Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka delar av BVD3 fokuserar man på i SundaHus miljövärderingssystem?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka delar av BVD3 fokuserar man på i SundaHus miljövärderingssystem?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka delar av BVD3 fokuserar man på i SundaHus miljövärderingssystem?
Jane Wigren

2 Miljöaspekter Utsläpp toxiska substanser under produktion
Urlakning toxiska substanser under bruks- och avfallsskedet

3 Miljöaspekter Emissioner
Irriterade slemhinnor, luftvägsproblem, allergi Hormonstörande ämnen

4 Miljöaspekter Resursutnyttjande Koldioxidutsläpp - vikt och transport
- kemiska processer som frisätter koldioxid, t.ex. framställning cement Energi - energibesparande under bruksskedet

5 Miljöaspekter Övergödning fosfor kväve

6 Miljöaspekter Dokumentation viktigt ifall nya ”PCB” larm loggbok
avfallsplan

7 Legeringar Ange standardbeteckningar SS-EN t.ex. CuZn40Pb2Al (mässing)
SIS-nr (Sverige), t.ex (rostfritt stål) DIN t.ex (rostfritt stål) ASTM nr (USA), t.ex. AISI 304 (rostfritt stål) Werkstoff nr (Tyskland) t.ex (rostfritt stål) CW nummer t.ex. CW618N (mässing) UNS beteckning, t.ex. S30400 (rostfritt stål)

8 Exempel

9 Exempel

10 Polymerer Specificera vilken polymer, gärna med CAS nr!
Exempel: ABS-plast, CAS nr PVC, CAS nr Polyamid 6.6, CAS nr Undvik enbart beteckningar som kan används för mer än 1 plast, t.ex. bakelit, polyester, SBS-polymer

11 Polymerer-forts Information om tillsatser i plast
Flamskyddsmedel, t.ex. bromerade flamskyddsmedel, fosforbaserade flamskyddsmedel UV-skydd t.ex. karbonsvart, benzofenon-, benzotriazolföreningar Antioxidanter, tex. HALS Mjukgörare, t.ex. ftalater, klorparaffiner UV-skydd-ämnen som absorberar UV ljus Antioxidanter- ämnen som fångar fria radikaler som är starkt oxiderande. Tidigare användes nickelkelatorer sedan utvecklades HALS (för 20 år sedan).

12 Exempel

13 Ytbehandlingar Förzinkning: elförzinkad eller varmförzinkad, vilken viktsprocent zink?? Aluzink - viktsprocent?? Eloxering Förkromning - viktsprocent?? Förnickling - viktsprocent??

14 Exempel

15 Exempel Lindab AluminiumZinkbelagd stålplåt

16 Ytbehandlingar-forts
Lack viktsprocent?? specificera typ (t.ex. polyester-epoxipulverlack) ange produktnamn och varumärke (t.ex. Alesta EP EP , DuPont)

17 Exempel

18 Exempel

19 Exempel-hypotetisk BVD3

20 Lim Specificera vilken lim som använts och ange produktnamn och varumärke t.ex. urea-formaldehydlim,1206 från Casco

21 Biocider Ange vilka konserveringsmedel som används i vattenbaserade produkter, t.ex. färg och lim

22 Exempel

23 Elektronik Ofta bristfällig information
Ange info om plaster, metaller, flamskyddsmedel

24 Exempel

25 Exempel

26 Emissioner Ange emissionsvärden (främst för ytskikt)
- Flec-mätningar vid 4 och 26 veckor - TVOC4, TVOC26

27 Ämnet/materialets funktion
Ange ämnets- eller materialets funktion i produkten, t.ex. Mjukgörare DINP Här anges varans alla olika material/komponenter, för vilka den kemiska sammansättningen anges i efterföljande kolumn. Här kan också delens funktion i varan anges, t ex pigment och konserveringsmedel

28 Exempel

29 Vikt Ange både vikt och viktsprocent för materialen

30 Energiåtgång Ange värden för energiåtgång för råvaruframställning och för produktion

31 Avfallshantering Ge alltid information om avfallshanteringen!!
Var tydlig om vad som gäller avfallshantering vid produktion och vid avfallskedet!!

32 Exempel

33 Revision av SundaHus bedömningskriterier
Livslängd Transport Energibesparande produkter Miljöeffekter av utsläpp (t.ex. klimatpåverkan, smogbildning, försurning, påverkan på ozonlagret m.fl.) Dokumentationens kvalité

34 Tack!

35 Jane Wigren


Ladda ner ppt "Vilka delar av BVD3 fokuserar man på i SundaHus miljövärderingssystem?"

Liknande presentationer


Google-annonser