Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut."— Presentationens avskrift:

1 Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut fakta uppföljning Vart 4:e år Varje årMiljöarbetet Agenda 21 politiska visioner revideras varje mandatperiod

2 Miljöutredning - betydande miljöaspekter 2008 MiljöaspektVärderingPrioritering Koldioxidutsläpp i Östersunds kommun3Prioriterad Energianvändning i Östersunds kommun3Prioriterad Användande av förnyelsebara bränslen till fordon och motorredskap 3Prioriterad Utsläpp från vägtrafik och arbetsmaskiner3Prioriterad Skydd av kommunala grundvattentäkter3Inte prioriterad Användande av Storsjön som resurs3Inte prioriterad Resursanvändande vid samhällsbyggande och fysisk planering 3Prioriterad Radon i bostäder3Inte prioriterad Hushålls- och industriavfall3Prioriterad Hantering av slam från enskilda avlopp och kommunala reningsverk 3Inte prioriterad Användning/ återvinning av miljöstörande ämnen3Inte prioriterad Användande av bekämpningsmedel3Inte prioriterad Upphandling3Inte prioriterad Utbildning / Medvetenhet3Inte prioriterad Brand och olycka3Inte prioriterad Tillsyn3Inte prioriterad

3 Beslut i kommunfullmäktige 2004-2008 2004-2006 Motion - Nätverk för grön upphandling (dnr 1433-2003) Motion – lågstrålande mobiltelefoner (dnr 2024-2004) Beslut att bygga biogasanläggning Göviken (dnr 508-2005) Medborgarförslag – Upphandling bomullskläder (dnr 133- 2005) Medborgarförslag – avfallsförbränning/hantera sopor lokalt (dnr 2240-2004) Medborgarförslag – Storskalig bergvärme (dnr 2241-2004)

4 Beslut i kommunfullmäktige 2006 Medborgarförslag – Rättvist producerade produkter (dnr 1566-2005) Motion – Krav på sociala och etiska hänsyn vid inköp av varor och tjänster (dnr 1653-2005) Medborgarförslag – Agenda 21 mål vid upphandlingar (dnr 443-2006) Motion – Inköp av biogasbilar (dnr 1141-2006)

5 Beslut i kommunfullmäktige 2007 Beslut - Ekologisk mat i skolan – minst 20 % Beslut – Uppföljning av Agenda mål (dnr 130-2007) Rev Plan för Trafik – gränsvärden buller (dnr 312-2007) Motion – Skapa kommunägd vindkraftselproduktion för kommunal konsumtion (dnr 485-2007) Beslut – Ny Renhållningstaxa 2008 (dnr 1862-2007) Remissyttrande – På väg mot ett oljefritt Sverige (dnr 300- 2007)

6 Beslut i kommunfullmäktige 2008 Beslut – Miljöpolicy och miljömål 2009 (dnr 426-2008) Motion - Håll Östersund rent/engagera medborgarna (dnr 2124-2007) Motion – minska pappersförbrukningen (dnr 564-2008) Remissvar – Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk Klimatpolitik” (dnr 671-2008) Remissvar – Miljörådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 (dnr 795-2008)

7 Beslut i kommunfullmäktige 2008 Medborgarförslag och Motion (mp) – Köp ej torsk (dnr 438 och 486-2008) Revidering av Renhållningsordning – kf 20 nov (dnr 861- 2007) Pågång……. Medborgarförslag – Ekologisk by på Fyrvalla/ Remonthagen (dnr 1312-2008) Motion (c) – Uppsättning av lamp- och batteriholkar vid kommunens miljöstationer (dnr 1328-2008)

8 Beslut i kommunfullmäktige 2008 pågång…… Motion – Storsjöns vatten, undersök påverkan av prov- borrningar och ev. framtida gruvdrift (dnr 1617-2008) Motion – ansökan om att bli Fairtrade City (dnr 1221-2008


Ladda ner ppt "Miljöutredning analys miljöaspekter inför varje mandatperiod Miljöpolicy Prioriterade områden analys miljöaspekter varje år Inriktningsmål Effektmål Miljöbokslut."

Liknande presentationer


Google-annonser