Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012 Peter Alsbjer Regionbibliotek Örebro-Västmanland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012 Peter Alsbjer Regionbibliotek Örebro-Västmanland."— Presentationens avskrift:

1 Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012 Peter Alsbjer Regionbibliotek Örebro-Västmanland

2 Manly Library, NSW, Australien

3 Vad är en biblioteksplan?  Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. (§ 7 Bibliotekslagen) North Chicago Public Library (US)

4 Vad är en biblioteksplan? Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan på följande sätt: "Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv" Museo Pambata, Manilla, Filippinerna

5 Kungl. Bibliotekets förordning  5 § Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt svara för att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används. Bubisher, Västsahara

6 Vilka planer finns för biblioteksverksamheterna?  Medieplaner  Tillgänglighetsplaner  Jämställdhetsplaner  Kompetensplaner  Verksamhetsplaner  Handlingsplaner  Biblioteksplaner Aalborg, Danmark

7 Vad kan en biblioteksplan innehålla?  Definition av biblioteksbegreppet – i allmänhet och lokalt Biblioburro, Magdalena, Colombia

8 Vad kan en biblioteksplan innehålla?  Definition av biblioteksbegreppet – i allmänhet och lokalt.  Koppling till internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument. Banco del Libro, Caracas, Venezuela

9 Vad kan en biblioteksplan innehålla?  Definition av biblioteksbegreppet – i allmänhet och lokalt.  Koppling till internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument.  Kartläggning och analys av befintlig biblioteksorganisation. Bibliobus Mestne knjižnice Ljubljana, Slovenien

10 BIBLIOTEK Kulturcentrum Kunskapscentrum Socialt centrum Informationscentrum Kultur Kunskap MötenInformation UPPLEVELSER - IDENTITET BILDADE MEDBORGARE SOCIAL VÄLFÄRD PÅ FRITIDEN KOMPETENSUTVECKLING FOLKBILDNING PÅ JOBBET Vardagsliv Bildning Kultur EKONOMISK TILLVÄXT Yrkesliv

11 Platsen MediernaKompetenserna

12 Vad kan en biblioteksplan innehålla?  Definition av biblioteksbegreppet – i allmänhet och lokalt.  Koppling till internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument.  Kartläggning och analys av befintlig biblioteksorganisation.  Mål för verksamheten och beskrivning hur målet ska uppnås. Zillisheim, Frankrike

13 Målbild/önskat läge Det tillstånd vi vill uppnå och det vi vill vara i en viss framtid. Strategier Principer för vägval Vad vi gör, hur vi gör, vem som gör det. Taktik Prioriteringar Handlings planer

14 Vad kan en biblioteksplan innehålla?  Definition av biblioteksbegreppet – i allmänhet och lokalt.  Koppling till internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument.  Kartläggning och analys av befintlig biblioteksorganisation.  Mål för verksamheten och beskrivning hur målet ska uppnås.  Kommunikationsplan Guldborgsund, Danmark

15 Bokbussarna då?  Ibland nämns de inte alls…  Det finns sällan handlingsplaner för verksamheten  Är nyckeltalen relevanta? Melhus, Norge

16 Bokbussarna, då!  När de nämns i kartläggningen  Omnämns de som en del av den uppsökande verksamheten och/eller filialverksamheten.  Ofta beskrivs vilka målgrupper som besöks och hur ofta besöken sker.  Profilering mot vissa målgrupper: barn/unga, funktionshindrade, glesbygdsbor  Avtal, enstaka beskrivningar:  Friskolan i X har tecknat avtal med Kulturförvaltningen och betalar för bokbusservice och läsfrämjande arbete av bibliotekarie.  Ibland finns ett syfte för bokbussen med: ”Genom bokbuss kompletteras nätet av kommundelsbibliotek och biblioteksfilialer”  Ibland finns målformuleringar med: ”Nya hållplatser inrättas i områden med växande befolkning.”

17 Bokbussarna, då!! Ibland får man vara plågsamt ärlig: ”I dagsläget är bokbussen i så dåligt skick att det finns stor risk att tekniska problem när som helst kan göra att bokbussen blir stående. Det finns också en stor risk att den inte går igenom besiktningen i mars 2009. En ny bokbuss tar ca 1 år att upphandla och köpa in. ” Bicicloteca, Sao Paolo, Brasilien

18 Strategier  ”Det finns en sak som är värre än att det pratas om dig. Det är att det inte pratas om dig.” Oscar Wilde  Bokbussen marknadsför kommunen.  Testa nya former av mobila enheter.  Se till att de mobila enheterna också finns där folk rör sig.  Använd dem till fler saker, inte bara bokutlåning.  Biblioteksbuss! Bubblan, Länsbibliotek Sörmlans och Regionbibliotek Örebro-Västmanland i samarbete


Ladda ner ppt "Bokbussar och biblioteksplaner Örebro 12 april 2012 Peter Alsbjer Regionbibliotek Örebro-Västmanland."

Liknande presentationer


Google-annonser