Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen Till Inspirationsseminarium minskad ST res S genom inre positiv dialog ©2009-Leif Höglund www.aprendo.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen Till Inspirationsseminarium minskad ST res S genom inre positiv dialog ©2009-Leif Höglund www.aprendo.se."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen Till Inspirationsseminarium minskad ST res S genom inre positiv dialog ©2009-Leif Höglund

2 Syfte med inre positiv dialog Syftet med den inre positiva dialogen är att få bättre perspektiv på tänkbara hot och möjlighet att lyckas genom att sätt in dem i ett större sammanhang. ©2009-Leif Höglund

3 Målet med inre positiv dialog Målet är ett förhållningssätt inför framtiden som ska ge dig resurser att förverkliga dina mål samtidigt som du kan se och hantera verkliga hot. Detta förhållningssätt gör att du kan sätta vägen mot dina mål främst i stället för att ägna dig åt hot du eventuellt kan råka ut för. ©2009-Leif Höglund

4 Akut stress – larmet går All energi koncentreras på faran Koncentrationsförmågan ökar Förmågan att tänka logiskt minskar Andhämtningen blir snabbare Hjärtfrekvensen ökar Blodsocker och fettreserver mobiliseras Blodtrycket stiger Musklerna spänns Smärtkänsligheten minskar Sårläkningen underlättas Pupillerna blir större, syn-, hörsel- och luktsinne skärps Matsmältningen och sexualfunktionen dämpas Blodets förmåga att koagulera ökar ©2009-Leif Höglund

5 Individuella konsekvenser av akut stress Fysiska effekter Psykiska effekter Torr i munnen Tryck över bröstet andningssvårigheter Hjärtklappning, stickning i hjärttrakten Huvudvärk eller yrsel Muskelspänningar Svettning ”Tom i huvudet” Spänd, förvirrad Irriterad, häftigt/olämpligt agerande Dåliga beslut ©2009-Leif Höglund

6 Långtidseffekter på hälsan Sömnproblem Muskelsmärta Belastningsskador Huvudvärk, yrsel Hjärt- och kärlsjukdomar Magsymptom Ökad infektionsbenägenhet Gnisslar tänder Impotens Rubbad menscykel, barnlöshet Sjukdomar förvärras och latenta sjukdomar framkallas ©2009-Leif Höglund

7 Psykiska långtidseffekter på hälsan Problem med minne och koncentrationsförmåga Drar förhastade slutsatser Spänd, lättirriterad, aggressiv Otrygg, osäker, sviktande självförtroende Sänkt arbetsmotivation Onormal trötthet Oro, rastlöshet Ångest Nedstämdhet, även det som brukar kännas roligt känns tungt Känslomässig avstängning, likgiltighet, känslokyla ©2009-Leif Höglund

8 Hur kan vi minska stressen? Genom positiv inre dialog! ©2009-Leif Höglund

9 Förhållanden som orsakar stress Kombinationen arbetsbelastning (krav) – bristande inflytande – otillräckligt stöd Obalans mellan krav och resurser ©2009-Leif Höglund

10 Vad stressar oss ? Yttre orsaker Fysiska Psykiska och sociala Organisatoriska Inre orsaker Föreställningar Förväntningar ©2009-Leif Höglund

11 Hjärnan tacklar en fara Hotande fara Energi mobiliseras Fysisk aktivitet - urladdning ©2009-Leif Höglund

12 Hjärnan tacklar en tanke som verklighet Hotande faraNegativ tanke Energi mobiliseras Fysisk aktivitet Varvar nerLaddning kvar i kroppen -Urladdning - mår bra - mår dåligt -mår bra ©2009-Leif Höglund

13 Positiv inre dialog tanken som verktyg HändelseBeteende situationhandling ©2009-Leif Höglund

14 Händelse – tanke – känslor - beteende Tanke Hälsa/ohälsa Händelse Reaktion Situation Beteende Känslorhandling ©2009-Leif Höglund

15 Fas 1 - Hyllad arbetsnarkoman Stort succébehov Överdriven entusiasm Tvångsmässigt behov att hävda sig, bli sedd hyllad och belönad Arbetar konstant mycket övertid – ”det är så roligt att arbeta” Längtar efter svåra arbetsuppgifter – ”spännande utmaningar” Identifierar sig med arbetet – bor på jobbet/är ”gift med jobbet” Orealistiska/utopiska mål – blåögdhet Hotar arbetsgemenskapen i gruppen ©2009-Leif Höglund

16 Fas 2 – Tomhet och varningssignaler Tomhetskänsla då succéerna uteblir, känner stor fiaskofruktan Stagnation, saknar applåderna, känner förlust, ett sorts sorgearbete Intensivare engagemang, större uppoffringar, ökad gränslöshet Obalans och irritation Isolerar sig som skydd och försvar Kroppen reagerar med spänningshuvudvärk, magkatarr och sömnproblem Begynnande drogmissbruk av tabletter och alkohol Ljuger och har hemligheter ©2009-Leif Höglund

17 Fas 3 – Isolering och förnekande Isolering och förstärkt förvirring Maktlöshet och framtidsskräck Konflikter i arbetslaget Egna behov avfärdas, vägrar be om hjälp Förnekande, vägrar acceptera fakta, skapar en egen verklighetsuppfattning Mardrömmar Ökat men dolt drogmissbruk Kroppen reagerar kraftigare, förlamningar ryggproblem, håravfall, ångest, högt blodtryck, näsblod, yrsel, synförändringar och allergier Sjukskriven allt oftare under kortare perioder ©2009-Leif Höglund

18 Fas 4 – Utbränd och apatisk Uppgiven och apatisk Känner skam och skuld Distansering – separationer Svag självkänsla/självförakt Fysisk/psykisk kollaps – hjärnblödning/hjärtinfarkt och psykiskt sammanbrott Utslagen till kropp och själ Utbränd ©2009-Leif Höglund

19 Fas 5 – Omorientering och terapi Omorientering – bryter mönster och söker nya vägar Gör viktiga val Väljer livet, ber om hjälp t ex via 1- 5 års psykoterapi Söker professionell psykiatrisk hjälp Ökad självrespekt och lär sig att klara av att ha det bra och livsnjuta Vårdar sina viktiga relationer Har roligt och stimulerar livslusten Tränar sig i att ha helt lediga dagar, utan att få dåligt samvete ©2009-Leif Höglund

20 Självkänsla Uppskattning för den jag är = Jag duger Självförtroende Uppskattning för det jag representerar = Jag kan leder till Självtillit = Jag är viktig ©2009-Leif Höglund

21 Bra situation Krav finns men också möjligheten att klara av dem. Tenta period när du känner att du har tid att lära dig det du behöver. Laborationstillfällen med tillräckligt med tid och bra stöd. Ger dig själv ledig tid, utan dåligt samvete. ©2009-Leif Höglund

22 Dålig situation Krav finns men de känns övermäktiga att klara av. Tenta pluggandet känns för svårt, du kommer aldrig hinna lära dig så mycket som du önskar. Laborationer när tiden bara försvinner, du inte förstår vad du ska göra och ingen vettig hjälp finns att få. Vardag och helg blandas ihop, allt handlar om plugg. Alternativt du ligger i soffan men tänker på vad du borde göra. ©2009-Leif Höglund

23 Skräckarbetsplatsen Oklara mål Negativa regler och många förbud Ledningen är otydlig och har beslutsångest Ingen uppföljning – ej resultatinriktad Ingen solidaritet med företaget Skitprat i stället för öppna debatter och möten Kan ej påverka och nya idéer förtrycks – ska bara lyda order Ingen överblick Inget belöningssystem, ingen uppmuntran eller stimulans till utveckling Dolda bestraffningsmetoder och hot För många uppgifter på för kort tid och med otillräckliga resurser ©2009-Leif Höglund

24 Sju färdigheter - översikt Självstyre Positiv inre dialog Samhörighet/stöd Fysisk energireglering Perspektivförmåga Aktiv kroppskännedom Aktiv vila och återhämtning ©2009-Leif Höglund

25 MålKompetensMotivationResurserHandlingFörändring KompetensMotivationResurserHandlingFörvirring MålMotivationResurserHandlingÅngest MålKompetensResurserHandlingMotstånd MålKompetensMotivationHandlingFrustration MålKompetensMotivationResurser Ekorrhjul Resultat Kunskap Vilja Tid”Plugga” Lyckas på tentan ©2009-Leif Höglund


Ladda ner ppt "Välkommen Till Inspirationsseminarium minskad ST res S genom inre positiv dialog ©2009-Leif Höglund www.aprendo.se."

Liknande presentationer


Google-annonser