Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PCB Förbjöds 1972 Mjukgörare i fogmassor (fasader, isolerglas) –Ofta ca 20%. 100-500 ton massor! Mjukgörare i plast, lack, färg. Akrydurgolv. Kondensatorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PCB Förbjöds 1972 Mjukgörare i fogmassor (fasader, isolerglas) –Ofta ca 20%. 100-500 ton massor! Mjukgörare i plast, lack, färg. Akrydurgolv. Kondensatorer."— Presentationens avskrift:

1 PCB Förbjöds 1972 Mjukgörare i fogmassor (fasader, isolerglas) –Ofta ca 20%. 100-500 ton massor! Mjukgörare i plast, lack, färg. Akrydurgolv. Kondensatorer i maskiner och armaturer. Transformatorolja Rester är farligt avfall

2 Några andra miljögifter Ftalater –Vanliga mjukgörare i plaster, färger, fogmassor, lim –Halter upp till 30%, avges lätt –Hormonstörningar PAH DDT Nonylfenoletoxylater/nonylfenol –Används ofta som komponent i tensider eller skumdämpare –Hormonstörande Tennorganiska föreningar –Katalysatorer i fogmassor och lim –Stabilisatorer i plast –Träskydd och båtbottenfärg

3 Kvicksilver Bioackumulerande och nervskadande Metylkvicksilver bildas i naturen – mkt giftigt Förbjudet sedan 1993 i nya komponenter Elektriska brytare och reläer, t ex i nivåvakter, reläer, ringklockor mm, termometrar. Vattenlås Komponenterna är farligt avfall 400 kg ”rivs” varje år

4 Gaser ”Retande” –Skadar slemhinnor –Vattenlösliga: NH 3, HCl, SO 2, HCHO –Mindre vattenlösliga: NOx, O 3, Cl 2, fosgen Dessa når lungblåsorna – lungödem, fördröjd effekt ”Kvävande” –Förhindrar syretransport eller cellandning –CO, HCN, H 2 S Inerta – syrehalten minskar

5 Samverkanseffekter Synergi: –n-hexan och metyletylketon – nervskador –Trikloretylen och styren – balanssinnet –Tobaksrök och asbest –Toluen och högt ljud – hörselskador Additiv effekt: –Olika org. lösningsmedel – yrsel, nervskador Antagonistisk effekt: –Etanol och metanol

6 Varför ligga väl under gränsvärdena? Samtidig exponering genom hudupptag Fysisk aktivitet kan flerdubbla upptaget (hur?) Vi vet inte allt Marginal för misstag Ev synergieffekter Individuella skillnader i känslighet. Gränsvärdet är ingen garanti för hälsa.


Ladda ner ppt "PCB Förbjöds 1972 Mjukgörare i fogmassor (fasader, isolerglas) –Ofta ca 20%. 100-500 ton massor! Mjukgörare i plast, lack, färg. Akrydurgolv. Kondensatorer."

Liknande presentationer


Google-annonser