Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design rationale för MDI Att läsa: Carroll, J. M., & Rosson, M. B. (2003) Design Rationale as Theory. Kapitel 15 i John M. Carroll (Ed.), HCI Models, Theories,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design rationale för MDI Att läsa: Carroll, J. M., & Rosson, M. B. (2003) Design Rationale as Theory. Kapitel 15 i John M. Carroll (Ed.), HCI Models, Theories,"— Presentationens avskrift:

1 Design rationale för MDI Att läsa: Carroll, J. M., & Rosson, M. B. (2003) Design Rationale as Theory. Kapitel 15 i John M. Carroll (Ed.), HCI Models, Theories, and Frameworks. San Fransisco: Kaufmann.

2 080208Design rationale2 Översikt Vad är Design rationale Varför behövs det? Hur arbetar man konkret? Bidrag till MDI-forskning

3 080208Design rationale3 Vad är Design rationale? Rationale betyder logisk grund, resonerande förklaring (framställning) Diskussioner, debatter, förhandlingar Orsaker till vissa egenskaper, finesser Förklaringar till varför vissa förslag förkastats, varför saker inte finns med Avvägningar man gjort (tradeoffs)

4 080208Design rationale4 Motiv till Design rationale i MDI Ökar förståelsen för interaktionssituationer genom –dokumentation –analys –beskrivningar –konsekvenser Fångar viktiga aspekter –kontext (sammanhang) –applicerbarhet –räckvidd

5 080208Design rationale5 Redskap för Design rationale scenarier berättelser claims analysis DR stödjer task-artifact framework

6 080208Design rationale6 Scenarier beskriver användarens interaktion påhittade eller observerade situationer dokumenteras i form av berättelser (narratives) väl genomfört tar man upp flera scenarier

7 080208Design rationale7 Att ta fram scenarier man vill identifiera typiska scenarier bygger på –teori –observation, fältstudier –personliga upplevelser –tidigare erfarenheter, dokumenterade bör lyfta fram situationer där motsägelser blir tydliga

8 080208Design rationale8 Claims analysis ”claims” är påståenden eller beskrivningar som utsätts för noggrann granskning analysen delas in i fördelar och nackdelar på ett systematiskt sätt för att hantera det man kommer fram till tar man hjälp av vedertagna teorier från lämpligt område

9 080208Design rationale9 Exempel News problem: + a virtual newspaper is a good means to provide some help to the users. + it can help the user to think that he/she is in a community. - but the actual text-form is not readable without scrolling a lot. - but with a web-interface, it's really not easy to look at that.

10 080208Design rationale10 Hur tar man fram ”claims”? Analys av texten Ställ frågor utifrån händelser/handlingar/mål –varför klickade hon där? Systematiska frågor utifrån Normans handlingsstadier Analysera scenarier tillsammans med användare

11 080208Design rationale11 Normans handlingsstadier eller Norman’s stages of action Formulera målet Formulera intentionen Specificera en handlingssekvens Utför en handling Notera uppnått tillstånd Tolka uppnått tillstånd Utvärdera/bedöm resultatet

12 080208Design rationale12

13 080208Design rationale13 Ekologisk ansats i MDI-forskning – vad menas med det? syftar på att något utvecklas över tiden och därmed anpassas till rådande omständigheter man betonar särskilt att se system i ett sammanhang jämför med ekologisk validitet

14 080208Design rationale14 Ekologisk ansats På tre nivåer –taxonomier –designvetenskap, DR som råmaterial –evolutionär ansats, jfr task-artifact cycle beslut beskrivs orsakssamband kommer fram

15 080208Design rationale15 Task-artifact cycle tasks artifacts possibilities requirements

16 080208Design rationale16 Aktionsforskning Man nöjer sig inte med att endast observera och sedan analysera, man är med och inför förändringar, förhoppningsvis förbättringar Man menar att sådana situationer ger mest att studera Förändringsstrategier i fokus Förenklar i viss forskningsprocessen eftersom samma personer med hela vägen, kunskapsöverföring överflödig

17 080208Design rationale17 Aktionsforskning ”Forskningens frågor härrör från en analys av de problem som praktikerna möter i situationen, och det omedelbara målet blir att förstå dessa problem.” (Brown & McIntyre, 1981)

18 080208Design rationale18 Syntetisk ansats En enda teori eller vetenskapsinriktning räcker inte för att designa lyckad interaktion Väga egenskaper eller karakteristika i gränssnitt mot varandra, t ex kan förenklingar medföra effektivare arbetssätt, men kan samtidigt få användare att känna sig mindre kompetenta Inga teorier värderas högre än andra, men de kan komma fram i Design rationale

19 080208Design rationale19 Sammanfattning Design rationale kan verka på olika nivåer: –som redskap för att förmedla designalternativ eller designbeslut till användare/beställare –kan bidra till mer generell kunskap om design –stödjer olika forskningsansatser vilket bidrar till en utveckling av teoribildningen inom MDI-området


Ladda ner ppt "Design rationale för MDI Att läsa: Carroll, J. M., & Rosson, M. B. (2003) Design Rationale as Theory. Kapitel 15 i John M. Carroll (Ed.), HCI Models, Theories,"

Liknande presentationer


Google-annonser