Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering och användning Linda Askenäs Linköpings universitet Ekonomiska informationssystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering och användning Linda Askenäs Linköpings universitet Ekonomiska informationssystem."— Presentationens avskrift:

1 Implementering och användning Linda Askenäs Linköpings universitet Ekonomiska informationssystem

2 Agenda Lärande i implementeringen och användningen av affärssystem Lärande i implementeringen och användningen av affärssystem Affärssystemet som en aktör i organisationen Affärssystemet som en aktör i organisationen Känslor och dess betydelse vid användning av affärssystem Känslor och dess betydelse vid användning av affärssystem

3 Agenda Lärande Kunskap och lärande Kunskap och lärande Valet, implementeringen och användningen Valet, implementeringen och användningen Vad innebär lärande perspektivet Vad innebär lärande perspektivet Frågor Frågor

4 Lärandeperspektiv Vi tänker olika, ser olika saker i samma ting. En implementering av ett affärssystem är en lärande process som aldrig avstannar, där alla som är med lär mera om verksamheten och om det nya affärssystemet. Lärande kring användning av ett affärssystem fokuserar på hur användare förstår hur det kan användas för att bäst hjälpa den enskilda situationen samt även organisationen som helhet. Vi tänker olika, ser olika saker i samma ting. En implementering av ett affärssystem är en lärande process som aldrig avstannar, där alla som är med lär mera om verksamheten och om det nya affärssystemet. Lärande kring användning av ett affärssystem fokuserar på hur användare förstår hur det kan användas för att bäst hjälpa den enskilda situationen samt även organisationen som helhet.

5 Hjärna eller kultur Hjärna Hjärna Hur vi tänker är det viktiga. Hur vi tänker är det viktiga. Att vi förstår. (Morgan, 1993) Att vi förstår. (Morgan, 1993) Kultur Kultur Vårt företag har en kultur - Vi gör saker på ett visst sätt. Vårt företag har en kultur - Vi gör saker på ett visst sätt. Vi har också olika subkulturer i organisationen som ser saker på sina sätt. (Walsham, 1993) Vi har också olika subkulturer i organisationen som ser saker på sina sätt. (Walsham, 1993) Affärssystemet har sitt sätt. (Orlikowski, 1991) Affärssystemet har sitt sätt. (Orlikowski, 1991)

6 ReflektionAktivitet Lärandeprocessen Fundamental för lärande perspektivet Fundamental för lärande perspektivet Reflektion - utveckling (Giddens, 1984) Reflektion - utveckling (Giddens, 1984) Förändringsfokus - meningsskapande (Weick, 1995) Förändringsfokus - meningsskapande (Weick, 1995) Reflektion

7 Kunskap - En förenklad syn Tyst - explicit kunskap (Polanyi, 1966 ) Tyst - explicit kunskap (Polanyi, 1966 ) Interntionalisering - externalisering (Nonaka och Takeuchi, 1995) Interntionalisering - externalisering (Nonaka och Takeuchi, 1995) SocializationExternalization InternalizationCombination Tyst Explicit TystExplicit till Från

8 En studie av Implementering Forskning fokuserat på framgångsfaktorer eller effekter Forskning fokuserat på framgångsfaktorer eller effekter Liknande resultat som vid traditionell forskning på projektledning Liknande resultat som vid traditionell forskning på projektledning Förespråkar då en processperspektiv Förespråkar då en processperspektiv 13 st fall av affärssystem 13 st fall av affärssystem Främst telefonintervjuer med uppdragsgivaren, projektledaren och en utanför projektet. Främst telefonintervjuer med uppdragsgivaren, projektledaren och en utanför projektet. Letade efter krafter som motiverade ett inköp, svårigheter, motverkande krafter, händelseförloppet och resultatet Letade efter krafter som motiverade ett inköp, svårigheter, motverkande krafter, händelseförloppet och resultatet

9 Resultatet Motiverande till valet Motiverande till valet 2000 problematiken 2000 problematiken Process förbättringar Process förbättringar Gammalt systemsstöd Gammalt systemsstöd Effekter Effekter + Bättre flöde, uppstrukturering + Bättre flöde, uppstrukturering - datanoggrannhet, motstånd från personalen, kunder och förlorade kompetenta medarbetare - datanoggrannhet, motstånd från personalen, kunder och förlorade kompetenta medarbetare

10 Implementeringen Fann inga politiska krafter Fann inga politiska krafter Kunskapsbarriärer Kunskapsbarriärer Konfigureringen Konfigureringen Förändringen av arbetsprocesser Förändringen av arbetsprocesser Olika implementeringsstrategier Olika implementeringsstrategier Bara ett teknikbyte Bara ett teknikbyte Organisationsförändring med teknikbyte Organisationsförändring med teknikbyte Inkrementell förändring Inkrementell förändring Olika förändringsstrategier Olika förändringsstrategier Formell utbildning (minimal till omfattande) Formell utbildning (minimal till omfattande) Kulturförändring Kulturförändring (Robey et al, 2000)

11 Projektet Hantering av olika vyer - sociala konstruktioner Mellan konsulter, leverantörer och kundföretag (Tjäder, 1999) Mellan konsulter, leverantörer och kundföretag (Tjäder, 1999) Mellan ledning och användare, (Gäre, 1999) Mellan ledning och användare, (Gäre, 1999) Mellan olika användargrupper, (Orlikowski) Mellan olika användargrupper, (Orlikowski) Olika vyer ger möjlighet till lärande Olika vyer ger möjlighet till lärande Olika vyer kan skapa konflikter Olika vyer kan skapa konflikter Olika vyer ger bättre förutseende Olika vyer ger bättre förutseende

12 Implementering Orlikowski (1995) Improvisations modell för implementering Implementering innebär en förändring Förändringar Planerade Uppdykande Möjlighets Iterativ modell mellan dessa förändringar

13 Improvisations modell

14 Användarmedverkan Användarrepresentanters medverkan leder till… Att motståndet till förändring minskar Att motståndet till förändring minskar Att ett lärande sker (Tjäder, 1999) Att ett lärande sker (Tjäder, 1999) Ofta är vissa med men andra är fortfarande utanför (Westelius, 1996) Ofta är vissa med men andra är fortfarande utanför (Westelius, 1996)

15 Användarens uppfattningar om ”utbildningen” Gav inte mycket! Gav inte mycket! Kom för tidigt, innan man hade affärssystemet att testa på – Vi glömde Kom för tidigt, innan man hade affärssystemet att testa på – Vi glömde Var för mycket på en gång – Dom lärde säkert ut mera än vad vi kommer ihåg Var för mycket på en gång – Dom lärde säkert ut mera än vad vi kommer ihåg Det är först efter när du kan använda systemet som du vet vad du vill fråga Det är först efter när du kan använda systemet som du vet vad du vill fråga

16 Träning – Utbildning Formell utbildning Formell utbildning –Knapptryckning -träning –Systemets logik –Teoretiska metoder/modeller Situerat lärande Situerat lärande –Testa, prova sig fram –Fråga andra Situerat lärande dominerar användarens lärande Situerat lärande dominerar användarens lärande

17 Knowledge New system Knowledge of what to do Knowledge of how to use the system

18 Vad behövs läras? Att använda affärssystemet Att använda affärssystemet Att förstå sin del i processen/verksamheten Att förstå sin del i processen/verksamheten Att förstå logiken i affärssystemet Att förstå logiken i affärssystemet Kunskapen sker I form av att fylla på kundkap I olika lådor … och människor behöver starta med olika lådor Kunskapen sker I form av att fylla på kundkap I olika lådor … och människor behöver starta med olika lådor (Askenäs och Westelius, 2000)

19 Utnyttjande av möjlighetsfönster Inkrementell förändring av utnyttjande av datasystem. Perioder av förändring och rutin. Inkrementell förändring av utnyttjande av datasystem. Perioder av förändring och rutin. (Tyre och Orlikowski, 1993) Tid från installation Tillgodogörande nivå

20 Utnyttjande av möjlighetsfönster Underlättas av: Underlättas av: Att post-implementeringsperioden utnyttjas Att post-implementeringsperioden utnyttjas Rotering av personal Rotering av personal Förändringsaktiviteter under lugna perioder Förändringsaktiviteter under lugna perioder Gör det möjligt att: Gör det möjligt att: Hantera omgivningsförändringar Hantera omgivningsförändringar Utnyttjande av erfarenheter och lärande Utnyttjande av erfarenheter och lärande Svårt genom att: Svårt genom att: Ovana ledare Ovana ledare Sker ofta oplanerat och oväntat för användare Sker ofta oplanerat och oväntat för användare Fast ibland behövs stora förändringar göras Fast ibland behövs stora förändringar göras

21 Användningen Det organisatoriska minnet måste hanteras Det organisatoriska minnet måste hanteras Varje användare måste ges möjlighet att utvecklas Varje användare måste ges möjlighet att utvecklas Affärssystemets användande skiljer sig åt (jmf. Orlikowski, 2000) Affärssystemets användande skiljer sig åt (jmf. Orlikowski, 2000) Förståelse för affärssystemets logik i förhållande till den verksamhets det implementeras i. Förståelse för affärssystemets logik i förhållande till den verksamhets det implementeras i. Att det är en mycket känslosam process (Askenäs och Westelius, 2001) Att det är en mycket känslosam process (Askenäs och Westelius, 2001) Måste arbeta aktivt med användningen så länge affärssystemets används Måste arbeta aktivt med användningen så länge affärssystemets används

22 Användningen En pågående lärandeprocess En pågående lärandeprocess Stagnation i lärandet Stagnation i lärandet Lärande utanför systemet Lärande utanför systemet Lärande kring hantering av tekniken Lärande kring hantering av tekniken Erfarenhetsuppbyggande för kommande uppgraderingsprojekt Erfarenhetsuppbyggande för kommande uppgraderingsprojekt

23 Lärandesynsättet Fördelar   Förändringsprocessen fokuseras   Inte bara en grupps kunskaper tillvaratas   Värderar användarens kunskaper och kompetens.   Alla känner sig delaktiga och ges möjlighet att förstå förändringarna   Förändringarna har större möjlighet att bli beständiga och användare kan komma med bättre förändringsförslag   Underlättar att nya möjligheter kommer upp   Underlättar lösandet av problem, då många olika personer blir involverade Nackdelar Ger inga klara riktlinjer under projektet Bygger på det som varit mera än att se framåt Svårt att förmedla, bygger mera på insikt än logiskt resonemang Har inga tydliga mål som kan kopplas till företagets vinst Tar inte hänsyn till politiska konflikter som kan uppstå när olika grupper har skilda synsätt

24 Lärandesynsättet - metod Tolkande, förståelse Tolkande, förståelse subjektivt, social konstruktion subjektivt, social konstruktion förstå samband förstå samband processer processer individ kontra struktur individ kontra struktur

25 Frågor att ställa Val Val Varifrån erhålls kunskapen i valsituationen? Varifrån erhålls kunskapen i valsituationen? Kunskapsbariärrer eller bärare i valsituationen? Kunskapsbariärrer eller bärare i valsituationen? Implementering Implementering När inträffar lärande vid implementeringen? När inträffar lärande vid implementeringen? Vilka kunskaper upplevdes saknades under implementeringen och varför? Vilka kunskaper upplevdes saknades under implementeringen och varför? Användning Användning Vilken kunskap har användarna om systemet? Vilken kunskap har användarna om systemet? Främjar systemet kontinuerligt lärande? Främjar systemet kontinuerligt lärande?

26 Sammanfattning synsätt SYSTEM Affärssystem ev också nya arbetssätt Produktivare org. Kostnadsred. Högre kvalitet Nya processer Bättre erbjudanden Mätning av effekterna Maskinsynsättet Politiskt synsätt Lärande synsätt Aktivitet Reflektion

27 Centrala begrepp vid val, införande och användning av affärssystem

28


Ladda ner ppt "Implementering och användning Linda Askenäs Linköpings universitet Ekonomiska informationssystem."

Liknande presentationer


Google-annonser