Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol och narkotika i Sverige och Dalarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol och narkotika i Sverige och Dalarna"— Presentationens avskrift:

1 Alkohol och narkotika i Sverige och Dalarna
En sammanställning av situation och utvecklingslinjer Sammanställning Mats Haglund tel

2 Utvecklingen i Sverige

3

4 Påverkansfaktorer Alkohol
Lagstiftning och regelverk Sociala mönster och acceptans Pris Tillgång Antal och typ av försäljningställen Pubar o restauranger Systembolagets ”Snabbköpifiering” och öppethållande Förpackning Bag in box Alkoläsk Profilprodukter Oregistrerad handel Legitim egen införsel Olaglig införsel Hembränning

5

6 Totalkonsumtion och andel registrerad respektive oregistrerad alkohol för 2006
Total konsumtion beräknas till 9,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Prel. utgör 2007 års siffra ca.10,4 l, en ökning med 7% fr Registrerad införsel ( % av total konsumtion) 53 % Systembolaget. 17 % restauranger och livsmedelsbutiker Oregistrerad införsel ( % av total konsumtion) 19 % privat införsel 12 % smuggling och hembränning (d vs illegala källor) 1 % legal hemtillverkning Mellan 1990 och 2004 fördubblades andelen oregistrerad alkohol, från 18 till 38 % av konsumtionen, därefter har den sjunkit något.

7

8 Systembolagets statistik - Hur ser utvecklingen ut
i Sverige och i Dalarna över tid?

9 Systemets försäljningsstatistik perioden 1998 t o m 2007
Varugrupp 1998 2000 2002 2004 2006 2007 Ökn. % Summa W- län Sprit 4% Vin 6% Cider och blanddrycker 0% Öl 9% Totalt (liter) 7% Totalt (liter ren alkohol) Summa Riket 2% -1% 5%

10

11 Hur ser missbruksutvecklingen ut, 1
Hur ser missbruksutvecklingen ut, 1 ? Säkra uppgifter saknas om utveckling av antalet missbrukare eller alkoholberoende även om forskning och erfarenhet säger att det på sikt är proportionerligt jämfört med totalkonsumtionens fluktuation. Faktorer som leder till brister i mått på alkoholskadenivån i samhället är bl a förändrad lagstiftning, praxis, ekonomiska och personella resurser, diagnosmetoder, kunskaper och attityder samt det faktum att förändrade konsumtions-mönster inte ger omedelbart statistiskt genomslag. Här presenteras dock ett axplock statistiska presentationer:

12 Vuxna med missbruksproblem
Vuxna med missbruksproblem. Antal inskrivningar i bistånd som avser boende åren Socialstyrelsens statistikdatabaser Område 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Riket 12393 13029 12527 13488 12992 13193 12546 13153 Dalarnas län 79 106 271 93 117 136 190 144

13 Vuxna med missbruksproblem
Vuxna med missbruksproblem. Antal individuellt behovsprovade öppna insatser åren Socialstyrelsens statistikdatabaser Område 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Riket 24998 21940 21957 23357 24606 25799 25988 25681 Dalarnas län 474 563 614 669 777 741 736

14 Vuxna med missbruksproblem
Vuxna med missbruksproblem. Antal dygn per person i frivillig institutionsvård åren Socialstyrelsens statistikdatabaser Område 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Riket 116 112 119 115 109 Dalarnas län 86 114 98 97 101 94 93 105

15 Hur ser missbruksutvecklingen ut, 2
Hur ser missbruksutvecklingen ut, 2 ? Ett förhållandevis signifikant bild av utvecklingen kan man dock få via Socialstyrelsens patient-register, vilket kan sägas visa på ett utsnitt av missbrukets yttersta konsekvens och förändring, här fördelat på män och kvinnor.

16

17

18 Riket, Samtliga alkoholdiagnoser
Alkohol- och narkotikadiagnoser i sluten vård Antal personer som vårdats per år per invånare Riket, Samtliga alkoholdiagnoser Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, Kön Ålder 1988 90 92 94 96 98 2000 02 04 Män 0-14 15 13 19 20 28 21 15-24 154 150 141 187 170 198 220 212 233 25-44 710 602 543 518 436 361 321 281 277 45-64 930 846 855 844 782 717 706 711 737 65-74 465 486 495 475 442 453 480 529 Kvinnor 16 23 32 31 82 83 93 120 118 155 183 206 217 213 192 167 152 142 138 125 205 199 215 207 224 232 247 81 88 99 101 117 132 .

19

20

21 Utvecklingen i Dalarna

22

23

24 Dalarna, Samtliga alkoholdiagnoser
Alkohol- och narkotikadiagnoser i sluten vård Antal personer som vårdats per år per invånare Dalarna, Samtliga alkoholdiagnoser Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, Kön Ålder 1988 90 92 94 96 98 2000 02 04 Män 0-14 11 38 7 29 34 24 17 15-24 78 128 161 153 222 235 205 253 25-44 583 389 538 517 491 443 422 356 259 45-64 664 553 727 665 731 795 722 689 730 65-74 317 195 304 309 418 402 397 Kvinnor 8 12 15 22 23 16 20 35 56 87 131 121 238 247 266 187 157 113 146 163 133 172 127 158 110 164 180 178 189 221 251 255 47 48 55 79 136 125

25

26

27

28

29 Dalarna, Alkoholförgiftning
Alkohol- och narkotikadiagnoser i sluten vård Antal vårdtillfällen per år och invånare Dalarna, Alkoholförgiftning Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, Kön Ålder 1988 90 92 94 96 98 2000 02 04 Män 0-14 11 7 38 26 34 24 17 15-24 108 67 128 177 114 234 222 205 219 25-44 313 170 368 283 216 310 267 184 139 45-64 192 141 350 243 193 443 320 290 257 65-74 126 74 138 93 129 262 149 106 Kvin- nor 8 12 15 22 23 20 29 35 130 87 155 152 244 220 253 187 97 86 122 121 85 145 133 73 100 57 124 40 99 6 25 33 69 43 51 66

30 Påverkansfaktorer Narkotika
Även för narkotikans utbredning och användande gäller följande påverkansfaktorer: Lagstiftning och regelverk Kulturella och sociala mönster och acceptans Pris Tillgång Här ser vi i dag tydliga förändringar framförallt vad det gäller sjunkande priser, ökad tillgång samt ett mer vardagligt användande utan med ”ickekriminell” identitet, men också ökade och effektiva insatser från tull och polis.

31 Utvecklingen i Sverige

32

33

34

35

36

37 Riket, Samtliga narkotikadiagnoser
Alkohol- och narkotikadiagnoser i sluten vård Antal personer som vårdats per år per invånare Riket, Samtliga narkotikadiagnoser Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, Kön Ålder 1988 90 92 94 96 98 2000 02 04 Män 0-14 2 3 1 6 5 4 15-24 93 104 135 157 200 208 188 25-44 184 206 223 255 266 257 243 233 45-64 38 45 51 68 78 89 97 108 111 65-74 15 14 20 23 24 33 29 28 Kvinnor 7 59 53 55 64 79 124 156 147 80 87 105 110 134 133 123 35 39 36 46 52 70 74 72 17 21 25 37

38 Utvecklingen i Dalarna

39

40

41 Dalarna, Samtliga narkotikadiagnoser
Alkohol- och narkotikadiagnoser i sluten vård Antal personer som vårdats per år per invånare Dalarna, Samtliga narkotikadiagnoser Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, Kön Ålder 1988 90 92 94 96 98 2000 02 04 Män 0-14 11 4 3 8 15-24 26 16 53 44 153 105 266 213 25-44 97 137 171 260 207 216 205 45-64 10 25 36 40 72 115 65-74 7 22 56 33 Kvinnor 12 34 28 70 42 49 225 180 35 19 68 63 107 113 130 114 13 38 57 65 88 78 85 6 24 30 48 51 37

42 SLUT !


Ladda ner ppt "Alkohol och narkotika i Sverige och Dalarna"

Liknande presentationer


Google-annonser