Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/Elmiljö Varför bry sig om elkvalitet? Jo därför att…..! –Vad kostar störningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/Elmiljö Varför bry sig om elkvalitet? Jo därför att…..! –Vad kostar störningar."— Presentationens avskrift:

1 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/Elmiljö Varför bry sig om elkvalitet? Jo därför att…..! –Vad kostar störningar och oplanerade avbrott i din produktion? –Vad kostar ”dolda” fel som orsakas av bristande elkvalitet? Att förbättra elkvaliteten lönar sig snabbt!

2 LG Elanalys ________________________________________________________ Tryckluftanvändning Mätning och beräkning av luftflöde. Underlag till beräkning av kostnad för tryckluft. Beräkning av läckage. Visar hur flera kompr. jobbar ihop.

3 LG Elanalys ________________________________________________________ Process/beräkning verkningsgrad Uppgift:totalverkningsgrad för tvättpress. Mätning/beräkning: moment, varvtal, effekt (hydraul+el) Resultat: förhållandet mellan verkningsgrad och belastningsgrad.

4 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/spänning Hur reagerar din maskin på den här spänningen? Frekvensomriktare är särskilt känsliga för denna typ av obalans.

5 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/spänning Typisk kurvform vid in- och urkoppling av kondensatorer på nätet. Många frekvensomriktare klarar ej detta utan stannar (deras skydd löser ut).

6 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/onormal belastning Tunga motorstarter gör att spänningen sjunker på inkommande elnät. Undersök möjlighet till mjukstart.

7 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/Startförlopp Start 10 kV- anläggningsdel med filterkretsar. Höga strömmar och spänningar kan uppstå, vilka kan skada andra delar i anläggningen.

8 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/strömtopp Strömtoppar påverkade ibland en hel fabrik - reläskydd löste ut. Med mätning kunde höga startströmmar spåras! Åtgärdat.

9 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/datorstörning Strömspikar orsakade tjuvstopp i maskinens dator. Maskinleverantören åtgärdade efter redovisat mätresultat.

10 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/övertoner Bilden visar hur olika frekvenser sammanlagras till en deformerad summakurva.

11 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/övertoner Strömkurva till frekvensomriktare! Kartlägg och se till att övertoner inte skadar eller stör andra delar av anläggningen. Överbelastning av kondensatorer vanligt.

12 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/transienter Exempel på transient som kan påverka elektronikutrustningar.

13 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/Läckström Exempel på beräknad läckström med avancerad programvara. Fasströmmar ca 100 A Nollström ca 10 A. Läckström ca 25 A !! Magnetfält erhålles!!

14 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/faskompensering Mätresultat som grund till faskompensering och för att se transformatorns last. Övertonsmätning bör ske före val av kompensering för att bedöma behov av filter!

15 LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/Elmiljö Exempel på mätning/åtgärdsförslag. Spänningsvariation, belastning mm. Övertoner. Faskompensering. Beräkning nedklassning transformatorer. Analys elmotordrifter. Elfält, magnetfält. Förslag elsanering bostäder, kontor.


Ladda ner ppt "LG Elanalys ________________________________________________________ Elkvalitet/Elmiljö Varför bry sig om elkvalitet? Jo därför att…..! –Vad kostar störningar."

Liknande presentationer


Google-annonser