Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design rationale för MDI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design rationale för MDI"— Presentationens avskrift:

1 Design rationale för MDI
080208 Design rationale för MDI Att läsa: Carroll, J. M., & Rosson, M. B. (2003) Design Rationale as Theory. Kapitel 15 i John M. Carroll (Ed.), HCI Models, Theories, and Frameworks. San Fransisco: Kaufmann. Design Rationale

2 Översikt Vad är Design rationale Varför behövs det?
080208 Översikt Vad är Design rationale Varför behövs det? Hur arbetar man konkret? Bidrag till MDI-forskning 080208 Design rationale Design Rationale

3 Vad är Design rationale?
080208 Vad är Design rationale? Rationale betyder logisk grund, resonerande förklaring (framställning) Diskussioner, debatter, förhandlingar Orsaker till vissa egenskaper, finesser Förklaringar till varför vissa förslag förkastats, varför saker inte finns med Avvägningar man gjort (tradeoffs) 080208 Design rationale Design Rationale

4 Motiv till Design rationale i MDI
080208 Motiv till Design rationale i MDI Ökar förståelsen för interaktionssituationer genom dokumentation analys beskrivningar konsekvenser Fångar viktiga aspekter kontext (sammanhang) applicerbarhet räckvidd 080208 Design rationale Design Rationale

5 Redskap för Design rationale
080208 Redskap för Design rationale scenarier berättelser claims analysis DR stödjer task-artifact framework 080208 Design rationale Design Rationale

6 Scenarier beskriver användarens interaktion
080208 Scenarier beskriver användarens interaktion påhittade eller observerade situationer dokumenteras i form av berättelser (narratives) väl genomfört tar man upp flera scenarier 080208 Design rationale Design Rationale

7 Att ta fram scenarier man vill identifiera typiska scenarier bygger på
080208 Att ta fram scenarier man vill identifiera typiska scenarier bygger på teori observation, fältstudier personliga upplevelser tidigare erfarenheter, dokumenterade bör lyfta fram situationer där motsägelser blir tydliga 080208 Design rationale Design Rationale

8 080208 Claims analysis ”claims” är påståenden eller beskrivningar som utsätts för noggrann granskning analysen delas in i fördelar och nackdelar på ett systematiskt sätt för att hantera det man kommer fram till tar man hjälp av vedertagna teorier från lämpligt område 080208 Design rationale Design Rationale

9 080208 Exempel News problem: + a virtual newspaper is a good means to provide some help to the users. + it can help the user to think that he/she is in a community. - but the actual text-form is not readable without scrolling a lot. - but with a web-interface, it's really not easy to look at that. 080208 Design rationale Design Rationale

10 Hur tar man fram ”claims”?
080208 Hur tar man fram ”claims”? Analys av texten Ställ frågor utifrån händelser/handlingar/mål varför klickade hon där? Systematiska frågor utifrån Normans handlingsstadier Analysera scenarier tillsammans med användare 080208 Design rationale Design Rationale

11 Normans handlingsstadier
080208 Normans handlingsstadier eller Norman’s stages of action Formulera målet Formulera intentionen Specificera en handlingssekvens Utför en handling Notera uppnått tillstånd Tolka uppnått tillstånd Utvärdera/bedöm resultatet 080208 Design rationale Design Rationale

12 080208 080208 Design rationale Design Rationale

13 Ekologisk ansats i MDI-forskning
080208 Ekologisk ansats i MDI-forskning – vad menas med det? syftar på att något utvecklas över tiden och därmed anpassas till rådande omständigheter man betonar särskilt att se system i ett sammanhang jämför med ekologisk validitet 080208 Design rationale Design Rationale

14 Ekologisk ansats På tre nivåer beslut beskrivs
080208 Ekologisk ansats På tre nivåer taxonomier designvetenskap, DR som råmaterial evolutionär ansats, jfr task-artifact cycle beslut beskrivs orsakssamband kommer fram 080208 Design rationale Design Rationale

15 Task-artifact cycle requirements tasks artifacts possibilities 080208
Design rationale Design Rationale

16 080208 Aktionsforskning Man nöjer sig inte med att endast observera och sedan analysera, man är med och inför förändringar, förhoppningsvis förbättringar Man menar att sådana situationer ger mest att studera Förändringsstrategier i fokus Förenklar i viss forskningsprocessen eftersom samma personer med hela vägen, kunskapsöverföring överflödig 080208 Design rationale Design Rationale

17 Aktionsforskning ”Forskningens frågor härrör från en analys av de problem som praktikerna möter i situationen, och det omedelbara målet blir att förstå dessa problem.” (Brown & McIntyre, 1981) 080208 Design rationale

18 080208 Syntetisk ansats En enda teori eller vetenskapsinriktning räcker inte för att designa lyckad interaktion Väga egenskaper eller karakteristika i gränssnitt mot varandra, t ex kan förenklingar medföra effektivare arbetssätt, men kan samtidigt få användare att känna sig mindre kompetenta Inga teorier värderas högre än andra, men de kan komma fram i Design rationale 080208 Design rationale Design Rationale

19 Sammanfattning Design rationale kan verka på olika nivåer:
080208 Sammanfattning Design rationale kan verka på olika nivåer: som redskap för att förmedla designalternativ eller designbeslut till användare/beställare kan bidra till mer generell kunskap om design stödjer olika forskningsansatser vilket bidrar till en utveckling av teoribildningen inom MDI-området 080208 Design rationale Design Rationale


Ladda ner ppt "Design rationale för MDI"

Liknande presentationer


Google-annonser