Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Task analysis, GOMS & HTA Vad är Task analysis (TA)? Varför behövs TA? Vilka metoder stödjer TA? Praktiska resultat från TA? Att läsa: Kapitel 4 i Carroll,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Task analysis, GOMS & HTA Vad är Task analysis (TA)? Varför behövs TA? Vilka metoder stödjer TA? Praktiska resultat från TA? Att läsa: Kapitel 4 i Carroll,"— Presentationens avskrift:

1 Task analysis, GOMS & HTA Vad är Task analysis (TA)? Varför behövs TA? Vilka metoder stödjer TA? Praktiska resultat från TA? Att läsa: Kapitel 4 i Carroll, artikel av Shepherd i Ergonomics

2 050201 Task analysis, GOMS & HTA2 Vad är TA? Handlar om hur människor presterar/agerar när de interagerar med olika typer av system Kan användas för att hitta orsaker till problem, och för att åtgärda problemen Organiserar information om ett system

3 050201 Task analysis, GOMS & HTA3 Motiv till TA Definiera och ringa in problem Systematiskt insamlande av problem-info Organiserande av insamlad information Modellera delprocesser för att hitta felkällor Skapa hypoteser för hur man ska lösa problem Hantera handlingar i ett sammanhang snarare än att titta på enstaka, begränsade handlingar Alla möjligheter att göra förutsägningar välkomnas

4 050201 Task analysis, GOMS & HTA4 Vilka analystekniker finns? En lång rad tekniker finns nämnda i litteraturen, vi ska ta upp följande: KLM CMN-GOMS CPM-GOMS HTA

5 050201 Task analysis, GOMS & HTA5 Kännetecken för GOMS kombinerar kognitiva aspekter med analys av aktuell uppgift (task) Resulterar i kvantitativa förutsägelser om tidsåtgång Kvalitativt kan GOMS ge förklaringar till dessa förutsägelser

6 050201 Task analysis, GOMS & HTA6 Restriktioner för GOMS-användning Procedurkunskap, ”how-to-do-it” Passar att användas för rutinarbete, ”skilled behavior” Den som analyserar måste ha tillgång till en lista med uppgifter (tasks) eller mål, vilka måste samlas in på annat sätt

7 050201 Task analysis, GOMS & HTA7 GOMS-terminologi Goals - De mål användaren har Operators - de medel användaren har att nå målen, låg nivå Methods - sekvenser av delmål och operatorer Selection rules - de personliga regler som användare går efter när de väljer metoder, om det finns flera att välja bland

8 050201 Task analysis, GOMS & HTA8 KLM - Keystroke Level Model Den enklaste bland GOMS-teknikerna, seriell modell Utgår från en redan specificerad metod, medan andra GOMS-tekniker förutsäger metoden Använder tidsuppskattningar av knapptryckningar för att beräkna sammanlagd tid för en viss metod, antingen uppskattningar man hittar i tidigare studier eller egna mätningar Kvantitativt ger metoden den sammanlagda tiden för metoden Kvalitativt kan man t ex se mönster i interaktionen som kanske kan förkortas eller förenklas

9 050201 Task analysis, GOMS & HTA9 CMN-GOMS Här står CMN för Card, Moran & Newell som var de som introducerade GOMS i MDI-sammanhang för ca 25 år sedan Utgår ifrån att operatorer utförs strikt sekventiellt ”Bredden-först” till dess önskad detaljnivå är nådd, t ex till knapptryckningsnivå

10 050201 Task analysis, GOMS & HTA10 CPM-GOMS CPM står för Cognitive Perceptual Motor, men kopplas också till Critical Path Method, se exempel Baseras på MHP, dvs. Model Human Processor som förutsätter parallellt processande Utgår ifrån operatorer i likhet med CMN-GOMS, dessa uttrycks sedan i form av MHP-operatorer

11 050201 Task analysis, GOMS & HTA11 Exempel - telefonist CPM-GOMS inför eventuellt byte av system för telefonister, man ville se om det nya systemet effektiviserade arbetet för telefonisterna Säljaren av systemet redovisade siffror på effektivare skärmuppdateringar, färre knapptryckningar osv. Utvärderingen gick ut på att analysera om det nya systemet kunde spara tid för telefonisterna, i så fall kunde stora pengar sparas. Resultatet visade att effektiviseringen låg på den tid där telefonisten pratade med kunden, däremot låg extra knapptryckningar strax efter avslutat samtal

12 050201 Task analysis, GOMS & HTA12 Hierarkisk TA (HTA) [1] utvecklat av Annett & Duncan 1967 och framåt från linjearbete till systemövervakning

13 050201 Task analysis, GOMS & HTA13 HTA [2]: Mål och operationer mål –produktionsmål som ska nås under påverkan av kontextuella restriktioner operationer –det en människa gör för att få systemet att komma närmare målet input action feedback

14 050201 Task analysis, GOMS & HTA14 HTA [3]: Två sätt human-task interaction –analyseras genom kritisk granskning av input, action, och feedback-bitarna redescription –när human-task interaction-analys är svår att utföra –består i att mål delas upp i delmål och en ”plan”

15 050201 Task analysis, GOMS & HTA15 HTA [4]: Olika typer av planer bestämda sekvenser händelse-initierade (cued) villkorligt bestämda sekvenser val cykler tidsdelade godtyckliga (Shepherd & Duncan 1980)

16 050201 Task analysis, GOMS & HTA16 HTA [5]: När ska man sluta? P x C-regeln –P = sannolikheten för inadekvat prestation (av systemet) –C = kostnad för inadekvat prestation när produkten P x C är tillfredsställande kan man lägga av med TA:n

17 050201 Task analysis, GOMS & HTA17 HTA [6]: Ett ramverk i nio steg OBS ej ett garanterat vinnande recept. Snarare en samling tumregler:  identifiera och bestäm (arbetsuppgiftens) mål som ska undersökas  undersök restriktionerna  bedöm om målet kan nås under rådande omständigheter  avsluta analysen för närvarande  undersök human-task interaction  approximera kostnadsbesparingen av hypotesen  spara hypotesen och avsluta analysen för närvarande  försök omskriva (redescription) målet  sök råd och se över restriktionerna


Ladda ner ppt "Task analysis, GOMS & HTA Vad är Task analysis (TA)? Varför behövs TA? Vilka metoder stödjer TA? Praktiska resultat från TA? Att läsa: Kapitel 4 i Carroll,"

Liknande presentationer


Google-annonser