Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• Kungsbacka kommun • Kullavik • Anneberg • Särö • Vallda • Åsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• Kungsbacka kommun • Kullavik • Anneberg • Särö • Vallda • Åsa"— Presentationens avskrift:

1 • Kungsbacka kommun • Kullavik • Anneberg • Särö • Vallda • Åsa
Släp Landareal 611 km2 Total areal 900 km2 Folkmängd November 2006 Kungsbacka • Vallda Fjärås • Lerkil Onsala • Förlanda Idala • Åsa Frillesås •

2 Kungsbacka idag Stor inflyttning Flertalet bor i egen villa
Låg medelålder Många är välutbildade Låg arbetslöshet Många arbetar i en annan kommun Borgerlig majoritet Kustlandskap, jordbruksbygd och skogar Kraftig expansion med bibehållen småstadskaraktär Få tunga industrier

3 Så bor vi Kungsbacka har 28 071 hushåll 64 procent bor i villa
29 procent bor i bostad med hyresrätt 7 procent bor i bostad med bostadsrätt November 2006

4 Så har antalet invånare ökat
Antal invånare Prognos År

5 Hur tillfrågades Socialtjänsten?

6 Vad var det vi brydde oss om?
BEHOV AV ÄLDREBOENDEN BEHOV AV GRUPPBOSTÄDER BOSTADSBRIST SKILSMÄSSOR SKOLSKJUTSAR FRITIDSVERKSAMHET SOCIALA PROBLEM

7 Utvecklingsgrupp för Samhällsplanering
Plan & Bygg Teknik Miljö & Hälsa Socialtjänsten Kommunstyrelsens förvaltning

8 Från tyckande till tänkande till kunnande

9

10 Vision för Kungsbacka Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt  och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till och människor emellan.  Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. i de sociala välfärdssystemen skall fungera och finnas till hands när vi behöver den. Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, och verksamhet i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter, verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas och i Göteborgsregionen och region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. det goda livet gemenskap Tryggheten valfrihet Variation tillhörighet tillgänglighet

11 Det goda livet Trygghet/tillhörighet Valfrihet/variation
Tillgänglighet Gemenskap

12 Arbetsredskap

13 Vad har vi gjort? Christina från Äldreomsorg sökte litteratur och kunskap Anna-Karin lärde oss språk och visade verkligheten på plats Eva hade gjort något liknande förut och hade en del gratis Jens visse allt om nativitet och bidrog filosofiskt Björn tog in forskning och litteratur i gruppen och konkretiserade. Patrik från BRÅ frågade polisen Bosse från Handikapp letade fakta i forskning Projektledarna läste, skrev, samordnade och höll i det övergripande Alla tänkte mycket.

14 Konkreta verktyg/hjälpmedel
barbrobetalar Fokusgrupper Grupparbete/uppsats inom skolan Lokala samrådsträffar för t ex särgrupper Barnkonsekvensanalys Trygghetsvandringar Analys av tematiska kartor

15 Aktuellt Kolla Tölöängar COOP Björkris parallella uppdrag

16

17 Hur fortsätter vi? Kompetens Gemensam kompetens Språk Struktur Resurser


Ladda ner ppt "• Kungsbacka kommun • Kullavik • Anneberg • Särö • Vallda • Åsa"

Liknande presentationer


Google-annonser