

2 Reglemente för kulturnämnden Antaget av regionfullmäktige 28 november 2006, § 193 Sammansättning och mandattid Regionfullmäktige utser bland nämndens ledamöter en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. I syfte att bredda underlag för olika typer av beslut och stärka samverkan i regionen kan nämnden inrätta olika nätverk och arbetsgrupper där representanter för till exempel näringsliv, det fria kulturlivet och högskola kan ingå. Nämndens huvudsakliga uppgifter Fördelning av de ekonomiska resurser regionfullmäktige och regionstyrelsen ställer till nämndens förfogande. Ansvarar för att regionens kulturpolitik verkställs, för uppdrag till verksamheten inom kulturområdet samt för uppföljning och utvärdering av uppdragen.

3 Kultursekretariatet 110120 Områden för uppdrag/verksamhetsområden: Strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet Utvecklingsstöd – resurser för att stödja lokala och andra initiativ på kulturområdet Internationellt kultursamarbete Konstnärlig miljögestaltning inom regionens egen verksamhet Kulturstipendier Uppdrag och bidrag till: Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB Kultur i Väst, Västarvet Västra Götalandsregionens egna folkhögskolor (sju stycken) Museer och anknytande verksamheter, teatrar, musikinstitutioner, konstinstitutioner, övriga regionala verksamheter inom kulturområdet Folkbildning (studiedistrikt och rörelsefolkhögskolor), folkrörelser och andra externa organisationer på regional nivå med anknytning till kulturområdet Nämnden fullgör i övrigt de uppdrag som överlämnats av regionfullmäktige eller regionstyrelsen Nämnden har rätt att lämna uppdrag som avses i kommunallagens delegationsbestämmelser.

4 Kultursekretariatet 110120 Budget 2011 regionbidrag 905 816 tkr - ej beslutade statsbidrag cirka 290 000 tkr Områden Administration/nämnd Scenkonst Natur och kulturarv Bild och form Film och media Folkbildning/utbildning Föreningsstöd Konsulenter Stöd/stipendier/festivaler Handlingsprogram Övrigt Fördelade stadsbidrag Totalt 15 993 391 402 132 427 13 094 48 914 147 963 40 432 59 101 66 100 9 750 6 700 - 26 00 905 816 Målgruppsrelaterade medel Barn och unga Fria kulturlivet Kommunsamverkan Internationalisering Information/kommunikation cirka 58 000 cirka 44 000 cirka 10 000 cirka 3700 cirka 1500 Siffrorna anges i tkr (tusen kronor)

5 Kultursekretariatet 110120 Budget 2011

6 Kultursekretariatet 110120 kultursekretariatets ansvarsområden kulturchef Claes Rydberg 2011-01-18 nämndsansvarig Anneli Skarp Hjälmén kommunikationsansvarig Jenny Jernberg utredare Mari Nilsson sekretariatssamordnare Annika Ottosson natur- och kulturarv Tomas Olsson barn och unga, litteratur Eira Högforsen dans, musik Lars Lundgren teater Ann-Charlott Eklund fria kulturlivet- samordning Ylva Gustafsson film, media Ylva Gustafsson bild och form Annika Strömberg folkbildning Håkan Henning föreningsliv, ideella sektorn Birgitta Adler internationell samordnare Rolf Malm gästateljéer, stipendier Dan Fröberg EU- samordnare Annika Strömberg webb- och IT-samordnare José Lagunas-Vargas samverkans- modellen Ann-Charlott Eklund jurist Urban Sennunger sekreterare Anna Karlsson fria kulturlivet - administration Urban Sennunger

7 Kultursekretariatet 110120 Kultursekretariatets verksamhetsidé Uppdraget Se till att regionens kulturpolitik genomförs i praktiken och att stimulera kulturlivet. Skapa ökad förståelse för att kultur stärker regionens utveckling. Sekretariatets strategiska ansvar för kultur inom regionen innebär bland annat att man ska: Ge kulturnämnden och beredningen kvalificerade underlag för strategier och beslut Samverka med kommunerna i regionen och stimulera till samverkan i kulturlivet Stödja och utveckla kulturens nätverk Utforma uppdrag till institutioner och organisationer, följa och utvärdera verksamheterna och deras resultat

8 Kultursekretariatet 110120 Kultursekretariatets arbetssätt Kultursekretariatet leder och driver det strategiska arbetet med att genomföra Västra Götalandsregionens kulturpolitik Sekretariatet har de kompetenser som dess roll och arbetsuppgifter kräver. Sekretariatet har kapacitet att genomföra arbetet på högsta kvalitetsnivå. Sekretariatets arbete baseras på gruppens samordning (helhet) och eget ansvar. Sekretariatets arbetssätt kännetecknas av lyhördhet, öppenhet och tydlighet. Arbetet är utvecklingsinriktat, bedrivs med självkänsla och integritet


Ladda ner ppt "Kultursekretariatet 110120 Kulturnämndens uppdrag och verksamhetsområden Kultursekretariatet 110120."

Liknande presentationer


Google-annonser