Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Drogutvecklingen i Sverige Drogutvecklingen i Sverige 2011 Diagram 1–46 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Drogutvecklingen i Sverige Drogutvecklingen i Sverige 2011 Diagram 1–46 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna."— Presentationens avskrift:

1 Drogutvecklingen i Sverige Drogutvecklingen i Sverige 2011 Diagram 1–46 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed uppfattas som avsändare. www.can.se

2 Drogutvecklingen i Sverige Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på dryckessorter. 1861–2010. 1 Liter Källa: Statens folkhälsoinstitut

3 Drogutvecklingen i Sverige Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på dryckessorter. 1946–2010. Liter Källa: Statens folkhälsoinstitut 2

4 Drogutvecklingen i Sverige Antal serveringstillstånd vid årets slut med tillstånd att servera alkohol till allmänheten respektive klubbar och slutna sällskap. 1977–2010. 3 Antal Källa: Statens folkhälsoinstitut

5 Drogutvecklingen i Sverige Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på registrerad försäljning samt legal resp illegal oregistrerad konsumtion. 1989–2010. 4 Liter Källor: Kühlhorn et al (2000), Leifman och Gustavsson (2003), Ramstedt et al (2009) och SoRAD

6 Drogutvecklingen i Sverige Skattning av andelen registrerad respektive oregistrerad alkoholkonsumtion, totalt och fördelad på dryckestyper. 2010. Procent Källa: SoRAD 5

7 Drogutvecklingen i Sverige Beräknad genomsnittlig årskonsumtion i liter alkohol 100% i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 efter kön. 1977–2011. (1977–1989 avser skattade värden) Liter Källa: CAN 6

8 Drogutvecklingen i Sverige Självrapporterad alkoholkonsumtion i liter alkohol 100% bland 18–75-åringar (1990–2002) samt bland 16–80-åringar (2004–2010), fördelad på kön. Liter Källor: Leifman och Gustafsson (2003) och Ramstedt et al (2010) 7

9 Drogutvecklingen i Sverige Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. 1972–2011. 8 Procent Källa: CAN

10 Drogutvecklingen i Sverige Andelen 16–80-åringar med riskkonsumtion, efter kön och ålder. 2011. Procent 9 Källa: Statens folkhälsoinstitut

11 Drogutvecklingen i Sverige Självrapporterade genomsnittlig konsumtion av vin, sprit och starköl i olika åldersgrupper i liter 100% alkohol. 2008. Procent Källa: Ramstedt et al (2009) 10

12 Drogutvecklingen i Sverige Antal slutenvårdstillfällen, antal vårdade personer och antal vårdade personer för första gången sedan 1987 i slutenvård med alkoholrelaterad bi- eller huvuddiagnos. 1987–2010. 11 Antal Källa: Socialstyrelsen, EpC

13 Drogutvecklingen i Sverige Personer vårdade i slutenvård med alkoholrelaterad bi- eller huvuddiagnos, efter ålder. 1987–2010. 12 Procent Källa: Socialstyrelsen, EpC

14 Drogutvecklingen i Sverige Antal alkoholrelaterade dödsfall fördelat på ålder (underliggande eller bidragande dödsorsak). 1969–2010. Antal Källa: Socialstyrelsen, EpC 13

15 Drogutvecklingen i Sverige Antal alkoholrelaterade dödsfall fördelat på kön (underliggande eller bidragande dödsorsak). Åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare. 1969–2010. 14 Antal Källa: Socialstyrelsen, EpC

16 Drogutvecklingen i Sverige Utvecklingen av anmälda trafiknykterhetsbrott, omhändertagande av berusade personer (LOB), alkoholrelaterade dödsfall, vårdade i slutenvård med alkoholdiagnos, samt alkoholförsäljningen i liter alkohol 100%, per 100 000 invånare 15 år och äldre. Index 1987=100. 1975–2010. 15 Antal Källor: Socialstyrelsen, Transportstyrelsen och Brottsförebyggande rådet.

17 Drogutvecklingen i Sverige Försäljning av alkoholhaltiga drycker i olika länder i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på dryckessorter. 2007. 16 Källa: WHO, Global Information System on Alcohol and Health Liter

18 Drogutvecklingen i Sverige Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, i Norden och Baltikum. 1999–2009. Liter 17 Källa: WARC (2005)

19 Drogutvecklingen i Sverige Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som intensivkonsumerat alkohol de senaste 30 dagarna. 1995–2007. 18 Källa: CAN

20 Drogutvecklingen i Sverige Antal beslag (av tull och polis) av cannabis, amfetamin, läkemedel, heroin och kokain. 1971–2010. Antal 19 Källor: Rikspolisstyrelsen och Tullverket

21 Drogutvecklingen i Sverige Gatuprisutvecklingen KPI-justerad i 2010 års penningvärde för hasch, amfetamin, kokain och brunt heroin. 1988–2010. Index 1988=100. Index Källa: CAN 20

22 Drogutvecklingen i Sverige Antal beslag och beslagtagna kvantiteter av tull och polis av cannabis, amfetamin, kokain och heroin. 1971–2010. Källor: Rikspolisstyrelsen och Tullverket 21 KiloAntal Kilo Antal

23 Drogutvecklingen i Sverige Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 samt andelen mönstrande som uppgett att de någon gång prövat narkotika. 1971–2011. 22 Källa: CAN

24 Drogutvecklingen i Sverige Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 samt andelen mönstrande som uppgett att de använt narkotika de senaste 30 dagarna. (I skolundersökningen endast cannabis 1986–1997.) 1971–2011. 23 Procent Källa: CAN

25 Drogutvecklingen i Sverige Andelen 16–84-åringar som någon gång prövat cannabis, efter kön och ålder. 2011. Procent 24 Källa: Statens folkhälsoinstitut

26 Drogutvecklingen i Sverige Uppskattat antal personer med tungt missbruk 1979–1998 samt uppskattat antal personer med problematiskt missbruk 1998–2004 respektive 2007. 25 Antal Källor: Olsson et al (2001), Socialstyrelsen (2006) och Statens folkhälsoinstitut (2010)

27 Drogutvecklingen i Sverige Utvecklingen av antalet narkotikabeslag (tull och polis), antalet personer misstänkta för narkotikabrott, antalet vårdade med narkotikarelaterad diagnos samt antalet narkotikarelaterade dödsfall, per invånare. 1987–2010. Index 1987=100. Källor: Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Brå och Socialstyrelsen, EpC 26 Index

28 Drogutvecklingen i Sverige Andelen personer under 30 år misstänkta för narkotikabrott, vårdade i slutenvård med narkotikarelaterad diagnos respektive avlidna i narkotikarelaterade dödsfall. 1987–2010. 27 Källa: Socialstyrelsen och Brå

29 Drogutvecklingen i Sverige Andelen per invånare 15 år och äldre i icke-storstadslän som misstänkts för narkotikasmuggling, narkotikabrott NSL, vårdats respektive avlidit med narkotikarelaterad diagnos samt hiv- smittats vid intravenöst missbruk. 1987–2010. 28 Procent Källor: Brå, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen

30 Drogutvecklingen i Sverige Antal slutenvårdstillfällen, antal vårdade personer och antal personer vårdade för första gången sedan 1987 i slutenvård med narkotikarelaterad bi- eller huvuddiagnos. 1987–2010. 29 Antal Källa: Socialstyrelsen, EpC

31 Drogutvecklingen i Sverige Antal kliniskt anmälda fall av hepatit C-positiva per intravenöst missbruk respektive andra/okända smittvägar. 1990–2010. 30 Antal Källa: Smittskyddsinstitutet, Epidemiologiska enheten

32 Drogutvecklingen i Sverige Antal narkotikarelaterade dödsfall fördelat på åldersgrupper (underliggande eller bidragande dödsorsaker). 1969–2010. Antal 31 Källa: Socialstyrelsen, EpC

33 Drogutvecklingen i Sverige Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som någon gång prövat narkotika. 1995–2007. 32 Källa: CAN

34 Drogutvecklingen i Sverige Andelen elever i gymnasiets årskurs 2, andelen mönstrande samt andelen amerikanska 12th grade elever som uppgett att de någon gång prövat narkotika. 1975–2011. 33 Procent Källa: CAN och SAMHSA

35 Drogutvecklingen i Sverige Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som uppgett att de sniffat någon gång. 1971–2011. 34 Procent Källa: CAN

36 Drogutvecklingen i Sverige Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som sniffat någon gång. 1995–2007. 35 Källa: CAN

37 Drogutvecklingen i Sverige Antal beslag av dopningspreparat av tull och polis samt antal lagföringsbeslut för dopningsbrott. 1993–2010. 36 Källor: Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Brå

38 Drogutvecklingen i Sverige Andelen personer misstänkta för brott mot lagen om förbud av vissa dopningsmedel, fördelat efter ålder. 1993–2010. Procent Källa: Brottsförebyggande rådet 37

39 Drogutvecklingen i Sverige Erfarenhet av anabola steroider bland elever i USA i 10th och 12th grade. 1991–2011. 38 Procent Källa: Johnston et al (2011)

40 Drogutvecklingen i Sverige Försäljningen av cigaretter (st) respektive andra tobaksvaror för rökning (cigarrer/cigariller och röktobak) och snus i gram per person 15 år och äldre. 1970–2010. 39 Källor: Swedish Match Antal/gram

41 Drogutvecklingen i Sverige Skattning av den totala registrerade och oregistrerade cigarettkonsumtionen i antal miljoner cigaretter 2003–2010, samt andel av den totala cigarettkonsumtionen 2010. 40 Källa: Axelsson Sohlberg och Ramstedt (2009) Antal Legalt försålda Resandeinförda Smuggel Privatimporterade Totalt

42 Drogutvecklingen i Sverige Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som uppgett att de röker dagligen/nästan dagligen. 1983–2011. Procent 41 Källa: CAN

43 Drogutvecklingen i Sverige Andelen dagligrökare i befolkningen (16–84 år) fördelad på kön. 1980–2010. Procent 42 Källa: Statistiska Centralbyrån

44 Drogutvecklingen i Sverige Andelen dagligrökare i befolkningen (16–84 år), fördelad på ålder. 2004–2011. Procent Källa: Statens folkhälsoinstitut 43

45 Drogutvecklingen i Sverige Andel dagligrökare i befolkningen (16–84 år), fördelad på utbildning. 2004–2010. Procent Källa: Statens folkhälsoinstitut 44

46 Drogutvecklingen i Sverige Antal döda i lungcancer per 100 000 invånare och år. Åldersstandardiserat. 1955–2010. Antal per 100 000 Källa: Socialstyrelsen 45

47 Drogutvecklingen i Sverige Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som rökt cigaretter de senaste 30 dagarna. 1995–2007. 46 Källa: CAN


Ladda ner ppt "Drogutvecklingen i Sverige Drogutvecklingen i Sverige 2011 Diagram 1–46 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna."

Liknande presentationer


Google-annonser