Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klotterrapport 2005. Sammanfattning Samtliga indikatorer visar att klottret ökat i Nacka kommun år 2005. Sicklaön verkar vara mest utsatt för klotter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klotterrapport 2005. Sammanfattning Samtliga indikatorer visar att klottret ökat i Nacka kommun år 2005. Sicklaön verkar vara mest utsatt för klotter."— Presentationens avskrift:

1 Klotterrapport 2005

2 Sammanfattning Samtliga indikatorer visar att klottret ökat i Nacka kommun år Sicklaön verkar vara mest utsatt för klotter. Åtminstone riktat mot kommunal egendom. Klotter på allmän plats (tunnlar, bergväggar, skyltar m.m) i Boo visar en mycket markant uppgång år 2005.

3 Andelen elever som klottrat är störst bland dem som är bosatta i Fisksätra och Saltsjöbaden. Ökningen i Fisksätra år 2005 är anmärkningsvärt hög i förhållande till föregående år. Andelen elever som klottrat är klart störst i skolår 9. Andelen pojkar som klottrat ökar kraftigt i förhållande till flickorna i 2005 års enkätundersökning. Sammanfattning, forts.

4 Andelen elever som klottrat tre gånger eller mer ökar markant i 2005 års undersökning förhållande till dem som klottrat 1- 2 gånger. De är ett fåtal ungdomar som begår de flesta klotterbrotten och de är även överrepresenterade vad gäller rökning, alkoholkonsumtion och skolk. Sammanfattning, forts.

5 Resultaten redovisas i % SkuruStavsborgBjörknäsEklidenISNMyrsjöSamskolan Jag känner mig trygg i skolan Det är arbetsro på lektionerna De vuxna som arbetar bryr sig om mig De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa Jag behandlas bra av mina skolkamrater Jag tycker det är roligt att gå i skolan Jag är nöjd med det inflytande jag har i skolan Kundundersökning, Kommunala skolor, år 7 –

6 Kostnad för sanering på de 10 mest klotterdrabbade skolorna i Nacka under SAMSKOLAN MYRSJÖSKOLAN SKURU SKOLA NACKA GYMNASIUM FISKSÄTRASKOLAN (ISN) EKLIDENS SKOLA STAVSBORGSSKOLAN15 320

7 Preliminär bild av klotter i Nacka 2006

8 Sanerat klotter på allmän platsmark

9 2006 (Tom 27 aug 06) IGELBODASKOLAN SAMSKOLAN NACKA GYMNASIUM MYRSJÖSKOLAN LÄNNBOSKOLAN SKURU SKOLA STENSÖ SKOLA JARLABERGSSKOLAN BRANNHÄLLSSKOLAN BJÖRKNÄSSKOLAN STAVSBORGSSKOLAN NYBACKASKOLAN SALTÄNGENS SKOLA NEGLINGE SKOLA EKLIDENS SK AULA+KONF.C+HUS K JÄRLA SKOLA EKLIDENS SK ÖVR BYGGN DUVNÄS SKOLA EKTORPS SKOLA SICKLA SKOLA Summa Fastighetskontorets kostnader för sanering av klotter på kommunala skolor.

10 Antalet misstänkta individer enligt polisens RAR statistik. MisstänktaAntal ärenden

11 Förslag till åtgärdsplan mot klotter

12 Socialtjänsten KBT (Kognitiv beteende terapi) för återfallsklottrare Utbildning i Föräldra-KOMET Effektivisera samverkan mellan skola och polis kring ungdomar som man misstänker klottrar och ungdomar som har klottrat för att minska risken att de återfaller i brott. (SSP) Utöka uppdraget till Ungdomsverksamheten att arbeta med: Individuell kontakt till klottrare Konsekvensprogram för ungdomar som blir dömda för klotterbrott. ART, som kan användas vid utåtagerande beteenden som t.ex. klotter.

13 Skolan Handlingsplan mot klotter - Både social och situationell prevention. SkolKOMET. Information om konsekvenserna av klotter och av att man klottrar. Erbjuda positiva alternativ till klotter för att tillgodose behovet av spänning Arbeta med att förbättra relationen mellan lärare och elever. Kartlägga vart klotter uppstår på skolan

14 Stadsplanering och Fastighetskontor Göra brottskonsekvensbeskrivning (BKB) i stadsplanering Inventera de fastigheter, allmän platsmark och gaturum i Nacka som drabbats mest av klotter och : Göra det svårare att klottra Öka upptäcktsrisken vid klotter Minska tillgängligheten att klottra Göra det mer riskabelt att klottra Minska skador av klotter Erbjuda sanering till rimlig kostnad till de mest drabbade fastighetsägarna i Nacka

15 Privata fastighetsägare Uppmuntra till att sanera klotter snarast möjligt, helst inom 24 timmar. En klotterpolicy för Nacka kommun Erbjudas samordnad bevakning på drabbade platser

16 Medborgarna Öka anmälningsbenägenheten

17 Implementering av åtgärdsplanen i kommunen Godkänna åtgärdsplanen mot klotter i berörda nämnder Uppdra åt verksamheten att utse en tjänsteman som skall delta i de tvärsektoriella arbetsgrupper mot klotter som bildats i kommunen. Följa upp arbetet i de tvärsektoriella arbetsgrupperna till berörda nämnder varje halvår.


Ladda ner ppt "Klotterrapport 2005. Sammanfattning Samtliga indikatorer visar att klottret ökat i Nacka kommun år 2005. Sicklaön verkar vara mest utsatt för klotter."

Liknande presentationer


Google-annonser