Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E Vart är vi på väg? Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E Vart är vi på väg? Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012."— Presentationens avskrift:

1 E Vart är vi på väg? Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

2 Hav i balans samt levande kust och skärgård
Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

3 Hav i balans samt levande kust och skärgård
Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

4 Hav i balans samt levande kust och skärgård
HOT God bebyggd miljö Hav i balans samt levande kust och skärgård Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

5 Hav i balans samt levande kust och skärgård
Klimatförändringar Stigande havsnivåer God bebyggd miljö Hav i balans samt levande kust och skärgård Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

6 Hav i balans samt levande kust och skärgård
God bebyggd miljö Hav i balans samt levande kust och skärgård Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

7 HOT God bebyggd miljö Hav i balans samt levande kust och skärgård
Levande sjöar och vattendrag Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

8 De har blivit omoderna E
Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

9 de riskerar att förfalla eller förstöras
De behövs inte längre, de kostar pengar, de riskerar att förfalla eller förstöras och man kommer aldrig att bygga några nya Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

10 E De nautiska kulturmiljöer som finns kvar i Sverige speglar en 200-årig epok eller parentes i den nautiska utvecklingen och Kanske också i den vattenanknutna upplevelsemiljön. 125 år 2000 år 500 år Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

11 Dagsläget: E Spritt ägande men med Sjöfartsverket som dominerande
ägare och Statens fastighetsverk som ohotad tvåa Pågående statlig utredning om statens bestånd av kulturfastigheter 80% av de fasta sjömärkena saknar nautisk betydelse Kunskapen om de nautiska kulturmiljöerna är ofullständig och spridd Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

12 Målsättningen med FYR E
Att samla all relevant kunskap och allt bildmaterial på en överskådlig och lättillgänglig plats Att skapa en tvåvägs informationsportal för alla intressenter Att skaffa oss ett verktyg för förvaltning och analys Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

13 Med andra ord Att skaffa oss helkoll på läget
Att skapa ett forum för ALLA intressenter Att nå ut och engagera Att få in kunskap direkt från mobilen från ALLA* Att kunna planera åtgärder var och när de bäst behövs (nationellt, regionalt, lokalt) Att kunna analysera skillnad mellan plan och utfall (GAP) Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

14 E Sist och inte minst…. ….är målet att säkerställa en långsiktig förvaltning och aktiv uppdatering och kvalitetsgranskning av verktyget…. ….för det är inte bara miljömålen som ska vara långsiktiga utan även verktygen för att följa upp målen Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

15 Vem har då ansvaret? Sjöfartsverket:
- Gör faktiskt ett fantastiskt jobb med underhåll - De är de som har kompetensen - Men deras uppgift och ansvar är att värna för en säker och lönsam sjöfart - Nu tar de ut underhållet på avgifter på sjöfarten som egentligen inte går att berättiga då de inte har något ansvar för att vårda kulturarv Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

16 Vem har då ansvaret? Statens Fastighetsverk:
De ska förvalta, vårda och utveckla det statligt ägda kulturarvet …men, vilka och hur många är av så särskilt stort kultur- och/eller symbolvärde att vi har råd med förvaltningen? Det pågår en statlig utredning för att avgöra detta men den är 9 månader försenad. Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

17 Vem har då ansvaret? Riksantikvarieämbetet:
Vill och kommer att göra sig av med sina fastigheter till SFV Ansvarar för skyddet av bl.a. vårt nautiska kulturarv dvs. de fyrar som är byggnadsminnen eller de fåtaliga sjömärken som är registrerade i Fornminnesregistret. Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

18 Vem har då ansvaret? Statens maritima museer:
Ska verka för bevarande och levandegörande av det maritima kulturarvet Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

19 Vem har då ansvaret? Länsstyrelsen i Västra Götaland:
Vi har ett rikt nautiskt kulturarv att förvalta OCH VI HAR TAGIT TAG I FRÅGAN och vi har en nationell IT-organisation bakom oss som kan garantera ett långsiktigt tekniskt underhåll. Men den aktiva förvaltningen måste spridas till fler länsstyrelser och nationella myndigheter, men vi kan aldrig frånta oss huvudansvaret. Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

20 De som idag deltar i projektet är:
Länsstyrelserna i Hallands, Skåne, Blekinge, Östergötlands, Stockholms, Västerbottens och Norrbottens län som direkta projektpartner De centrala verken: Sjöfartsverket, Statens fastighetsverk, Statens maritima museer och Riksantikvarieämbetet med stöd och kunskap i det direkta projektarbetet. Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

21 Svenska fyrsällskapet Lok. intresseföreningar
Organisation Nationell projektgrupp Regional projektgrupp Projektledning Länsstyrelser VISS Lst IT Svenska fyrsällskapet Kommuner Reg./Lok. museer Lok. intresseföreningar Dataägare Gränssnitt Resurser

22 Vad består det nautiska kulturarvet av?
107 Avbemannade fyrplatser varav 10 släckta Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

23 Vad består det nautiska kulturarvet av:
107 Avbemannade fyrplatser varav 10 släckta Obemannade led- och ensfyrar Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

24 Vad består det nautiska kulturarvet av:
107 Avbemannade fyrplatser varav 10 släckta Obemannade led- och ensfyrar Fasta sjömärken Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

25 FYR Informationsportal
E FYR Informationsportal Logga in Start Om FYR Karta Bilder Uttag/analys Redigering Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

26 FYR Informationsportal
E FYR Informationsportal Logga in Start Om FYR Karta Bilder Uttag/analys Redigering Sök Senaste nytt, allmän info, sök i kartan, etc… Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

27 FYR Informationsportal
E FYR Informationsportal Logga in Start Om FYR Karta Bilder Uttag/analys Redigering Kontaktinformation, länkar till organisationer och informationsmaterial (underhåll, goda exempel, hur man engagerar sig etc.) Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

28 FYR Informationsportal
E FYR Informationsportal Logga in Start Om FYR Karta Bilder Uttag/analys Redigering Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

29 FYR Informationsportal
E FYR Informationsportal Logga in Start Om FYR Karta Bilder Uttag/analys Redigering Typ Namn Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

30 FYR Informationsportal
E FYR Informationsportal Logga in Start Om FYR Karta Bilder Uttag/analys Redigering Namn Typ Status URL 1 URL 2 Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

31 FYR Informationsportal
E FYR Informationsportal Logga in Start Om FYR Karta Bilder Uttag/analys Redigering Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

32 FYR Informationsportal
E FYR Informationsportal Logga in Start Om FYR Karta Bilder Uttag/analys Redigering Alla: Söka ut bilder och metadata och upphovsrättigheter Exportera bilder Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

33 FYR Informationsportal
E FYR Informationsportal ******* Logga in Start Om FYR Karta Bilder Uttag/analys Redigering Alla: Söka ut och exportera data till Excel Behörig: Utföra GAP-analyser av nationella och regionala måluppfyllelser Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

34 FYR Informationsportal
E FYR Informationsportal ******* Logga in Start Om FYR Karta Bilder Uttag/analys Redigering Alla: Lägga in ny data och bilder i en skuggdatabas (med APP även från mobil) Behörig: Öppna skuggdatabasen, kvalitetsgranska och överföra till huvuddatabasen Lägga in ny information och bilder i huvuddatabasen Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

35 Databasens huvudinnehåll
ID land-lan-kom-typ-undertyp-nr Fyrplatser - länk till objekt (består av) Farleder - Enslinjer - länk till objekt (består av) Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

36 Databasens huvudinnehåll
ID GEOINFO LAN, KOMMUN, KUSTAVSNITT, NAMN, PLATS, FARLED Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

37 Databasens huvudinnehåll
ID GEOINFO ALT_ID POSEIDON_ID, SV FYRLISTNR, INT FYRLISTNR Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

38 Databasens huvudinnehåll
HUVUDTYP TYP URSP_FUNKTION NAMN STATUS_SV NAUT_BETYDELSE PROGNOS AGARE FORVALTNING NUVBYGG TIDBYGG VARDERING* ID GEOINFO ALT_ID ÖVERSIKT Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

39 Databasens huvudinnehåll
ID GEOINFO ALT_ID ÖVERSIKT HISTORIK BYGGNAD KONTEXT LJUS PERSONAL VARDERING SAMMANHANG KONTEXT KUNSKAPSVARDE_1 Byggnadshistoriskt KUNSKAPSVARDE_2 Byggnadstekniskt KUNSKAPSVARDE_3 Teknikhistoriskt AUTENTICITET KVALITET SÅRBARHET HOTBILD UNICITET REPRESENTATIVITET PEDAGOGISKT_VARDE UPPLEVELSEVARDE IDENTIFIKATIONSVARDE TILLGANGLIGHET SUMMA VARDERING* Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

40 Databasens huvudinnehåll
ID GEOINFO ALT_ID ÖVERSIKT HISTORIK BYGGNAD KONTEXT LJUS PERSONAL VARDERING FORVALTNING VARDPLAN DATUM_TILLSYN SKICK FARA ATERBYGGNAD STABILISERING MATERIALBYTE MALNING MARKATGARDER OVRIGA ATGARDER DATUM_PLAN PLANERAD_ATGARD DATUM_ATGARD ATGARD Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

41 Databasens huvudinnehåll
ID GEOINFO ALT_ID ÖVERSIKT HISTORIK BYGGNAD KONTEXT LJUS PERSONAL VARDERING FORVALTNING BILDER BILD-ID ID HUVUDBILD TYP UNDERTYP RIKTNING DATUM BESKRIVNING FOTOGRAF UPPHOVSRATT ANVANDNING foto, historisk bild, ritning, teckning/målning översikt, detalj, interiör, skador……. Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

42 Databasens huvudinnehåll
ID GEOINFO ALT_ID ÖVERSIKT HISTORIK BYGGNAD KONTEXT LJUS PERSONAL VARDERING FORVALTNING BILDER MILJOMAL MAL_1 Beskr %-mål %-uppfyllt (SQL-fråga) GAP år MAL_2 Beskr %-mål %-uppfyllt (SQL-fråga) GAP år MAL_3 Beskr %-mål %-uppfyllt (SQL-fråga) GAP år MAL_4 Beskr %-mål %-uppfyllt (SQL-fråga) GAP år MAL_N Beskr %-mål %-uppfyllt (SQL-fråga) GAP år Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

43 Ett gott exempel Arkö båk E
Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

44 E TACK Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

45 E TACK Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

46 E TACK Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012

47 E TACK Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012


Ladda ner ppt "E Vart är vi på väg? Jan Magnusson – RUS Nobelmöte i Uppsala 6 december 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser