Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsens MRSA-workshop 26-27 april 2005 Grupp 1 Anders Lindberg Barbro Olsson-Liljekvist Leif Larsson (Gunnar Kahlmeter) Lars G Burman Pasi Penttinen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsens MRSA-workshop 26-27 april 2005 Grupp 1 Anders Lindberg Barbro Olsson-Liljekvist Leif Larsson (Gunnar Kahlmeter) Lars G Burman Pasi Penttinen."— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsens MRSA-workshop 26-27 april 2005 Grupp 1 Anders Lindberg Barbro Olsson-Liljekvist Leif Larsson (Gunnar Kahlmeter) Lars G Burman Pasi Penttinen Robert Skov Erik Torell

2 Definitioner Infektion Fynd av MRSA, som orsakar sjukdomssymptom Kontamination Tillfälligt fynd av MRSA utan tecken på infektion Bärarskap (kolonisation) Upprepat fynd av MRSA utan tecken på infektion [Spridare] - ej användbart begrepp

3 Diagnostik Se RAF/SMI (gula böckerna) - helst PCR, om inte krävs anrikningsmetod SMI står för samordning och referensmetoder Typning: Nordisk samordning pågår Viktigt att typningsdata och epidemiologiska data sammanställs nationellt Kriterier för anmälan enligt SmL?

4 Definitioner ”Smittfriförklaring” Finns inte! Kan inte definieras med ett visst antal neg. odlingar. Bedömning: en informerad frisk patient utgör erfarenhetsmässigt liten smittrisk Det är inte rimligt att betrakta patienten som ”för evigt smittsam”, men beredskap bör finnas för framtida risksituationer.

5 Terminologi - Samhällsförvärvad infektion - Vårdrelaterad infektion (direkt relaterad till vård - i någon form) - Inhemsk smitta - Utlandssmitta

6 Terminologi Samhälls- förvärvad Vård- relaterad Inhemsk Utlands- förvärvad Kan ge kunskap om smittvägar och eventuella skillnader relaterat till bakterietyp

7 Inom vilka områden är kunskapsbehovet störst? Varför blir man (långtids)bärare? Behandling för att eradikera MRSA? Varför tillämpas inte goda hygienrutiner? Vilka är riskfaktorerna för att - bli smittad? - bli bärare? - vara smittsam?

8 Inom vilka områden är kunskapsbehovet störst? Varför blir man (långtids)bärare? Behandling för att eradikera MRSA? Varför tillämpas inte goda hygienrutiner? Vilka är riskfaktorerna för att - bli smittad? antibiotika, hudlesioner, katetrar… - bli bärare? MRSA i flera lokaler, - ” - - vara smittsam? sen upptäckt = sena motåtgärder, riklig växt, näsbärare med samtidig ÖLI, sår, eksem, hudfjällning, näspetning, tät kroppskontakt

9 Vad avgör smittsamheten? - Värdfaktorer - Mikrobiella faktorer - Omständigheterna …men vilka, och hur?

10 Åtgärderna måste stå i rimlig proportion till den potentiella risken för smittspridning. Risk för stigmatisering, diskriminering och neurotisering av i övrigt friska personer. Risk för fördröjd och inadekvat övrig vård. Avvägning


Ladda ner ppt "Socialstyrelsens MRSA-workshop 26-27 april 2005 Grupp 1 Anders Lindberg Barbro Olsson-Liljekvist Leif Larsson (Gunnar Kahlmeter) Lars G Burman Pasi Penttinen."

Liknande presentationer


Google-annonser