Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Globalisering, Postkolonialism och Migration Catarina Kinnvall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Globalisering, Postkolonialism och Migration Catarina Kinnvall."— Presentationens avskrift:

1 Globalisering, Postkolonialism och Migration Catarina Kinnvall

2 Översikt Postkolonialism: huvudpunkter Postkolonialism: huvudpunkter Chatterjee och Bhaba - nationen Chatterjee och Bhaba - nationen Postkolonial feminism Postkolonial feminism Multikulturalism och diasporapolitik Multikulturalism och diasporapolitik Fanon, Mudimbe, Bhaba Fanon, Mudimbe, Bhaba Imaginary identifications Imaginary identifications Postkolonialism och globaliseringsdebatten Postkolonialism och globaliseringsdebatten diskussionsfrågor diskussionsfrågor

3 Postcolonial Analysis Kritik av eurocentrism och universalism Kritik av eurocentrism och universalism Kritik mot postmodernism och västerländsk feminism Kritik mot postmodernism och västerländsk feminism imperialismprocess imperialismprocess dominansförhållande dominansförhållande

4 Partha Chatterjee Homi Bhaba Kritik av Benedict Anderson – imagined nations Kritik av Benedict Anderson – imagined nations Kritik av Saids Orient Kritik av Saids Orient Kritik av västerländsk feminism och deras ’articulation of difference’ Kritik av västerländsk feminism och deras ’articulation of difference’

5 Postkolonial Feminism Judith Marcus Judith Marcus Föreställning om kvinnan – den essentialiserade andra Föreställning om kvinnan – den essentialiserade andra Diskursiv och sociologisk betydelse Diskursiv och sociologisk betydelse Gendered female orient Gendered female orient Gayatri Spivak Gayatri Spivak Can the subaltern Speak Can the subaltern Speak Kategorin ’kvinna’ – det ociviliserade Öst Kategorin ’kvinna’ – det ociviliserade Öst Objektifiering av kvinnan – saknar röst Objektifiering av kvinnan – saknar röst

6 Chandra Mohanty Den ideologiska konstruktionen och konsolideringen av vit maskulinitet som normativ Den ideologiska konstruktionen och konsolideringen av vit maskulinitet som normativ Effekterna av koloniala institutioner och politik Effekterna av koloniala institutioner och politik Uppkomsten av feministisk politik och medvetande i historisk kontext Uppkomsten av feministisk politik och medvetande i historisk kontext

7 Multikulturalism och diaspora politik Vilar på konceptet: homogena enheter Vilar på konceptet: homogena enheter Politics of recognition (särartspolitik) Politics of recognition (särartspolitik) Översättning, tredje rummet, hybridisering Översättning, tredje rummet, hybridisering Neo-rasism Neo-rasism Medborgarskapsdiskurser Medborgarskapsdiskurser

8 Fanon, Mudimbe, Bhaba Negritude – stolthet i att vara svart Negritude – stolthet i att vara svart Raskonceptet Raskonceptet Imitationens ironi Imitationens ironi The imaginary process of identification The imaginary process of identification Kritik av psykoanalytiska perspectiv Kritik av psykoanalytiska perspectiv

9 Imaginary identifications ( föreställda identifikationer ) Konstruerar identiteter genom betydelsefulla andra och kollektiva narrativ Konstruerar identiteter genom betydelsefulla andra och kollektiva narrativ Den civiliserade Europeens identitet kan inte existera utan den ociviliserade andra – missionerande rasism Den civiliserade Europeens identitet kan inte existera utan den ociviliserade andra – missionerande rasism

10 Globaliseringsdebatten Utgångspunkter Utgångspunkter Implikationer för social förändring Implikationer för social förändring Påverkan på mänskligheten Påverkan på mänskligheten Policyrespons Policyrespons c.f. Scholte

11 Utgångspunkter Kamp om definitioner: internationalisering eller någonting annat? Kamp om definitioner: internationalisering eller någonting annat? Olika inställning till spridning: globalism eller skepticism? Olika inställning till spridning: globalism eller skepticism? kontrasterande kronologier: gammal eller ny? kontrasterande kronologier: gammal eller ny? Olika förklaringar: materialistiska eller idealistiska, individualistiska eller strukturalistiska? Olika förklaringar: materialistiska eller idealistiska, individualistiska eller strukturalistiska?

12 Implikationer för social förändring gammal kapitalism, ny kapitalism eller postkolonialism? gammal kapitalism, ny kapitalism eller postkolonialism? statisk eller poststatisk governance? statisk eller poststatisk governance? homogenisering eller heterogenisering av identiteter? homogenisering eller heterogenisering av identiteter? Kunskapsproduktion – gammal eller ny? Kunskapsproduktion – gammal eller ny? Fortsättning av modernitet eller begynnelsen av postmodernitet? Fortsättning av modernitet eller begynnelsen av postmodernitet?

13 Påverkan på mänskligheten Mer eller mindre säkerhet? Mer eller mindre säkerhet? Mer eller mindre social demokrati? Mer eller mindre social demokrati? Ökad eller minskad demokrati? Ökad eller minskad demokrati?

14 Policyrespons neoliberal tilltro till marknadskrafter? neoliberal tilltro till marknadskrafter? Rejektionistisk tilltro till det lokala? Rejektionistisk tilltro till det lokala? reformistisk tilltro till offentlig politik? reformistisk tilltro till offentlig politik? transformistisk tilltro till social revolution? transformistisk tilltro till social revolution?

15 Diskussionspunkter Hur passar det postkoloniala perspektivet in i globaliseringsdebatten? Hur passar det postkoloniala perspektivet in i globaliseringsdebatten? Hur sklijer sig postkolonialism från andra kritiska perspektiv? Hur sklijer sig postkolonialism från andra kritiska perspektiv? Postkolonialism – styrka och svagheter? Postkolonialism – styrka och svagheter?


Ladda ner ppt "Globalisering, Postkolonialism och Migration Catarina Kinnvall."

Liknande presentationer


Google-annonser