Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilism, trafik och miljö. Upplägg Bilens roll, fördelar, nackdelar Hur många bilar finns Miljöeffekter Vad kan vi göra?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilism, trafik och miljö. Upplägg Bilens roll, fördelar, nackdelar Hur många bilar finns Miljöeffekter Vad kan vi göra?"— Presentationens avskrift:

1 Bilism, trafik och miljö

2 Upplägg Bilens roll, fördelar, nackdelar Hur många bilar finns Miljöeffekter Vad kan vi göra?

3 Bilen - ett bekvämt transportmedel - och mycket mer!

4 Bilen statussymbol leksak vuxensymbol ungdomssymbol frihetskänsla säkerhet hobby WRROOM kul

5

6 Bilen har många plussidor, men även en del nackdelar.

7 Bilen är DYR 2-3 månadslöner per år

8 Att köra är FARLIG

9 Sverige 2013: 264 döda (exkl. självmord) 20-25000 skadade därav 4 641 svårt Källa: Trafikverket

10 Trafikdöda 2010 per 100 000 invånare Storbritannien 3,1 Nederländerna 3,2 Sverige 3,3 Malta 3,7 Tyskland 5,4 Irland 6,3 Finland 6,5 Frankrike 6,7 Spanien 6,8 Luxemburg 7,2 Litauen 14,8 Polen 14,3 USA14,7

11 EU: 35 000 döda år 2009 Motsvarar: Tre fullsatta jumboplan per vecka

12 Luftkvalitet Fysisk miljö- påverkan Klimatfrågor Bilismen och dess miljöpåverkan

13 2012: 4 343 000 Lastbilar 548 000 Bussar 14 000 Traktorer 320 000 Motorcyklar 306 000 Mopeder klass 1 130 000 Truckar, Grävmaskiner, Gräsklippare, Lövblåsare, Motor- och röjsågar, m.m. m.fl.

14 Biltätheten är ca 1 bil/13 människor I Sverige finns ca. 0,5 bil per invånare I USA finns fler bilar än hushåll Har alla rätt att ha samma tillgång till bil som vi? Vad innebär det?

15 Bilen kör på olja - Ändlig resurs - 0 10 20 30 40 50 1930195019701990201020302050 Produktion, gigafat /år Naturligt flytande gas Polarolja Djupvattenolja Tung olja Råolja Oil Peak

16 Bilen kör på olja Oljeförbrukningen är också ojämnt fördelad på jorden!

17 Oljeförbrukning per invånare

18 Uppdelning av miljöeffekter Globala Regionala Lokala

19 Växthuseffekt naturlig gjord av människor Vilka problem har vi?

20

21 Fossila och förnyelsebara bränsle

22 4,5 miljarder år 2 miljarder år sedan 1 miljard år sedan

23 Trafikens roll ? 1 liter bensin ger 2,36 kg koldioxid MK1-diesel: ca. 2,6 kg/l Vilka problem har vi?

24 Vad behövs långsiktigt för att klimatet ska stabiliseras? Till 2050: Utsläpp av fossilt CO 2 måste minskas Globalt: ca. 50% Västvärlden: ca. 75% Då stabiliseras CO 2 -halten på ca. 450 ppm (1900: 270 ppm)

25 Klimatförändringens effekter i Sverige Sverige blir blötare och varmare Högre vattenflöden, fler översvämningar, ras och jordskred Större tryck på vattenkraftsdammar Större skördar i jordbruk och skogsbruk Tuffare för rennäringen Sämre vinterturism Hotad fiskerinäring Uppvärmningsbehovet minskar medan kylbehovet ökar Äldre och sjuka drabbas av värmeböljor Riskerna för spridning av smittor ökar Större mögelproblem i byggnader Klimat- och sårbarhetsutredningen ” Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter” SOU 2007:60

26 Uppdelning av miljöeffekter Globala Regionala Lokala

27 Vilka problem har vi? Plats: i tätort 25-30% av ytan

28 Vilka problem har vi? Separationseffekter

29 Övergödning Vilka problem har vi?

30 Buller Hälsa, livskvalitet I Sverige utsätts 1,6 miljoner för höga bullernivåer Vilka problem har vi?

31 Uppdelning av miljöeffekter Glbala Regionala Lokala

32 Ingenting försvinner! Vilka problem har vi?

33

34

35 Ingenting försvinner! Däck: Vilka problem har vi?

36 Vart tar millimetrarna vägen? 9.000 ton per år, 1 kilo per person HA/PAH-oljor Vilka problem har vi?

37 Avgaser Vilka problem har vi?

38 Kolväten HC, VOC = oförbränd bensin

39 Koloxid, CO: Giftig Kallstart Felinställd motor Trafiken är största källan i tätort Inget stort problem längre förutom bredvid högtrafikerade leder. Försiktigt när bagageluckan är öppen! Små koncentrationer - trötthet

40 Försurande ämnen Från avgaserna ! Kväveoxider, ca. 90 ton per år ca. 40% från trafiken Minskar! SO 2 NO x Vilka problem har vi?

41 Katalysator: Renar: Kolväten NO x CO Renar INTE: CO 2 Bra!

42 Partiklar, sot Vilka problem har vi?

43 Vad kan vi göra? Snålare bilar ! Köra mindre Utnyttja bilar effektivare Förnybara drivmedel

44 Faktorer för förändring Trafikarbete (körda mil) x Förbrukning (l/mil) x Andel fossilt bränsle

45 urban.levin@tele2.se 070 – 514 08 11 Motivera val av bil


Ladda ner ppt "Bilism, trafik och miljö. Upplägg Bilens roll, fördelar, nackdelar Hur många bilar finns Miljöeffekter Vad kan vi göra?"

Liknande presentationer


Google-annonser