Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol och narkotika i Sverige och Dalarna En sammanställning av situation och utvecklingslinjer Sammanställning Mats Haglund tel. 070 - 543 11 32

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol och narkotika i Sverige och Dalarna En sammanställning av situation och utvecklingslinjer Sammanställning Mats Haglund tel. 070 - 543 11 32"— Presentationens avskrift:

1 Alkohol och narkotika i Sverige och Dalarna En sammanställning av situation och utvecklingslinjer Sammanställning Mats Haglund tel

2 Utvecklingen i Sverige

3

4 Påverkansfaktorer Alkohol Lagstiftning och regelverk Sociala mönster och acceptans Pris Tillgång –Antal och typ av försäljningställen Pubar o restauranger Systembolagets ”Snabbköpifiering” och öppethållande –Förpackning Bag in box Alkoläsk Profilprodukter –Oregistrerad handel Legitim egen införsel Olaglig införsel Hembränning

5

6 Totalkonsumtion och andel registrerad respektive oregistrerad alkohol för 2006 Total konsumtion beräknas till 9,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Prel. utgör 2007 års siffra ca.10,4 l, en ökning med 7% fr Registrerad införsel ( % av total konsumtion) 53 % Systembolaget. 17 % restauranger och livsmedelsbutiker Oregistrerad införsel ( % av total konsumtion) 19 % privat införsel 12 % smuggling och hembränning (d vs illegala källor) 1 % legal hemtillverkning Mellan 1990 och 2004 fördubblades andelen oregistrerad alkohol, från 18 till 38 % av konsumtionen, därefter har den sjunkit något.

7

8 Systembolagets statistik - Hur ser utvecklingen ut i Sverige och i Dalarna över tid?

9 Systemets försäljningsstatistik perioden 1998 t o m 2007 Varugrupp Ökn. % Summa W- län Sprit % Vin % Cider och blanddrycker % Öl % Totalt (liter) % Totalt (liter ren alkohol) % Summa Riket Sprit % Vin % Cider och blanddrycker % Öl % Totalt (liter) % Totalt (liter ren alkohol) %

10

11 Hur ser missbruksutvecklingen ut, 1 ? Säkra uppgifter saknas om utveckling av antalet missbrukare eller alkoholberoende även om forskning och erfarenhet säger att det på sikt är proportionerligt jämfört med totalkonsumtionens fluktuation. Faktorer som leder till brister i mått på alkoholskadenivån i samhället är bl a förändrad lagstiftning, praxis, ekonomiska och personella resurser, diagnosmetoder, kunskaper och attityder samt det faktum att förändrade konsumtions- mönster inte ger omedelbart statistiskt genomslag. Här presenteras dock ett axplock statistiska presentationer:

12 Vuxna med missbruksproblem. Antal inskrivningar i bistånd som avser boende åren Socialstyrelsens statistikdatabaser Område Riket Dalarnas län

13 Vuxna med missbruksproblem. Antal individuellt behovsprovade öppna insatser åren Socialstyrelsens statistikdatabaser Område Riket Dalarnas län

14 Vuxna med missbruksproblem. Antal dygn per person i frivillig institutionsvård åren Socialstyrelsens statistikdatabaser Område Riket Dalarnas län

15 Hur ser missbruksutvecklingen ut, 2 ? Ett förhållandevis signifikant bild av utvecklingen kan man dock få via Socialstyrelsens patient- register, vilket kan sägas visa på ett utsnitt av missbrukets yttersta konsekvens och förändring, här fördelat på män och kvinnor.

16

17

18 Alkohol- och narkotikadiagnoser i sluten vård Antal personer som vårdats per år per invånare Riket, Samtliga alkoholdiagnoser Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, Kön Ålder Män Kvinnor

19

20

21 Utvecklingen i Dalarna

22

23

24 Alkohol- och narkotikadiagnoser i sluten vård Antal personer som vårdats per år per invånare Dalarna, Samtliga alkoholdiagnoser Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, Kön Ålder Män Kvinnor

25

26

27

28

29 Alkohol- och narkotikadiagnoser i sluten vård Antal vårdtillfällen per år och invånare Dalarna, Alkoholförgiftning Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, Kön Ålder Män Kvin- nor

30 Påverkansfaktorer Narkotika Även för narkotikans utbredning och användande gäller följande påverkansfaktorer: Lagstiftning och regelverk Kulturella och sociala mönster och acceptans Pris Tillgång Här ser vi i dag tydliga förändringar framförallt vad det gäller sjunkande priser, ökad tillgång samt ett mer vardagligt användande utan med ”ickekriminell” identitet, men också ökade och effektiva insatser från tull och polis.

31 Utvecklingen i Sverige

32

33

34

35

36

37 Alkohol- och narkotikadiagnoser i sluten vård Antal personer som vårdats per år per invånare Riket, Samtliga narkotikadiagnoser Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, Kön Ålder Män Kvinnor

38 Utvecklingen i Dalarna

39

40

41 Alkohol- och narkotikadiagnoser i sluten vård Antal personer som vårdats per år per invånare Dalarna, Samtliga narkotikadiagnoser Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, Kön Ålder Män Kvinnor

42 SLUT !


Ladda ner ppt "Alkohol och narkotika i Sverige och Dalarna En sammanställning av situation och utvecklingslinjer Sammanställning Mats Haglund tel. 070 - 543 11 32"

Liknande presentationer


Google-annonser