Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Globalisering, Postkolonialism och Migration

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Globalisering, Postkolonialism och Migration"— Presentationens avskrift:

1 Globalisering, Postkolonialism och Migration
Catarina Kinnvall

2 Översikt Postkolonialism: huvudpunkter Chatterjee och Bhaba - nationen
Postkolonial feminism Multikulturalism och diasporapolitik Fanon, Mudimbe, Bhaba Imaginary identifications Postkolonialism och globaliseringsdebatten diskussionsfrågor

3 Postcolonial Analysis
Kritik av eurocentrism och universalism Kritik mot postmodernism och västerländsk feminism imperialismprocess dominansförhållande

4 Partha Chatterjee Homi Bhaba
Kritik av Benedict Anderson –imagined nations Kritik av Saids Orient Kritik av västerländsk feminism och deras ’articulation of difference’

5 Postkolonial Feminism
Judith Marcus Föreställning om kvinnan – den essentialiserade andra Diskursiv och sociologisk betydelse Gendered female orient Gayatri Spivak Can the subaltern Speak Kategorin ’kvinna’ – det ociviliserade Öst Objektifiering av kvinnan – saknar röst

6 Chandra Mohanty Den ideologiska konstruktionen och konsolideringen av vit maskulinitet som normativ Effekterna av koloniala institutioner och politik Uppkomsten av feministisk politik och medvetande i historisk kontext

7 Multikulturalism och diaspora politik
Vilar på konceptet: homogena enheter Politics of recognition (särartspolitik) Översättning, tredje rummet, hybridisering Neo-rasism Medborgarskapsdiskurser

8 Fanon, Mudimbe, Bhaba Negritude – stolthet i att vara svart
Raskonceptet Imitationens ironi The imaginary process of identification Kritik av psykoanalytiska perspectiv

9 Imaginary identifications (föreställda identifikationer)
Konstruerar identiteter genom betydelsefulla andra och kollektiva narrativ Den civiliserade Europeens identitet kan inte existera utan den ociviliserade andra – missionerande rasism

10 Globaliseringsdebatten
Utgångspunkter Implikationer för social förändring Påverkan på mänskligheten Policyrespons c.f. Scholte

11 Utgångspunkter Kamp om definitioner: internationalisering eller någonting annat? Olika inställning till spridning: globalism eller skepticism? kontrasterande kronologier: gammal eller ny? Olika förklaringar: materialistiska eller idealistiska, individualistiska eller strukturalistiska?

12 Implikationer för social förändring
gammal kapitalism, ny kapitalism eller postkolonialism? statisk eller poststatisk governance? homogenisering eller heterogenisering av identiteter? Kunskapsproduktion – gammal eller ny? Fortsättning av modernitet eller begynnelsen av postmodernitet?

13 Påverkan på mänskligheten
Mer eller mindre säkerhet? Mer eller mindre social demokrati? Ökad eller minskad demokrati?

14 Policyrespons neoliberal tilltro till marknadskrafter?
Rejektionistisk tilltro till det lokala? reformistisk tilltro till offentlig politik? transformistisk tilltro till social revolution?

15 Diskussionspunkter Hur passar det postkoloniala perspektivet in i globaliseringsdebatten? Hur sklijer sig postkolonialism från andra kritiska perspektiv? Postkolonialism – styrka och svagheter?


Ladda ner ppt "Globalisering, Postkolonialism och Migration"

Liknande presentationer


Google-annonser