Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi Miljöombudsutbildning 15/11-2013 Mats Karlström, Energiingenjör TF/Fastighet, Östersunds Kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi Miljöombudsutbildning 15/11-2013 Mats Karlström, Energiingenjör TF/Fastighet, Östersunds Kommun."— Presentationens avskrift:

1 Energi Miljöombudsutbildning 15/11-2013 Mats Karlström, Energiingenjör TF/Fastighet, Östersunds Kommun

2 Hämtad från www.jamtkraft.se Elens ursprung Diagrammen visar ursprunget för den el Jämtkraft sålt i Sverige under 2012. Jämtkrafts samlade elförsäljning Avtal till privatkunder, Lokalpris, Jämtpris Resterande elförsäljning, utan tillval

3 Olika energislag

4 Vad säger Östersunds kommun? Vi ska vara energieffektiva, vilket innebär att vi ska minska energianvändningen med 20 % till år 2030 jämfört med år 2010. Vi ska vara fossilbränslefria år 2030. Vad säger TF/Fastighet? -25 % energianvändning per kvadratmeter 1995-2020. -22,5 % energianvändning per kvadratmeter 1995-2013. Nya byggnader skall vara energieffektiva <80 kWh/m 2

5 201222 650 kkr21 363 kkr1 256 kkr1 346 kkr46 614 kkr Ökning82%38%-44%79%51% Energikostnader 2004-2012

6 Total energianvändning 2004-2012

7 Energianvändning per kvadratmeter

8 Hur arbetar vi? Drift: ronderingar, funktionskontroller, styr- och reglersystem, energiuppföljning månadsvis, sticker ut-arbete Projekt: styrdokument vid installationsprojekt samt om- och nybyggnad, LCC-kalkyler och uppföljning av genomförda energiåtgärder Hantering energistatistik, energimätare, energibokslut, mål och handlingsplaner, energideklarationer. Stöd för övriga enheten i energi

9 TF/Fastighets Energipolicy Användningen av energi skall vara effektiv i förhållande till nyttan. Vi skall minska användningen av fossila energislag. Energiarbetet ingår i varje medarbetares ansvar. Vi skall aktivt medverka till att våra samarbetspartners och hyresgäster deltar i energiarbetet. Vi skall ta varje tillfälle i akt att förbättra energiprestandan i vårt fastighetsbestånd. Energiarbetet baseras på långsiktig lönsamhet i ett livscykelperspektiv.

10 20-21 grader inomhus, äldreboenden kan behöva ha varmare Ventilationstider behovsanpassas, skolor vid behov upp till 12 h. Stängt nattetid. Även stängt när lokalerna inte används. Manuell timer kvällstid vanligt. Ventflöden enligt ”minimikrav för luftväxling”. Behovsstyr flödet i vissa lokaler, även några ombyggnadsprojekt. Belysningen tid- och närvarostyrs i ny lokaler samt i allt fler äldre. Utomhusbelysning släckt mellan 23-05 på skolor, fsk, dagverksamhet. Undantag t ex Rådhuset. Driftstrategi energi

11 Vad kan miljöombuden göra? Informera Släcka belysning Stänga av datorer, skärmar & skrivare Stänga av ”Stand By” Felanmäl droppande kranar Felanmäl Se till att vindfång nyttjas korrekt Möblering Energistatistik

12 Tack för mig! Mats Karlström Energiingenjör TF – Fastighet mats.karlstrom@ostersund.se


Ladda ner ppt "Energi Miljöombudsutbildning 15/11-2013 Mats Karlström, Energiingenjör TF/Fastighet, Östersunds Kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser