Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

analys miljöaspekter varje år

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "analys miljöaspekter varje år"— Presentationens avskrift:

1 analys miljöaspekter varje år
Miljöarbetet Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut fakta uppföljning Vart 4:e år Varje år Agenda 21 politiska visioner revideras varje mandatperiod

2 Miljöutredning - betydande miljöaspekter 2008
Värdering Prioritering Koldioxidutsläpp i Östersunds kommun 3 Prioriterad Energianvändning i Östersunds kommun Användande av förnyelsebara bränslen till fordon och motorredskap Utsläpp från vägtrafik och arbetsmaskiner Skydd av kommunala grundvattentäkter Inte prioriterad Användande av Storsjön som resurs Resursanvändande vid samhällsbyggande och fysisk planering Radon i bostäder Hushålls- och industriavfall Hantering av slam från enskilda avlopp och kommunala reningsverk Användning/ återvinning av miljöstörande ämnen Användande av bekämpningsmedel Upphandling Utbildning / Medvetenhet Brand och olycka Tillsyn Ledningens representant Bert-Olof Åkerström Central processansvarig Ulla Nordin MiljöForum Lokala processansvariga: Göta Larsson, socialförvaltningen Ulf Sandberg, serviceförvaltningen Christina Breding, samhällsbyggnadsförvaltningen Magnus Rosenberg, teknisk förvaltning Britt-Inger Stein-Öhrnell, barn- och utbildningsförvaltningen Ulla Brandén, vård- och omsorgsförvaltningen Ulla Nordin, kommunledningsförvaltningen Agenda 21 samordnare Iren Karlsson Berglund Miljöombud Finns utsedda i verksamheten, för förteckning kontakta Iren Karlsson Berglund eller respektive områdes-/enhetschef. Deras roll: Miljöombuden är resurspersoner i verksamheten och biträder enhetens ledning och personal i framtagande/revidering av mål och handlingsplaner. Miljöombuden informerar löpande om nyheter inom miljöområdet och biträder personal vid upprättande av rutiner och instruktioner.

3 Beslut i kommunfullmäktige 2004-2008
Motion - Nätverk för grön upphandling (dnr ) Motion – lågstrålande mobiltelefoner (dnr ) Beslut att bygga biogasanläggning Göviken (dnr ) Medborgarförslag – Upphandling bomullskläder (dnr ) Medborgarförslag – avfallsförbränning/hantera sopor lokalt (dnr ) Medborgarförslag – Storskalig bergvärme (dnr ) Mobiltelefoner-

4 Beslut i kommunfullmäktige
2006 Medborgarförslag – Rättvist producerade produkter (dnr ) Motion – Krav på sociala och etiska hänsyn vid inköp av varor och tjänster (dnr ) Medborgarförslag – Agenda 21 mål vid upphandlingar (dnr ) Motion – Inköp av biogasbilar (dnr )

5 Beslut i kommunfullmäktige
2007 Beslut - Ekologisk mat i skolan – minst 20 % Beslut – Uppföljning av Agenda mål (dnr ) Rev Plan för Trafik – gränsvärden buller (dnr ) Motion – Skapa kommunägd vindkraftselproduktion för kommunal konsumtion (dnr ) Beslut – Ny Renhållningstaxa 2008 (dnr ) Remissyttrande – På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr )

6 Beslut i kommunfullmäktige
2008 Beslut – Miljöpolicy och miljömål 2009 (dnr ) Motion - Håll Östersund rent/engagera medborgarna (dnr ) Motion – minska pappersförbrukningen (dnr ) Remissvar – Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk Klimatpolitik” (dnr ) Remissvar – Miljörådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 (dnr )

7 Beslut i kommunfullmäktige
2008 Medborgarförslag och Motion (mp) – Köp ej torsk (dnr 438 och ) Revidering av Renhållningsordning – kf 20 nov (dnr ) Pågång……. Medborgarförslag – Ekologisk by på Fyrvalla/ Remonthagen (dnr ) Motion (c) – Uppsättning av lamp- och batteriholkar vid kommunens miljöstationer (dnr )

8 Beslut i kommunfullmäktige
2008 pågång…… Motion – Storsjöns vatten, undersök påverkan av prov-borrningar och ev. framtida gruvdrift (dnr ) Motion – ansökan om att bli Fairtrade City (dnr


Ladda ner ppt "analys miljöaspekter varje år"

Liknande presentationer


Google-annonser