Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etnicitetsutredning Mats Karlsson MMS. Syfte med etnisk variabel Målsättning att kunna tillföra en variabel i systemen som kan ge ett nytt perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etnicitetsutredning Mats Karlsson MMS. Syfte med etnisk variabel Målsättning att kunna tillföra en variabel i systemen som kan ge ett nytt perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Etnicitetsutredning Mats Karlsson MMS

2 Syfte med etnisk variabel Målsättning att kunna tillföra en variabel i systemen som kan ge ett nytt perspektiv på tittaranalyser.

3 Definition Hur definiera etnicitet? Språk? –Modersmål –Huvudsakligt talat språk Geografisk härkomst? –Egen födelseort –Föräldrars födelseort Det vi vill få fram är en variabel som kan förklara kulturella skillnader inom befolkningen…

4 Statistik från SCB I Sverige fanns 31/12 2004: Utlandsfödda boende i Sverige ca 1,1 milj Utländska medborgare boende i Sverige ca 480 000 Andel av befolkningen som är födda i utlandet 12,2% Andel av befolkningen med utländsk medborgarskap 5,3%

5 Frågeställningar Vilket språk talar ni huvudsakligen i hemmet? Vilket är ert modersmål? Är du född i Sverige? Är dina föräldrar födda i Sverige?

6 Språk 3,4% talar annat språk än svenska i hemmet* 10,2% har annat modersmål än svenska** Ingen av de två frågeställningarna ger tillräckligt stora panelstorlekar för att kunna användas. Till detta tillkommer ett antal som klassats som bortfall på grund av språksvårigheter som från urvalet skulle tillsammans med de 3,4% skulle utgöra 4,3% av befolkningen. *’Basundersökning 05:2 **Basundersökning 05:1

7 Geografisk härkomst Basundersökning 2006:2 Kvalitetsunder- sökning H06Omnibuss H06 Var är du född? Andel i befolkningenAndel i PanelenAndel svarande Sverige90,095,190,8 Norden3,02,42,5 Europa3,50,93,5 Övriga3,51,53,2

8 Föräldrarnas härkomst Basundersökning 2006:2 Kvalitetsunder -sökning H06 Omnibuss H06 Var är dina föräldrar födda? Andel i befolkningenAndel i Panelen Andel svarande En född i Sverige5,66,45,6 Ingen född i Sverige11,15,112,8 Båda födda i Sverige83,388,581,7 Fördelningen mellan de tre svarsalternativen är av naturliga skäl av olika storlek. Istället bör man slå ihop dessa för att skapa en hållbar variabel.

9 Föräldrarnas härkomst Bas 2006:2 Kvalitetsunder- sökning H06Omnibuss H06 Var är dina föräldrar födda? Andel i befolkningenAndel i PanelenAndel svarande Någon född utomlands16,711,518,3 Båda födda i Sverige83,388,581,7 Panelen är jämfört mot befolkningen underrepresenterad. 11,5% i panelen mot 16,7% i basundersökningen. 11,5% skulle motsvara 308 panelindivider och 16,7% skulle medföra 447 individer. Båda är så pass små att en nedbrytning på finare målgrupper är begränsad.

10 Summering Den geografiska härkomsten ger en bättre bild av vad vi vill åstadkomma med variabeln än vad språkbruk gör. Arbetet går vidare och MMS siktar på att variabeln kan implementeras under våren 2007


Ladda ner ppt "Etnicitetsutredning Mats Karlsson MMS. Syfte med etnisk variabel Målsättning att kunna tillföra en variabel i systemen som kan ge ett nytt perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser