Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S PÄNNINGSREGLERING Mental träning del 1 åk 1 NIU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S PÄNNINGSREGLERING Mental träning del 1 åk 1 NIU."— Presentationens avskrift:

1

2 S PÄNNINGSREGLERING Mental träning del 1 åk 1 NIU

3 K URSPLAN SPECIALIDROTT A Utdrag ur skolverkets kursplan Specialidrott A: Mål: ha insikt i idrottspsykologi och dess tillämpningar i specialidrotten.

4 V AD INNEHÅLLER KURSEN I ÅRSKURS 1 Spänningsreglering Mål och motivation Koncentration/focus

5 V ARFÖR MENTAL TRÄNING ? “Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become character. Watch your character, for it becomes your destiny.”

6 H JÄRNAN Nästan 100% hjärnceller när man föds men… Arv – Miljö 1 cell kan ha 20000 förbindelser till andra celler Träning & repetition ger fler och snabbare kopplingar Hjärnan har svårt att skilja på tanke och handling

7 A NSPÄNNING Nervös Dåligt laddad Spänd Uppe i varv Loj Inte taggad Mental kollaps Överladdad Perfekt uppladdning

8 T EST SPÄNNINGSNIVÅ 1,3,5,7,9 = Kognitiv oro 2,4,6,8,10 = Somatisk oro 11,12,13,14,15 = Allmän stressbelastning

9 S TRESS En betydande obalans mellan upplevda krav och upplevd förmåga att möta dessa krav, i situationer där misstag leder till viktiga konsekvenser

10 S TRESS - PROCESS Stressrespons Fysiologiska Beteendemässiga Subjektiva upplevelser Kognitiva funktioner/beslutsfattande

11 P OSITIV / NEGATIV STRESS Samma situation upplevs olika Omvända U-hypotesen

12 C OPING Alla försök att tankemässigt och beteendemässigt hantera en stressfylld situation. Copingförmåga Problembaserad coping Emotionell coping

13 P RAKTIK, REGLERA SPÄNNINGSNIVÅN Höja spännings nivån Sänka spänningsnivån

14 H EMUPPGIFT Identifiera situationer som du varit med om när anspänningen varit för hög eller för låg och att detta upplevts som negativt för prestationen. Beskriv upplevelsen, notera alla kroppsliga symtom och även hur tankarna upplevdes. Försök även konkret att beskriva vad som gjorde att anspänningen blev för hög/låg. Genomför muskulär avslappning med andningsövning minst 1 gång varje dag i minst 7 dagar. Beskriv vilka effekter du märker och hur du upplevt träningen. Analysera hur din anspänning vid tävling respektive träning brukar vara och ge förslag på hur du skulle kunna optimera din anspänningsnivå Lämnas senast 7/2 i facket i Steffenhuset (Petter Svensson) eller maila till: petter.svensson @havde.org. Tel:073-7658755


Ladda ner ppt "S PÄNNINGSREGLERING Mental träning del 1 åk 1 NIU."

Liknande presentationer


Google-annonser