Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut."— Presentationens avskrift:

1 Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut fakta uppföljning Vart 4:e år Varje årMiljöarbetet Agenda 21 politiska visioner revideras varje mandatperiod

2 Miljöutredning - betydande miljöaspekter 2008 MiljöaspektVärderingPrioritering Koldioxidutsläpp i Östersunds kommun3Prioriterad Energianvändning i Östersunds kommun3Prioriterad Användande av förnyelsebara bränslen till fordon och motorredskap 3Prioriterad Utsläpp från vägtrafik och arbetsmaskiner3Prioriterad Skydd av kommunala grundvattentäkter3Inte prioriterad Användande av Storsjön som resurs3Inte prioriterad Resursanvändande vid samhällsbyggande och fysisk planering 3Prioriterad Radon i bostäder3Inte prioriterad Hushålls- och industriavfall3Prioriterad Hantering av slam från enskilda avlopp och kommunala reningsverk 3Inte prioriterad Användning/ återvinning av miljöstörande ämnen3Inte prioriterad Användande av bekämpningsmedel3Inte prioriterad Upphandling3Inte prioriterad Utbildning / Medvetenhet3Inte prioriterad Brand och olycka3Inte prioriterad Tillsyn3Inte prioriterad

3 Beslut i kommunfullmäktige Motion - Nätverk för grön upphandling (dnr ) Motion – lågstrålande mobiltelefoner (dnr ) Beslut att bygga biogasanläggning Göviken (dnr ) Medborgarförslag – Upphandling bomullskläder (dnr ) Medborgarförslag – avfallsförbränning/hantera sopor lokalt (dnr ) Medborgarförslag – Storskalig bergvärme (dnr )

4 Beslut i kommunfullmäktige 2006 Medborgarförslag – Rättvist producerade produkter (dnr ) Motion – Krav på sociala och etiska hänsyn vid inköp av varor och tjänster (dnr ) Medborgarförslag – Agenda 21 mål vid upphandlingar (dnr ) Motion – Inköp av biogasbilar (dnr )

5 Beslut i kommunfullmäktige 2007 Beslut - Ekologisk mat i skolan – minst 20 % Beslut – Uppföljning av Agenda mål (dnr ) Rev Plan för Trafik – gränsvärden buller (dnr ) Motion – Skapa kommunägd vindkraftselproduktion för kommunal konsumtion (dnr ) Beslut – Ny Renhållningstaxa 2008 (dnr ) Remissyttrande – På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr )

6 Beslut i kommunfullmäktige 2008 Beslut – Miljöpolicy och miljömål 2009 (dnr ) Motion - Håll Östersund rent/engagera medborgarna (dnr ) Motion – minska pappersförbrukningen (dnr ) Remissvar – Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk Klimatpolitik” (dnr ) Remissvar – Miljörådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 (dnr )

7 Beslut i kommunfullmäktige 2008 Medborgarförslag och Motion (mp) – Köp ej torsk (dnr 438 och ) Revidering av Renhållningsordning – kf 20 nov (dnr ) Pågång……. Medborgarförslag – Ekologisk by på Fyrvalla/ Remonthagen (dnr ) Motion (c) – Uppsättning av lamp- och batteriholkar vid kommunens miljöstationer (dnr )

8 Beslut i kommunfullmäktige 2008 pågång…… Motion – Storsjöns vatten, undersök påverkan av prov- borrningar och ev. framtida gruvdrift (dnr ) Motion – ansökan om att bli Fairtrade City (dnr


Ladda ner ppt "Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut."

Liknande presentationer


Google-annonser