Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inkommer akut på tfn remiss p.g.a grav anemi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inkommer akut på tfn remiss p.g.a grav anemi"— Presentationens avskrift:

1 Inkommer akut på tfn remiss p.g.a grav anemi
Socialt: 45–årig man. Bor tillsammans med modern. Studerade tidigare till civilekonom men avbröt studierna av okänd anledning. Tidigare sjukdomar: Säger sig ha varit frisk. Det framkommer en viss läkarskräck. Aktuellt: Pat har tacklat av under flera år. Gått ner i vikt och blivit mer eller mindre sängliggande de senaste åren (?). Ätit mindre och mindre. Sista 2-3 veckorna före inkomsten kräkts. Inte orkat gå i trappan i hemmet.

2 Inkomststatus AT: Avmagrad, kakektisk. Gulaktig i hyn och gula sklerae. Mun och svalg: Blekt och oretat. Ytliga lgll: Palp. u.a. Hjärta: Regelbunden rytm, frekvensen 80/min Lungor: U.a. BT 80/45 Buk: U.a. Neurologiskt: Senreflexer lättutlösta men akillessenereflexen hö är något svagare än vä. Pupiller u.a. Lokalstatus: Sparsam behåring. Vikt 33 kg

3 Blodstatus B-Hb 17 g/L B-LPK 5,61 B-TPK 67 B-EVF 0,048 E-MCV 107 fl
B-Retikulocyter 0,52% (0,5-2,5%) B-Retikulocyter 2 (22-139) INR 2,0

4 Järn och vitaminstatus
S-Järn 32 µmol/L (9-34) S-Transferrin 1,3 g/L (2,0-3,0) S-TIBC 32 µmol/L (47-80) S-Ferritin 221 µg/L (28-400) S-kobalaminer <111 pmol/L (<111) S-Folat 8,7 nmol/L (6,0-39) S-Homocystein 62 µmol/L (0,5-15) S-Pepsinogen 6 µg/L (>25) S-Gastrin >480

5 Övriga prover S-kreatinin 186 µmol/L (60-105) S-albumin 38 g/L (36-45)
S-Bilirubin 95 µmol/L (5-25) S-ALP 1,49 µkat/L (0,6-18) S-ALAT 0,40 µkat/L (0-1,10) S-ASAT 0,76 µkat/L (0,25-0,75) S-LD 74 µkat/L (1,8-3,4) S-Haptoglobin < 0,06 g/L (0,24-1,9) Gliadin ak 42 (<18) Transglutaminas ak neg

6 Gastroskopi med biopsier
Px corpus ventriculi Uttalad corpusatrofi Px duodenum Normal tunntarmsslemhinna

7 Trombocyter Datum 1017 1018 1023 1024 1026 1030 TPK 78 46 21 195 385

8 Perniciös anemi (= upphörd produktion av Intrinsic factor)
Atrofisk gastrit med bibehållen produktion av IF (=malabsorption av proteinbundet B12) Patogenes Symtom Corpus atrofi med eller utanupphörd produktion av IF Megaloblastisk makrocytär anemi Neurologiska symtom* Etiologi Autoimmun Kronisk H. pylori infektion

9 SYMTOM PERNICIÖS ANEMI
Anemiska symtom Aptinnedsättning, dyspepsi, viktnedgång Illamående, buksmärtor Diarré Glossit

10 Neurologiska symtom ( demyelinisering →axonal degeneration→ neuronal död) Patofysiologi Subakut kombinerad degeneration Baksträngsdegeneration Cortikospinal degeneration Degeneration av perifera nerver Symtom Parestesier Nedsatt vibrationssinne/djup sensibilitet Ataxi Spastisk paraplegi Synnedsättning

11 Hur gick det sen? Återbesök 2 mån efter inkomsten
Mår utmärkt. Vikten har gått upp till 49 kg Blodprover u.a förutom S-ALP som är 3,20. Steatos? Har psykiaterkontakt Har tandläkarkontakt för tandsanering


Ladda ner ppt "Inkommer akut på tfn remiss p.g.a grav anemi"

Liknande presentationer


Google-annonser