Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klotterrapport 2005. Sammanfattning Samtliga indikatorer visar att klottret ökat i Nacka kommun år 2005. Sicklaön verkar vara mest utsatt för klotter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klotterrapport 2005. Sammanfattning Samtliga indikatorer visar att klottret ökat i Nacka kommun år 2005. Sicklaön verkar vara mest utsatt för klotter."— Presentationens avskrift:

1 Klotterrapport 2005

2 Sammanfattning Samtliga indikatorer visar att klottret ökat i Nacka kommun år 2005. Sicklaön verkar vara mest utsatt för klotter. Åtminstone riktat mot kommunal egendom. Klotter på allmän plats (tunnlar, bergväggar, skyltar m.m) i Boo visar en mycket markant uppgång år 2005.

3 Andelen elever som klottrat är störst bland dem som är bosatta i Fisksätra och Saltsjöbaden. Ökningen i Fisksätra år 2005 är anmärkningsvärt hög i förhållande till föregående år. Andelen elever som klottrat är klart störst i skolår 9. Andelen pojkar som klottrat ökar kraftigt i förhållande till flickorna i 2005 års enkätundersökning. Sammanfattning, forts.

4 Andelen elever som klottrat tre gånger eller mer ökar markant i 2005 års undersökning förhållande till dem som klottrat 1- 2 gånger. De är ett fåtal ungdomar som begår de flesta klotterbrotten och de är även överrepresenterade vad gäller rökning, alkoholkonsumtion och skolk. Sammanfattning, forts.

5 Resultaten redovisas i % SkuruStavsborgBjörknäsEklidenISNMyrsjöSamskolan Jag känner mig trygg i skolan65817467356549 Det är arbetsro på lektionerna12241516191812 De vuxna som arbetar bryr sig om mig26434440244823 De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa19383336243417 Jag behandlas bra av mina skolkamrater58807367437157 Jag tycker det är roligt att gå i skolan15221525301716 Jag är nöjd med det inflytande jag har i skolan31504741324322 Kundundersökning, Kommunala skolor, år 7 – 9 2005

6 Kostnad för sanering på de 10 mest klotterdrabbade skolorna i Nacka under 2005. SAMSKOLAN89 490 MYRSJÖSKOLAN42 978 SKURU SKOLA32 882 NACKA GYMNASIUM31 100 FISKSÄTRASKOLAN (ISN)19 587 EKLIDENS SKOLA16 013 STAVSBORGSSKOLAN15 320

7 Preliminär bild av klotter i Nacka 2006

8 Sanerat klotter på allmän platsmark

9 2006 (Tom 27 aug 06)20052004 IGELBODASKOLAN106 68384 42886 975 SAMSKOLAN38 54989 49037 065 NACKA GYMNASIUM20 79831 10027 633 MYRSJÖSKOLAN17 06242 97854 495 LÄNNBOSKOLAN17 0282 709 SKURU SKOLA15 03832 88210 811 STENSÖ SKOLA11 40012 14011 817 JARLABERGSSKOLAN11 22713 4817 769 BRANNHÄLLSSKOLAN9 65047 05314 870 BJÖRKNÄSSKOLAN7 86911 3947 720 STAVSBORGSSKOLAN5 92815 3208 348 NYBACKASKOLAN5 41836 41695 169 SALTÄNGENS SKOLA4 9806 16036 020 NEGLINGE SKOLA4 7996 563 EKLIDENS SK AULA+KONF.C+HUS K4 7205 161800 JÄRLA SKOLA4 5605 5001 419 EKLIDENS SK ÖVR BYGGN4 06016 0131 677 DUVNÄS SKOLA3 8456 06315 248 EKTORPS SKOLA3 74110 156800 SICKLA SKOLA3 5535 160560 Summa305 016530 151456 954 Fastighetskontorets kostnader för sanering av klotter på kommunala skolor.

10 Antalet misstänkta individer enligt polisens RAR statistik. MisstänktaAntal ärenden 200489 20052358 2006810

11 Förslag till åtgärdsplan mot klotter

12 Socialtjänsten KBT (Kognitiv beteende terapi) för återfallsklottrare Utbildning i Föräldra-KOMET Effektivisera samverkan mellan skola och polis kring ungdomar som man misstänker klottrar och ungdomar som har klottrat för att minska risken att de återfaller i brott. (SSP) Utöka uppdraget till Ungdomsverksamheten att arbeta med: Individuell kontakt till klottrare Konsekvensprogram för ungdomar som blir dömda för klotterbrott. ART, som kan användas vid utåtagerande beteenden som t.ex. klotter.

13 Skolan Handlingsplan mot klotter - Både social och situationell prevention. SkolKOMET. Information om konsekvenserna av klotter och av att man klottrar. Erbjuda positiva alternativ till klotter för att tillgodose behovet av spänning Arbeta med att förbättra relationen mellan lärare och elever. Kartlägga vart klotter uppstår på skolan

14 Stadsplanering och Fastighetskontor Göra brottskonsekvensbeskrivning (BKB) i stadsplanering Inventera de fastigheter, allmän platsmark och gaturum i Nacka som drabbats mest av klotter och : Göra det svårare att klottra Öka upptäcktsrisken vid klotter Minska tillgängligheten att klottra Göra det mer riskabelt att klottra Minska skador av klotter Erbjuda sanering till rimlig kostnad till de mest drabbade fastighetsägarna i Nacka

15 Privata fastighetsägare Uppmuntra till att sanera klotter snarast möjligt, helst inom 24 timmar. En klotterpolicy för Nacka kommun Erbjudas samordnad bevakning på drabbade platser

16 Medborgarna Öka anmälningsbenägenheten

17 Implementering av åtgärdsplanen i kommunen Godkänna åtgärdsplanen mot klotter i berörda nämnder Uppdra åt verksamheten att utse en tjänsteman som skall delta i de tvärsektoriella arbetsgrupper mot klotter som bildats i kommunen. Följa upp arbetet i de tvärsektoriella arbetsgrupperna till berörda nämnder varje halvår.


Ladda ner ppt "Klotterrapport 2005. Sammanfattning Samtliga indikatorer visar att klottret ökat i Nacka kommun år 2005. Sicklaön verkar vara mest utsatt för klotter."

Liknande presentationer


Google-annonser