Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Task analysis, GOMS & HTA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Task analysis, GOMS & HTA"— Presentationens avskrift:

1 Task analysis, GOMS & HTA
Task analysis, GOMS & HTA Vad är Task analysis (TA)? Varför behövs TA? Vilka metoder stödjer TA? Praktiska resultat från TA? Att läsa: Kapitel 4 i Carroll, artikel av Shepherd i Ergonomics Mängder, relationer och språk

2 Task analysis, GOMS & HTA
Vad är TA? Handlar om hur människor presterar/agerar när de interagerar med olika typer av system Kan användas för att hitta orsaker till problem, och för att åtgärda problemen Organiserar information om ett system 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

3 Task analysis, GOMS & HTA
Motiv till TA Definiera och ringa in problem Systematiskt insamlande av problem-info Organiserande av insamlad information Modellera delprocesser för att hitta felkällor Skapa hypoteser för hur man ska lösa problem Hantera handlingar i ett sammanhang snarare än att titta på enstaka, begränsade handlingar Alla möjligheter att göra förutsägningar välkomnas Huvusakliga syftem med TA definiera och ringa in problem systematiskt insamlande av problem-info organiserande av insamlad information modellera delprocesser för att hitta felkällor skapa hypoteser för hur man ska lösa problem 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

4 Vilka analystekniker finns?
Vilka analystekniker finns? En lång rad tekniker finns nämnda i litteraturen, vi ska ta upp följande: KLM CMN-GOMS CPM-GOMS HTA 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

5 Task analysis, GOMS & HTA
Kännetecken för GOMS kombinerar kognitiva aspekter med analys av aktuell uppgift (task) Resulterar i kvantitativa förutsägelser om tidsåtgång Kvalitativt kan GOMS ge förklaringar till dessa förutsägelser 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

6 Restriktioner för GOMS-användning
Restriktioner för GOMS-användning Procedurkunskap, ”how-to-do-it” Passar att användas för rutinarbete, ”skilled behavior” Den som analyserar måste ha tillgång till en lista med uppgifter (tasks) eller mål, vilka måste samlas in på annat sätt Insamling av uppgifter sker t ex via intervjuer, observationer, tidigare dokumentation eller (i värsta fall) genom kvalificerade gissningar 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

7 Task analysis, GOMS & HTA
GOMS-terminologi Goals - De mål användaren har Operators - de medel användaren har att nå målen, låg nivå Methods - sekvenser av delmål och operatorer Selection rules - de personliga regler som användare går efter när de väljer metoder, om det finns flera att välja bland 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

8 KLM - Keystroke Level Model
KLM - Keystroke Level Model Den enklaste bland GOMS-teknikerna, seriell modell Utgår från en redan specificerad metod, medan andra GOMS-tekniker förutsäger metoden Använder tidsuppskattningar av knapptryckningar för att beräkna sammanlagd tid för en viss metod, antingen uppskattningar man hittar i tidigare studier eller egna mätningar Kvantitativt ger metoden den sammanlagda tiden för metoden Kvalitativt kan man t ex se mönster i interaktionen som kanske kan förkortas eller förenklas Användbart för att t ex snabbt jämför olika designförslag i fall då tidsåtgången är viktig/avgörande 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

9 Task analysis, GOMS & HTA
CMN-GOMS Här står CMN för Card, Moran & Newell som var de som introducerade GOMS i MDI-sammanhang för ca 25 år sedan Utgår ifrån att operatorer utförs strikt sekventiellt ”Bredden-först” till dess önskad detaljnivå är nådd, t ex till knapptryckningsnivå Mål och selection rules gives av metoden Informell pseudo-kod, enkel att få exekverbar CM&N använde tidsuppskattningar utifrån bästa möjliga mental time t ex 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

10 Task analysis, GOMS & HTA
CPM-GOMS CPM står för Cognitive Perceptual Motor, men kopplas också till Critical Path Method, se exempel Baseras på MHP, dvs. Model Human Processor som förutsätter parallellt processande Utgår ifrån operatorer i likhet med CMN-GOMS, dessa uttrycks sedan i form av MHP-operatorer Dessa MHP-operatorer finns på olika nivåer, de är relaterade till cognition, perception och fysiska rörelser. 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

11 Task analysis, GOMS & HTA
Exempel - telefonist CPM-GOMS inför eventuellt byte av system för telefonister, man ville se om det nya systemet effektiviserade arbetet för telefonisterna Säljaren av systemet redovisade siffror på effektivare skärmuppdateringar, färre knapptryckningar osv. Utvärderingen gick ut på att analysera om det nya systemet kunde spara tid för telefonisterna, i så fall kunde stora pengar sparas. Resultatet visade att effektiviseringen låg på den tid där telefonisten pratade med kunden, däremot låg extra knapptryckningar strax efter avslutat samtal 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

12 Task analysis, GOMS & HTA
Hierarkisk TA (HTA) [1] utvecklat av Annett & Duncan 1967 och framåt från linjearbete till systemövervakning utvecklat av Annett & Duncan 1967 och framåt ett av målen var att kunna analysera det ökande antalet systemövervakningsuppgifter (dvs mer komplexa arbetsuppgifter, inte bara linjearbete) 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

13 HTA [2]: Mål och operationer
HTA [2]: Mål och operationer mål produktionsmål som ska nås under påverkan av kontextuella restriktioner operationer det en människa gör för att få systemet att komma närmare målet input action feedback I hierarkisk TA analyseras uppgifter från perspektivet vilken operationen som måste utföras för att föra systemet närmare måltillståndet. mål produktionsmål som ska nås under påverkan av kontextuella restriktioner (dvs inte ”psykologiska mål”) operationer (ingrepp) det en människa gör för att få systemet att komma närmare måltillståndet input action feedback 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

14 Task analysis, GOMS & HTA
HTA [3]: Två sätt human-task interaction analyseras genom kritisk granskning av input, action, och feedback-bitarna redescription när human-task interaction-analys är svår att utföra består i att mål delas upp i delmål och en ”plan” mål i HTA kan analyseras på två sätt human-task interaction analyseras genom kritisk granskning av input, action, och feedback-bitarna i varje enskild operation. Man letar efter svagheter. redescription när human-task interaction-analys är svår att utföra eller ej funkar pga annat består i att mål delas upp i delmål och dessa tilldelas en gemensam organiserande komponent kallad ”plan” Ex: se fig 7.2 i boken 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

15 HTA [4]: Olika typer av planer
HTA [4]: Olika typer av planer bestämda sekvenser händelse-initierade (cued) villkorligt bestämda sekvenser val cykler tidsdelade godtyckliga bestämda sekvenser händelse-initierade (cued) ex: varningssignal triggar nödplan x villkorligt bestämda sekvenser ex: delmål är utförda i ordning, dock efter godkännande av systemet vid varje byte till nästa delmål val cykler tidsdelade ex: när två eller fler delmål måste utföras mer eller mindre parallellt godtyckliga ex: när användaren har frihet att välja själv (Shepherd & Duncan 1980) 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

16 HTA [5]: När ska man sluta?
HTA [5]: När ska man sluta? P x C-regeln P = sannolikheten för inadekvat prestation (av systemet) C = kostnad för inadekvat prestation när produkten P x C är tillfredsställande kan man lägga av med TA:n P x C-regeln P = sannolikheten för inadekvat prestation (av systemet) C = kostnad för inadekvat prestation När produkten P x C är tillfredsställande kan man lägga av med TA:n 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk

17 HTA [6]: Ett ramverk i nio steg
HTA [6]: Ett ramverk i nio steg OBS ej ett garanterat vinnande recept. Snarare en samling tumregler: identifiera och bestäm (arbetsuppgiftens) mål som ska undersökas undersök restriktionerna bedöm om målet kan nås under rådande omständigheter avsluta analysen för närvarande undersök human-task interaction approximera kostnadsbesparingen av hypotesen spara hypotesen och avsluta analysen för närvarande försök omskriva (redescription) målet sök råd och se över restriktionerna OBS ej ett garanterat vinnande recept. Snarare en samling tumregler: identifiera och bestäm (arbetsuppgiftens) mål som ska undersökas undersök restriktionerna bedöm om målet kan nås under rådande omständigheter avsluta analysen för närvarande undersök human-task interaction approximera kostnadsbesparningen av hypotesen spara hypotesen och avsluta analysen för närvarande försök omskriva (redescription) målet sök råd och se över restriktionerna 050201 Task analysis, GOMS & HTA Mängder, relationer och språk


Ladda ner ppt "Task analysis, GOMS & HTA"

Liknande presentationer


Google-annonser