Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E Vart är vi på väg? Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E Vart är vi på väg? Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012."— Presentationens avskrift:

1 E Vart är vi på väg? Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

2 E Hav i balans samt levande kust och skärgård Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

3 E Hav i balans samt levande kust och skärgård Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

4 E Hav i balans samt levande kust och skärgård Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 God bebyggd miljö

5 E Hav i balans samt levande kust och skärgård God bebyggd miljö Klimatförändringar Stigande havsnivåer Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

6 E Hav i balans samt levande kust och skärgård God bebyggd miljö Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

7 E Hav i balans samt levande kust och skärgård God bebyggd miljö Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Levande sjöar och vattendrag

8 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 De har blivit omoderna

9 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 De behövs inte längre, de kostar pengar, de riskerar att förfalla eller förstöras och man kommer aldrig att bygga några nya

10 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 De nautiska kulturmiljöer som finns kvar i Sverige speglar en 200-årig epok eller parentes i den nautiska utvecklingen och Kanske också i den vattenanknutna upplevelsemiljön. 2000 år 500 år 125 år

11 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Dagsläget: Spritt ägande men med Sjöfartsverket som dominerande ägare och Statens fastighetsverk som ohotad tvåa Pågående statlig utredning om statens bestånd av kulturfastigheter 80% av de fasta sjömärkena saknar nautisk betydelse Kunskapen om de nautiska kulturmiljöerna är ofullständig och spridd

12 Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 E Målsättningen med FYR Att samla all relevant kunskap och allt bildmaterial på en överskådlig och lättillgänglig plats Att skapa en tvåvägs informationsportal för alla intressenter Att skaffa oss ett verktyg för förvaltning och analys

13 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Med andra ord  Att skaffa oss helkoll på läget  Att skapa ett forum för ALLA intressenter  Att nå ut och engagera  Att få in kunskap direkt från mobilen från ALLA*  Att kunna planera åtgärder var och när de bäst behövs (nationellt, regionalt, lokalt)  Att kunna analysera skillnad mellan plan och utfall (GAP)

14 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Sist och inte minst…. ….är målet att säkerställa en långsiktig förvaltning och aktiv uppdatering och kvalitetsgranskning av verktyget…. ….för det är inte bara miljömålen som ska vara långsiktiga utan även verktygen för att följa upp målen

15 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Vem har då ansvaret? Sjöfartsverket: - Gör faktiskt ett fantastiskt jobb med underhåll - De är de som har kompetensen - Men deras uppgift och ansvar är att värna för en säker och lönsam sjöfart - Nu tar de ut underhållet på avgifter på sjöfarten som egentligen inte går att berättiga då de inte har något ansvar för att vårda kulturarv

16 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Vem har då ansvaret? Statens Fastighetsverk: -De ska förvalta, vårda och utveckla det statligt ägda kulturarvet …men, vilka och hur många är av så särskilt stort kultur- och/eller symbolvärde att vi har råd med förvaltningen? -Det pågår en statlig utredning för att avgöra detta men den är 9 månader försenad.

17 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Vem har då ansvaret? Riksantikvarieämbetet: ⁻Vill och kommer att göra sig av med sina fastigheter till SFV ⁻Ansvarar för skyddet av bl.a. vårt nautiska kulturarv dvs. de fyrar som är byggnadsminnen eller de fåtaliga sjömärken som är registrerade i Fornminnesregistret.

18 Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 E Vem har då ansvaret? Statens maritima museer: Ska verka för bevarande och levandegörande av det maritima kulturarvet

19 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Vem har då ansvaret? Länsstyrelsen i Västra Götaland: Vi har ett rikt nautiskt kulturarv att förvalta OCH VI HAR TAGIT TAG I FRÅGAN och vi har en nationell IT-organisation bakom oss som kan garantera ett långsiktigt tekniskt underhåll. Men den aktiva förvaltningen måste spridas till fler länsstyrelser och nationella myndigheter, men vi kan aldrig frånta oss huvudansvaret.

20 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 De som idag deltar i projektet är: Länsstyrelserna i Hallands, Skåne, Blekinge, Östergötlands, Stockholms, Västerbottens och Norrbottens län som direkta projektpartner De centrala verken: Sjöfartsverket, Statens fastighetsverk, Statens maritima museer och Riksantikvarieämbetet med stöd och kunskap i det direkta projektarbetet.

21 Projektledning Nationell projektgrupp Lst IT Länsstyrelser VISS Lok. intresseföreningar Reg./Lok. museer Dataägare Kommuner Resurser Regional projektgrupp Svenska fyrsällskapet Gränssnitt E Organisation

22 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Vad består det nautiska kulturarvet av? 107 Avbemannade fyrplatser varav 10 släckta

23 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Vad består det nautiska kulturarvet av: 107 Avbemannade fyrplatser varav 10 släckta 2 596 Obemannade led- och ensfyrar

24 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Vad består det nautiska kulturarvet av: 107 Avbemannade fyrplatser varav 10 släckta 2 596 Obemannade led- och ensfyrar 1 129 Fasta sjömärken

25 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Uttag/analys Start Om FYR Redigering Karta Bilder FYR Informationsportal Logga in

26 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Uttag/analys Start Om FYR Redigering Karta Bilder FYR Informationsportal Logga in Sök Senaste nytt, allmän info, sök i kartan, etc…

27 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Uttag/analys Start Om FYR Redigering Karta Bilder FYR Informationsportal Logga in Kontaktinformation, länkar till organisationer och informationsmaterial (underhåll, goda exempel, hur man engagerar sig etc.)

28 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Uttag/analys Start Om FYR Redigering Karta Bilder FYR Informationsportal Logga in

29 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Uttag/analys Start Om FYR Redigering Karta Bilder FYR Informationsportal Logga in Typ Namn

30 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Uttag/analys Start Om FYR Redigering Karta Bilder FYR Informationsportal Logga in Namn Typ Status URL 1 URL 2

31 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Uttag/analys Start Om FYR Redigering Karta Bilder FYR Informationsportal Logga in

32 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Uttag/analys Start Om FYR Redigering Karta Bilder FYR Informationsportal Logga in Alla:Söka ut bilder och metadata och upphovsrättigheter Exportera bilder

33 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Uttag/analys Start Om FYR Redigering Karta Bilder FYR Informationsportal Logga in ******* Alla: Söka ut och exportera data till Excel Behörig:Utföra GAP-analyser av nationella och regionala måluppfyllelser

34 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Uttag/analys Start Om FYR Redigering Karta Bilder FYR Informationsportal Logga in ******* Alla: Lägga in ny data och bilder i en skuggdatabas (med APP även från mobil) Behörig:Öppna skuggdatabasen, kvalitetsgranska och överföra till huvuddatabasen Lägga in ny information och bilder i huvuddatabasen

35 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Databasens huvudinnehåll IDland-lan-kom-typ-undertyp-nr Fyrplatser - länk till objekt (består av) Farleder - Enslinjer - länk till objekt (består av)

36 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Databasens huvudinnehåll ID GEOINFOLAN, KOMMUN, KUSTAVSNITT, NAMN, PLATS, FARLED

37 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Databasens huvudinnehåll ID GEOINFO ALT_IDPOSEIDON_ID, SV FYRLISTNR, INT FYRLISTNR

38 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Databasens huvudinnehåll ID GEOINFO ALT_ID ÖVERSIKT HUVUDTYP TYP URSP_FUNKTION NAMN STATUS_SV NAUT_BETYDELSE PROGNOS AGARE FORVALTNING NUVBYGG TIDBYGG VARDERING*

39 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Databasens huvudinnehåll ID GEOINFO ALT_ID ÖVERSIKT HISTORIK BYGGNAD KONTEXT LJUS PERSONAL VARDERING SAMMANHANG KONTEXT KUNSKAPSVARDE_1 Byggnadshistoriskt KUNSKAPSVARDE_2 Byggnadstekniskt KUNSKAPSVARDE_3 Teknikhistoriskt AUTENTICITET KVALITET SÅRBARHET HOTBILD UNICITET REPRESENTATIVITET PEDAGOGISKT_VARDE UPPLEVELSEVARDE IDENTIFIKATIONSVARDE TILLGANGLIGHET SUMMA VARDERING*

40 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Databasens huvudinnehåll ID GEOINFO ALT_ID ÖVERSIKT HISTORIK BYGGNAD KONTEXT LJUS PERSONAL VARDERING FORVALTNING VARDPLAN DATUM_TILLSYN SKICK FARA ATERBYGGNAD STABILISERING MATERIALBYTE MALNING MARKATGARDER OVRIGA ATGARDER DATUM_PLAN PLANERAD_ATGARD DATUM_ATGARD ATGARD

41 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Databasens huvudinnehåll ID GEOINFO ALT_ID ÖVERSIKT HISTORIK BYGGNAD KONTEXT LJUS PERSONAL VARDERING FORVALTNING BILDER BILD-ID ID HUVUDBILD TYP UNDERTYP RIKTNING DATUM BESKRIVNING FOTOGRAF UPPHOVSRATT ANVANDNING foto, historisk bild, ritning, teckning/målning översikt, detalj, interiör, skador…….

42 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Databasens huvudinnehåll ID GEOINFO ALT_ID ÖVERSIKT HISTORIK BYGGNAD KONTEXT LJUS PERSONAL VARDERING FORVALTNING BILDER MILJOMAL MAL_1 Beskr %-mål %-uppfyllt (SQL-fråga) GAPår MAL_2 Beskr %-mål %-uppfyllt (SQL-fråga) GAPår MAL_3 Beskr %-mål %-uppfyllt (SQL-fråga) GAPår MAL_4 Beskr %-mål %-uppfyllt (SQL-fråga) GAPår MAL_N Beskr %-mål %-uppfyllt (SQL-fråga) GAPår

43 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012 Ett gott exempel Arkö båk

44 E Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

45 E

46 E

47 E


Ladda ner ppt "E Vart är vi på väg? Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser