Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F2 Gruppdynamik Kapitel 7-8 ur Robbins M.m..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F2 Gruppdynamik Kapitel 7-8 ur Robbins M.m.."— Presentationens avskrift:

1 F2 Gruppdynamik Kapitel 7-8 ur Robbins M.m.

2 Grupper; vad och varför?
Grupp jämfört med team? Formella och informella grupper Fördelar: ”Sanningen” utmanas Snabb feedback Lärande stimuleras Motiverande Egna erfarenheter?

3 Varför arbeta i grupp? (Schein)
Affiliation needs Sense of identity and maintaining our self-esteem Establishing and testing social reality Reducing insecurity, anxiety and sense of powerlessness Problem-solving, task-accomplishing mechanism

4 Men varför är det så svårt?
Tillfälligheten (ingen ”vi”-känsla) Styrkan är svagheten (alla vet bäst) Spridningen (litet problem!) Social Geografisk Kulturell Storleken Gruppen kan bli för självständig Tidsbrist Egna erfarenheter?

5 Gruppens utveckling Forming Storming Norming Performing Adjourning

6 Vad beror/hänger integrering på? (Arnold et al 1998)
A social reality shared by group members The ability to empathise and see things from other’s points of view The motivation to communicate The ability to negotiate and agree norms with the team The ability to identify the true causes of any difficulties which arise Self-confidence of all group members

7 Belbins 9 teamroller Specialist Monitor/evaluator Plant Teamworker
Completer/finisher Shaper Coordinator Implementer Resource investigator

8 Besvärliga människor Aggressiva och dominanta Centrumsökaren
Lustigkurren Blockeraren Småprataren

9 Vanliga problem i grupper
Problemet med informationsberoende Problemet med gemensam information Problemet med dolda profiler Rutin vs. innovation

10 Social Loafing/ Social maskning
Sätt att undvika det: Individuella resultat Roliga jobb Belöna och utvärdera/ge feedback till individer Låt alla delta i att sätta upp mål Etc… …är bara ett problem när den inre motivationen är låg.

11 Groupthink/Grupptänkande (Janis 1972)
The group feels invulnerable Warnings are rationalised away Unquestioned belief in the group’s morality Opposers are ridiculed and stereotyped Group pressure on opposers is high Silence is taken as consent (a false sense of group unanimity) Members censor themselves not to deviate from norms The group is protected from information or individuals who would disrupt consensus

12 Andra aspekter av nära samarbete
Mentala modeller Transactive Memory System (TMS) Tyst koordinering

13 Hur sätter man ihop ett team?
Fyra viktiga aspekter: Uppgiften/arbetet Människorna/gruppens sammansättning Kontexten Processen

14 Uppgiften/Arbetet Vilken typ av arbete måste utföras?
Taktiskt Problemlösande Kreativt Är lösningen glasklar eller subjektiv? Hur stor är självbestämmanderätten? Autonomi, variation, betydelse etc.

15 Människorna/gruppens sammansättning
Lagom många? Rätt kompetens? Teknisk Kommunikativ Problemlösande Vilka roller har medlemmarna? Lagom mångfald? (kommer inte automatiskt) Hur ser gruppens statussystem ut? Vilka normer gäller? Är gemenskapen bra? Vill man tillhöra gruppen? Litar man på varandra?

16 Kontexten Resurser Ledarskap och struktur Feedback och belöning

17 Processen Syfte Mål Självförtroende Konflikthantering Ansvarskänsla
Kommunikationen Högt i tak

18 Kännetecken för effektiva arbetsgrupper (Mullins 2002)
A belief in shared aims and objectives A sense of commitment to the group Acceptance of group values and norms A feeling of mutual trust and dependency Full participation by all members and decision making by consensus Free flow of information and communications The open expression of feelings and disagreements The resolution of conflict by the members themselves A lower level of staff turnover, absenteeism, accidents, errors and complaints

19 4 olika slags team: Problemlösande Självstyrande Tvärfunktionella
Virtuella

20 Virtuella team Fördelar: Tid och rum mindre väsentligt
Någon tillgänglig nästan dygnet runt All expertis man vill ha kan fås Man kan jobba i flera team på olika orter samtidigt Nackdelar: Sämre kvalitet på kommunikationen Tekniken blir avgörande Att arbeta i grupp är svårt nog som det är

21 Virtuella team –Hur gör man?
Ha ett mål Ha lagom antal medlemmar Styr riktning och tempo Välj kommunikationsverktyg Glöm inte de mänskliga relationerna

22 Relationer i virtuella team
Initial träff Jobba tillsammans på samma plats ett tag Videokonferens Träffas någon annan gång Socialisera via mail

23 Projektavslut: Utvärdera gruppen
Gruppetableringen Konflikter Kommunikationen Rollfördelningen Planering och möten


Ladda ner ppt "F2 Gruppdynamik Kapitel 7-8 ur Robbins M.m.."

Liknande presentationer


Google-annonser