Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Edströmska Trafiklärareutbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Edströmska Trafiklärareutbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Edströmska Trafiklärareutbildningen
Bilism, trafik och miljö

2 Upplägg Bilens roll, fördelar, nackdelar Hur många bilar finns
Miljöeffekter Vad kan vi göra?

3 Bilen - ett bekvämt transportmedel - och mycket mer!

4 Bilen statussymbol hobby kul vuxensymbol säkerhet leksak frihetskänsla
ungdomssymbol leksak frihetskänsla WRROOM

5

6 Bilen har många plussidor, men även en del nackdelar.

7 Bilen är DYR 2-3 månadslöner per år

8 Edströmska Trafiklärareutbildningen
Att köra är FARLIG

9 Sverige 2013: 264 döda (exkl. självmord) 20-25000 skadade
därav svårt Källa: Trafikverket

10 Trafikdöda 2010 per 100 000 invånare
Storbritannien 3,1 Nederländerna 3,2 Sverige 3,3 Malta 3,7 Tyskland 5,4 Irland 6,3 Finland 6,5 Frankrike 6,7 Spanien 6,8 Luxemburg 7,2 Litauen 14,8 Polen 14,3 USA 14,7

11 EU: döda år 2009 Motsvarar: Tre fullsatta jumboplan per vecka

12 Fysisk miljö-påverkan
Bilismen och dess miljöpåverkan Fysisk miljö-påverkan Klimatfrågor Luftkvalitet

13 2012: Lastbilar Bussar Traktorer Motorcyklar Mopeder klass Truckar, Grävmaskiner, Gräsklippare, Lövblåsare, Motor- och röjsågar, m.m. m.fl.

14 Biltätheten är ca 1 bil/13 människor
I Sverige finns ca. 0,5 bil per invånare I USA finns fler bilar än hushåll Har alla rätt att ha samma tillgång till bil som vi? Vad innebär det?

15 Bilen kör på olja - Ändlig resurs -
Oil Peak 10 20 30 40 50 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050 Produktion, gigafat /år Naturligt flytande gas Polarolja Djupvattenolja Tung olja Råolja

16 är också ojämnt fördelad på jorden!
Bilen kör på olja Oljeförbrukningen är också ojämnt fördelad på jorden!

17 Oljeförbrukning per invånare

18 Uppdelning av miljöeffekter
Globala Regionala Lokala

19 Vilka problem har vi? Växthuseffekt naturlig gjord av människor

20 Vilka problem har vi?

21 Fossila och förnyelsebara bränsle

22 1 miljard år sedan 2 miljarder år sedan 4,5 miljarder år

23 Trafikens roll? 1 liter bensin ger 2,36 kg koldioxid
Vilka problem har vi? Trafikens roll? 1 liter bensin ger 2,36 kg koldioxid MK1-diesel: ca. 2,6 kg/l

24 Vad behövs långsiktigt för att klimatet ska stabiliseras? Till 2050:
Utsläpp av fossilt CO2 måste minskas Globalt: ca. 50% Västvärlden: ca. 75% Då stabiliseras CO2 -halten på ca. 450 ppm (1900: 270 ppm)

25 Klimatförändringens effekter i Sverige
Sverige blir blötare och varmare Högre vattenflöden, fler översvämningar, ras och jordskred Större tryck på vattenkraftsdammar Större skördar i jordbruk och skogsbruk Tuffare för rennäringen Sämre vinterturism Hotad fiskerinäring Uppvärmningsbehovet minskar medan kylbehovet ökar Äldre och sjuka drabbas av värmeböljor Riskerna för spridning av smittor ökar Större mögelproblem i byggnader Klimat- och sårbarhetsutredningen ”Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter” SOU 2007:60

26 Uppdelning av miljöeffekter
Globala Regionala Lokala

27 Vilka problem har vi? Plats: i tätort 25-30% av ytan

28 Vilka problem har vi? Separationseffekter

29 Vilka problem har vi? Övergödning

30 Buller Hälsa, livskvalitet I Sverige utsätts 1,6 miljoner för
Vilka problem har vi? Buller Hälsa, livskvalitet I Sverige utsätts 1,6 miljoner för höga bullernivåer

31 Uppdelning av miljöeffekter
Glbala Regionala Lokala

32 Vilka problem har vi? Ingenting försvinner!

33 Vilka problem har vi?

34

35 Vilka problem har vi? Ingenting försvinner! Däck:

36 HA/PAH-oljor 9.000 ton per år, 1 kilo per person
Vilka problem har vi? Vart tar millimetrarna vägen? 9.000 ton per år, 1 kilo per person HA/PAH-oljor

37 Vilka problem har vi? Avgaser

38 Kolväten HC, VOC = oförbränd bensin

39 Koloxid, CO: Giftig Trafiken är största källan i tätort Kallstart
Felinställd motor Inget stort problem längre förutom bredvid högtrafikerade leder. Försiktigt när bagageluckan är öppen! Små koncentrationer - trötthet

40 SO2 NOx Försurande ämnen Från avgaserna! Vilka problem har vi?
Kväveoxider, ca. 90 ton per år ca. 40% från trafiken Minskar! SO2 NOx

41 Katalysator: Bra! Renar: Kolväten NOx CO Renar INTE: CO2

42 Vilka problem har vi? Partiklar, sot

43 Vad kan vi göra? Snålare bilar ! Köra mindre
Utnyttja bilar effektivare Förnybara drivmedel

44 Edströmska Trafiklärareutbildningen
Faktorer för förändring Trafikarbete (körda mil) x Förbrukning (l/mil) Andel fossilt bränsle

45 070 – Motivera val av bil


Ladda ner ppt "Edströmska Trafiklärareutbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser